שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
מסמך ההנמקה - כל מה שרצית לדעת והתביישת לשאול
מה התחדש עכשיו? מה נדחה ל-31 בדצמבר? איזה מסמך צריך למלא בגין כל פעולה? וגם: אילו תיקונים עדיין דרושים כדי שמסמך ההנמקה ישקף את המידע המדויק ביותר? אבי רוזנבאום, יו"ר ברוקר, עושה סדר
רקע
מסמך ההנמקה בגלגוליו השונים נולד מתוך מטרה לאפשר לבעלי הרישיון לקיים את הוראות סעיף 14 לחוק הייעוץ הפנסיוני, המחייב להעביר ללקוח מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצות שנתן בעל הרישיון בדבר כדאיות החיסכון הפנסיוני של הלקוח. 
 


אילו סוגים של מסמכי הנמקה קיימים, ומתי אני נדרש להשתמש בכל אחד מהם?

קיימים 3 סוגי מסמכי הנמקה ללקוח:

א. מסמך הנמקה מלא

ב. מסמך הנמקה ממוקד

ג. סיכום שיחהמה השתנה החל מה-1 ביולי 2019?

בהוראות החוזר החדש, קבעה רשות שוק ההון הרחבות ופירוטים נוספים אותם חייב להציג בעל הרישיון ללקוחותיו בעת שיווק מוצר פנסיוני ביניהם:

א. חובת עריכת השוואה בין מוצרי הקצבה השונים (פנסיה מקיפה, פנסיה כללית, מנהלים, גמל) – נזכיר שלא חל בעת שיווק גמל להשקעה וקרן השתלמות.

ב. נקבע כי ההשוואה תבוצע על בסיס פרמטרים אחידים המפורטים בטבלאות חלק א' וחלק ב' במסמך ההנמקה והיא תכלול, בין היתר, התייחסות לתחזית החיסכון הצפוי בגיל פרישה (כולל הנחת הפקדות רציפה עד גיל פרישה, ללא שינוי בשכר הריאלי), תחזית קצבה צפויה על בסיס חלוקת יתרת החיסכון במקדם קצבה הנגזר ממסלול הבטחת קצבה זהה בין המוצרים, עלויות דמי הניהול ודמי הביטוח ועוד.

ג. במקרים בהם ניתנה הנחה בדמי הניהול מההפקדות או מהצבירה, נדרש בעל הרישיון לפרט את תקופת ההנחה והאם ישנם תנאים שיכולים לגרום לסיומה טרם תום תקופת ההטבה.

ד. בעל הרישיון נדרש לפרט האם סכום הכיסוי הביטוחי המוצע ללקוח הינו קבוע או סכום ביטוח יורד, ובהתאם לצרף טבלה המתארת את השינויים הצפויים לאורך התקופה.

ה. אם במסגרת הפגישה נמכר מוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני, נדרש בעל הרישיון להבהיר ללקוח בכתב כי המוצר שנרכש אינו חלק מהליך השיווק הפנסיוני ואינו מהווה בשום צורה תנאי לביצוע העסקה.איזו הקלה נתנה רשות שוק ההון עד 31/12/2019?

מסמך ההנמקה החדש קובע כי בעל הרישיון חייב לפרט את השיקולים המרכזיים ששקל לפני מתן המלצה ללקוח, ולרשום אותם מתחת לכל המלצה שניתנה ללקוח. במסגרת זו מדגיש החוזר מספר שיקולים עיקריים שחובה על בעל הרישיון לפרט לגביהם (ולא באופן אוטומטי), כדלקמן:

א. האופן שבו התאים את סוג המוצר הפנסיוני מתוך כלל סוגי המוצרים הקיימים למאפייניו האישיים של הלקוח, למצבו הכספי ולצרכיו תוך התייחסות יתרונות וחסרונות המוצר המומלץ בהתחשב במאפייני וצרכי הלקוח.

ב. השיקולים בבחירת הגוף המנהל של סוג המוצר הפנסיוני המתאים ללקוח, לרבות התייחסות לאופן ניהול התביעות, איכות השירות ואיכות התפעול שניתנת על ידי אותו גוף מוסדי. נדגיש כי בסעיף זה ישנם מדדים אובייקטיביים שמפרסם האוצר וישנם מדדים סובייקטיביים שמאפיינים את הפעילות האישית של בעל הרישיון מול הגוף המוסדי.

ג. אם מחליפים מוצר ביטוח באחר, יש לפרט את השינויים במאפייני הלקוח שיכולים להשפיע על קבלתו למוצר הביטוח החדש.

ד. אם הלקוח מעוניין או בעל הרישיון המליץ לו לבצע משיכת כספים ממוצר פנסיוני, יש לפרט את ההשלכות של משיכת הכספים על החיסכון הפנסיוני.

ה. במקרה של ניוד כספים, יש לפרט יתרונות וחסרונות המוצר החדש או הגוף המוסדי החדש לעומת יתרונות וחסרונות של המוצר הקודם או הגוף המוסדי הקודם לפי העניין.

אז מה ההקלה שאפשרה רשות שוק ההון?

ב 28/05/2019 פרסמה רשות שוק ההון הבהרה המאפשרת לבעל הרישיון לעמוד בדרישות החוזר באמצעות מלל חופשי בשדות השיקולים העיקריים כפי שפורטו מעלה לא רק בהתאם לתבנית הקבועה בהוראות החוזר.

לסיכום

בימים אלו עולות גרסאות מותאמות למסמך ההנמקה של הסימולטורים השונים ואנו פועלים לבחון את עמידתם בהוראות חוזר זה. נדגיש כי כבר בשלב זה זיהינו מספר טעויות בסימולטורים מסויימים ואנו פועלים מול בתי התוכנה לתיקונם עבור כלל המשתמשים.

כך למשל, בחלק מהסימולטורים עולה השוואה בין קופות גמל לקצבה בעת שיווק קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה, דבר שאינו הגיוני ואינו נדרש על פי הוראות החוזר.

בחלק מהסימולטורים מקדם הקצבה בפרישה בהשוואה בין פוליסת מנהלים לקרן פנסיה אינו מחושב על פי אותו מסלול קצבה, בניגוד להוראות החוזר ועוד.

במקביל, אנו פועלים מול רשות שוק ההון לעדכון הנחיות החוזר לעניין דמי הניהול הנגבים מהלקוח בעת הצגת תחזית הפרישה. החוזר קבע כי דמי הניהול יוצגו לתקופת ההטבה ולאחר מכן יועלו לדמי הניהול המרביים. אנו סבורים כי קביעה זו אינה משרתת את החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח ואף מייצרת עיוותים בהשוואה בין מוצרי קצבה שונים.

אנו מציעים כי בתום תקופת ההטבה יעודכנו דמי הניהול לדמי הניהול הממוצעים הנגבים מכלל הלקוחות הפעילים בסוג מוצר פנסיוני זהה או ההטבה שניתנה בפועל על פי הגבוה מביניהם (בכל אחד מהפרמטרים של דמי ניהול מהפקדות ודמי ניהול מצבירה).

כמו כן אנו מציעים כי בכל מקום בו לא ידועה תקופת ההטבה של דמי הניהול בעת שיווק מוצר פנסיוני חדש הא תינתן לתקופה של 5 שנים, שכן הוראות חוזר דמי הניהול מחייבות גופים מוסדיים למתן הטבה לתקופה מינימאלית זו.

בנימה אישית, אני מצטרף לקריאתו של עו"ד עדי בן אברהם, אשר קרא השבוע לרשות שוק ההון, להשהות את כניסת נספח ב' לתוקף וזאת בהמשך להקלה שניתנה על ידה לפני מספר שבועות, והכל במטרה שניתן יהיה לדון שוב באופן חישוב ההנמקה על פי העקרונות והנחיות שנקבעו, ולתקן את העיוותים אשר נוצרו והפרשנויות שאינן עולות בקנה אחד עם כוונת החוזר. כל זאת, מתוך מטרה לשקף תמונת חיסכון פנסיוני טובה וראויה לציבור החוסכים בישראל.

* הכותב הינו יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית