שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
הכישלון אינו יתום
מחקר אקדמי של אופיר בנימין מעלה כי כל השחקנים הפועלים בתחום הביטוח הסיעודי הקולקטיבי - הרגולציה, חברות הביטוח וארגוני העובדים - כשלו בהגנה על זכויות המבוטחים
"כל שלושת 'שחקני' המפתח בשוק הביטוח הסיעודי הקבוצתי - המפקח על הביטוח במשרד האוצר, חברות הביטוח ובעלי הפוליסות (ארגוני העובדים), כשלו בסופו של דבר בתפקידם להגן על זכויות המבוטחים", ממצאים אלו כלולים בעבודת תזה לתואר שני שנכתבה על ידי אופיר בנימין, במסגרת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לגרונטולוגיה, באוניברסיטת חיפה.

בין רגולציה לטכנולוגיה: מתמודדים עם השינויים בביטוחי הבריאות
11/10/2018
מנהלי בי"ח ציבוריים ופרטיים, ראשי אגפי הבריאות בחברות הביטוח, הנהגת לשכת סוכני הביטוח והרגולטורים ייפגשו על במה אחת | בין הנושאים: הפערים בין הרפואה הציבורית לפרטית, רפואת העתיד ויתרונות הביטוח הפרטי
בנימין, מנכ"ל מגן בריאות סוכנות לביטוח, בוגר תואר שני במנהל עסקים ואשר שימש בעברו כמפקח רכישה בחברת הפניקס וכמנהל מכירות בחברת כלל ביטוח, מציין כי ממצאי המחקר מתכתבים עם מסקנות שני מסמכים מקיפים שפורסמו בנושא בשנים 2016 (על ידי דב ברומר, מומחה לביטוח סיעודי) וב-2017 (מבקר המדינה) ואשר ביקרו קשות את התנהלותן של המדינה ושל חברות הביטוח. אולם בנימין מציין כי התמונה שעלתה במחקר, בעקבות ראיונות עם אנשי מפתח המייצגים את כלל "השחקנים" שפעלו בשטח הייתה מורכבת יותר. במחקר שערך עלתה בעייתיות גם בשאלת דפוסי התנהלותו של הרגולטור מול כלל שחקני המפתח בשוק הביטוח הסיעודי, ונמצא גם לוועדי העובדים והארגונים היה חלק משמעותי בכישלון הביטוח הסיעודי הקולקטיבי בכך שלא הסבירו לאנשיהם את מאפייני הביטוח שרכשו ולא פעלו לשמירה על זכויות חבריהם 

הזדקנות החברה בישראל מביאה לעלייה בצורכי הסיעוד. הנתונים והאומדנים מראים כי חלקם של המוגבלים בקרב אוכלוסיית הזקנים בישראל הינו משמעותי, והארכת תוחלת החיים תביא עמה עלייה נוספת ותלולה בשיעור זה. בנימין מסביר כי גידול זה יביא עמו גם ריבוי מקרי סיעוד וגם שנות חיים ארוכות בהם נדרש סיוע סיעודי. 

אלא שהמענים הציבוריים העומדים לרשות האזרחים - המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה ומשרד הבריאות - לא סיפקו, לדבריו, את מלוא עלות הטיפול והאחזקה של החולה הסיעודי. על רקע הפערים בין הצרכים בתחום הסיעוד לבין המענים, עמדו בפני האזרח מספר אפשרויות: הסתמכות על מקורות עצמאיים, הישענות על בני משפחה כרשת ביטחון כלכלית וטיפולית ולבסוף, רכישת פוליסת ביטוח סיעודי פרטית לצורך מימון שירותי סיעוד - עד כמה שאלה לא כוסו על ידי המדינה.

לכן, לאור החולשות והמגבלות של מערך הסיעוד הציבורי, זה לא הפתיע שלחלל שנוצר בתחום נכנסו חברות הביטוח הפרטיות. הנתונים מלמדים כי רבים מהאזרחים רכשו ביטוח סיעודי פרטי בחברות אלה, וכי היקף חדירת הביטוח הסיעודי המסחרי באמצעות חברות ביטוח הוא מהגבוהים במדינות המערב.אופיר בנימין

חוסר הוודאות שהשתרר בשוק

מהמחקר עולה כי חברות הביטוח לא צפו נכון התארכות תוחלת החיים. לכן, בשל התארכות תוחלת החיים מעבר לחישובים שערכו חברות הביטוח, התברר לחברות ביטוח רבות כי חידוש הביטוח לקבוצות מבוטחים ובעיקר בקרב קבוצות גמלאים, משמעותו הפסד אקטוארי ודאי.

חברות הביטוח שספגו משנה לשנה הפסדים גדולים והולכים החלו לדרוש את העלאת הפרמיות באופן דרמטי או שסירבו לחדש ביטוחים קיימים ולייצר ביטוחים חדשים. כתוצאה מכך הורעו תנאי הביטוחים, הפרמיות התייקרו ובכמה ארגונים הופסקו הביטוחים לגמרי והמבוטחים מצאו עצמם ללא כיסוי סיעודי.

באשר לארגוני העובדים, בנימין מסביר כי ארגונים רבים לא הבינו את חומרת המצב או שהעדיפו לעצום עיניים. הם עברו מחברה לחברה והשלו את עצמם כי בזכות כוח המיקוח הקבוצתי שלהם או הגיבוי הציבורי, יצליחו למצוא תמיד חברת ביטוח שתסכים לבטח אותם.

בנימין מציין כי עד שנת 2011 לא נקט אגף שוק ההון בשום פעולת מניעה אקטיבית. התוצאה הייתה פיצול משמעותי באינטרסים של המעורבים: חברות הביטוח הבינו שהן מפסידות וניסו למצוא דרכים כדי לצמצם או למנוע את המשך הצטברות ההפסדים; ארגוני העובדים מצדם היו מעוניינים בהמשך ההטבות להם היו רגילים בעבר תוך שמירה על האינטרסים של חבריהם; ואילו הרגולטור (המדינה) עמד מהצד, ובהעדר משבר או לחץ פוליטי/ציבורי, נתן לחברות הביטוח לארגוני העובדים להתגושש ללא התערבותו.

האיסור על שיווק ביטוח סיעודי קולקטיבי - והמשמעות

חוסר הוודאות שהשתרר לגבי עתידם של הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים גרם למפקח על הביטוח במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, לפרסם באפריל 2011 מסמך לדיון ובו הוצגו שתי הבעיות המרכזיות המאפיינות ביטוחים אלו: סבסוד צולב ותמחור לטווח קצר.

ב-22 באוגוסט 2011 פרסם שריג, חוזר ובו הוא אסר על עריכת חוזים חדשים לביטוח סיעודי קבוצתי ואפשר לחדש חוזים קיימים לתקופה שאינה עולה על שנה. משמעות המהלך שנקט הייתה ביטול הדרגתי של הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים וחשיפתם של מאות אלפי המבוטחים לסיכון כלכלי עצום של להפוך לסיעודיים ללא ביטוח. המפקח הורה אמנם לחברות ביטוח לאפשר לאותם מבוטחים להמשיך את הביטוח בפוליסת פרט ללא חיתום וללא תקופת אכשרה, אך משמעות המעבר לפוליסת פרט הייתה תשלום פרמיה גבוהה מאוד מידי חודש.בנימין טוען כי המפקח על הביטוח שם לנגד עיניו את חשיבות השמירה על יציבותן של חברות הביטוח, על פני הדאגה למבוטחים. לדבריו, אמנם הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים של קופות החולים עדיין משווקים, ובמסגרתם מבוטחים מיליוני אזרחים. אולם גם ביטוחים אלו לוקים בבעיות דומות, שכן התארכות תוחלת חיי החולים הסיעודיים והסכומים העצומים הנדרשים עבור הטיפול בהם לא יותירו לחברות הביטוח ברירה כי אם להעלות את מחירי הפרמיות או לצמצם את הכיסוי בהתאמה. "יתכן אם כן, כי 'טיפול' בסוגיית הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים של קופות החולים היא עניין של זמן".

החיפוש אחר מוצא לבעיה

התקופה הנוכחית מתאפיינת בחיפוש אחר פתרון. אבל בנימין מציין כי למעשה עד היום לא נמצא פתרון כולל לבעיית הביטוחים הקבוצתיים והוא מציג כמה כיוונים מרכזיים לפתרונות כפי שעלו מתוך המחקר:

פתרון המבוסס על הותרת אך ורק הביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים, לצד סיוע

מהמדינה והשתתפות עצמית של המבוטחים.

פתרון המבוסס על הותרת ביטוח סעודי קבוצתי אך אפיונו בהגדרות מזכות מחמירות יותר מהמקובל בביטוחים הסיעודיים הפרטיים הלא-קבוצתיים.

פתרון המבוסס על ביטוח סיעודי קבוצתי אך ורק לקבוצה גדולה ולתקופה קצובה, תוך הבטחת יכולת ההתקיימות הכלכלית.

בכל מקרה, כל המענים הללו יחד נותנים בסופו של דבר מענה חלקי לעלות הגבוה של מימון החולה הסיעודי ועל כן רצוי מאוד, לדבריו, להשלים את החסר על ידי ביטוח סיעודי פרטי בגיל צעיר ככל שניתן, ביטוח זה אינו נתון לשינויים וצובר זכויות לאורך השנים ובכך נותן רשת ביטחון של ממש לאדם ומשפחתו.

* כנס עדיף: 'ביטוחי הבריאות של המחר' ייערך ביום ב' הקרוב, 15 באוקטובר, אווניו, קרית שדה התעופה
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית