שם משתמש
סיסמא
 
לוח אירועים
משבר הקורונה: שוקלים פרישה מוקדמת לגמלאות?
מהי האפשרות הקיימת בפני החוסכים שעברו את גיל 60, בעלי מוצר פנסיוני, הבוחנים את האפשרות הקיימת לנצל את המצב הנוכחי לקבלת קצבת זיקנה
המשק הישראלי, בדומה למשקים המפותחים בעולם הגלובלי, סובל לצערי, כצפוי, מהשפעות משבר הקורונה - עצירת הפעילות המשקית, ירידת הצמיחה השנתית לאפס (הערכת משרד האוצר נכון לזמן כתיבת שורות אלה), פיטורים / חל"ת, ירידות חדות בשוק ההון - כל זאת לצד התפשטות הנגיף באוכלוסייה והתרחבות צעדי המניעה בישראל היוצרים "מעגל זדוני" מעמיק של משבר כלכלי ומיתון.

במאמר זה אתייחס לאפשרות הקיימת בפני אותם אנשים, שעברו את גיל 60, יש להם מוצר פנסיוני, ובוחנים את האפשרות הקיימת לנצל את המצב הנוכחי ליציאה לפנסיה - ובמונחים מקצועיים, קבלת קצבת זיקנה מאותו מוצר פנסיוני שברשותם.

לצורך הדגמת הנושא והלבטים הנגזרים ממנו. אתייחס לגבר שהיה בן 60 ב- 31.12.2019. ערך הצבירה שלו ב- 31.12.2019 היה 1,000,000 שקלים במוצר הפנסיוני שלו, שהוא המוצר הפנסיוני הבלעדי שלו, ללא כל משיכות בעבר התעסוקתי שלו, שנמשך 35 שנה, קיים לו מקדם קיצבה 200, והחליט לבדוק אפשרות כזאת - אציין כי בעיקר בנושא מקדם הקיצבה , התשואות ונושא הצמדת הקצבאות לא יהיו המספרים בהכרח מדויקים, וזאת כדי להקל על ההסבר והבנת הנושא - בסוף כל סעיף אתן סייגים כלליים לאותו הסעיף.

1. תשואה - ההערכה, נכון לכתיבת מאמר זה, כי התשואה המצטברת של המסלולים הכלליים ב- 2020 "מחקה" את כל תשואת 2019 - כך שמוערך כתשואה שלילית של כ 15% - כך שמ- 1,000,000 שקלים נותרו , נכון להיום , 850,000 שקלים , ומקצבת זיקנה שהיתה יכולה להיות 5,000 שקלים , יוכל לקבל בנקודת זמן זו רק 4,250 שקלים.

אציין, בהמשך להערה הכללית - קיימת שונות בין מסלולי ההשקעה בחלק מהמוצרים הפנסיוניים. חלקם בעלי "עוגן" המשתנה באחוז האחזקה במוצר של אגרות חוב מיועדות. קיימים גם "מסלולי השקעה תלויי גיל" (הפיתוח הישראלי של "המודל הצ'יליאני") , וכמובן - מקדם הקצבה בכל מוצר פנסיוני משתנה בהתאם למסלול הנבחר - לדוגמה, בביטוחי מנהלים מסוימים ניתן לבחור אפשרות של המשכיות תשלום קיצבת הזיקנה לאלמנה לכל חייה אחרי פטירת בעל הקיצבה - מה שיגדיל את מקדם הקיצבה הספציפי של הפורש , ויקטין את הקיצבה הבסיסית.

2. הצמדת קיצבת הזיקנה - תלויה במוצר הפנסיוני - "כלל אצבע" פשוט - ככל שהמוצר הפנסיוני הינו ותיק יותר , הוא גם "מאוגח" יותר , וגם "מוצמד" יותר למדד המחירים לצרכן.
מתחילת שנות ה 90 של המאה ה- 20 , קיצבת הזיקנה מחושבת בקשר עם "ריבית תעריפית" שהלכה וגדלה עד ל 4% נטו - המשמעות לגימלאי היא שבעת מיתון כלכלי גלובאלי , משולבת בריבית חסרת סיכון העומדת כיום בעולם על 0% , הרי שאם היצרן הפנסיוני לא יצליח להשיג תשואה כזו - הרי שקיצבת הזקנה של בעל הגימלה - תרד בפער בין השתיים.

אציין, בהמשך להערה הכללית - הבדל גדול בין המוצרים הפנסיוניים, לרבות בין דורות של אותו מוצר פנסיוני ( לדוגמה - פוליסת "עדיף" לדורותיה) מחייבת בדיקה והתייחסות ספציפיים.

3. מקדם הקיצבה - שונה בין קרן פנסיה (ותיקה/חדשה) הפועלת במסגרת תקנון, לבין מוצרים פנסיוניים שהם חוזה מחייב בין היצרן הפנסיוני לגימלאי לכל דבר ועניין.

קרנות הפנסיה - תקנון בתוקף ומקדמים, כפי שפורטו לעיל (לרבות בחירת מסלול), לרבות הקטנה / הגדלה של פנסיית הזיקנה עקב חוסר/ עודף דמוגרפי בעתיד.

יצרנים פנסיוניים - מקדם קיצבה נקבע מראש - גם כאן , ככל שהולכים אחורה , מקדם הקיצבה נמוך יותר (דוגמה אמיתית למוצר "עדיף" קיצבה שנפתח בסוף שנות ה-80, ללא הבטחה כלשהי לתשלום אחרי פטירת בעל הקיצבה, הוא כ 155 - מה שהיה נותן לאדם שבדוגמה גימלה חודשית של 6,451 שקלים ב 31.12.2019 - וגם היום) - מאז , בהקשר פוליסות חדשות יותר בציר הזמן, גדל המקדם , ואף נוספו לו "הגנות" של הגדלה נוספת שלו עקב התארכות תוחלת החיים בשברי אחוזים עד גיל הפרישה בפועל.

אציין, בהמשך להערה הכללית - גם כאן , קיים הבדל גדול בין המוצרים הפנסיוניים , לרבות בין דורות של אותו מוצר פנסיוני (לדוגמה - פוליסת "עדיף" לדורותיה) מחייבת בדיקה והתייחסות ספציפיים.

4. משמעות פרישה מוקדמת - בתור "כלל אצבע" אציין כי כל פרישה לפני גיל הפרישה משמעה הגדלת מקדם הקיצבה ( והקטנת קיצבת הזיקנה ) בכ-3% - אביא כדוגמה, בהמשך להבאת הדוגמה שהובאה כאן בסעיף 3) , כי המקדם המקביל של אותו אדם , אם "ימשוך" את קבלת קיצבת הזיקנה עד לגיל 67 , יהיה 126 - פער של כ-17%.
קיים גם כמובן אלמנט המיסוי - הגם שהוא ספציפי לכל אדם ונסיבותיו , הרי שנכון לתקנות המס הנוכחיות, פטור על הכנסה מקיצבה ניתן רק ב"גיל הזכאות" - 67 לגבר ו 62 לאשה , כך שמעבר לנושא מקדם הקיצבה שיפחת מגיל 60 ואילך , יש להביא גם נתון הכנסה זה - ברוטו / נטו - בחשבון.

לסיכום - שיקול אישי, רב משמעויות ומסובך
- פרישה היום "מקבעת" את ההפסדים, במידה וקיימים , כתוצאה מהמשבר הכלכלי המתבטא בתשואות שוק ההון, לא תמנע בהכרח פגיעה עתידית בקיצבת הזיקנה באם ימשיך המשבר ללוות אותנו , אם כי תמתן את השפעותיו. לחילופין, כאשר ואם תהיינה עליות משמעותיות עם תום המשבר תמתנה גם את השפעתן על קיצבת הזיקנה , ותחשיב המיסוי לפני "גיל הזכאות" חייב להתבצע במקביל להבנת היחס ברוטו / נטו בהתאם למאפייניו האישיים.
המשמעות של מימוש טיפ זה - מידע חשוב לגבי השלכות אישיות בהקשר מציאות שוק יוצאת דופן וניהולו לטובתנו , והבנה כי פרישה / משיכת כספים / שינוי מסלול השקעה הינו תהליך ארוך טווח שיש להכינו מראש ולא לבצעו לאחר שהירידות החלו. פורשים שחייבים לפרוש השנה מכיוון והפסיקו לעבוד, יאלצו לפרוש כעת עם הפסד כספי - מומלץ לחוסכים אשר יכולים לדחות את הפרישה או לא חייבים לפרוש השנה גם בנסיבות המשבר הנוכחיות להמתין במידת האפשר עד ליציאה מהמשבר, ובכל מקרה לקבל ייעוץ פרישה פרטני.

* מאמר זה הינו כללי בלבד , ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצוינו בו.


** הכותב הינו בעל רישיון פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית