שם משתמש
סיסמא
מימין: עו"ד ריול עדיקה ועו"ד ליטל ענבר
 
לוח אירועים
אכיפה רדודה של ההנחיות עקב הקורונה: מהי האחריות שעשויה להיות מוטלת על מעסיקים ונושאי משרה?
מהי האחריות הנזיקית שעשויה להיות מוטלת על בעל עסק עקב הנזקים שנגרמו לעובדים ולקוחות כתוצאה מאי אכיפת ההנחיות והוראות הבידוד? האם הוא עשוי להיות חשוף לתביעות שיגישו הנדבקים והאם קיים לכך כיסוי ביטוחי?
בעל מסעדה החליט להעלים עין מהנחיות הבידוד ולאפשר לטבח הראשי שחזר לא מזמן מאיטליה להמשיך לעבוד. כעבור מספר ימים, התגלה כי הטבח חלה בקורונה ואף הדביק כמה עובדים אחרים ולקוחות שביקרו במסעדה.

סיטואציה זו, אשר יכולה לקרות בעסקים רבים בעת הזו, מעוררת לא מעט שאלות משפטיות שיש לבחון: מהי האחריות הנזיקית שעשויה להיות מוטלת על בעל עסק עקב הנזקים שנגרמו לעובדים ולקוחות כתוצאה מאי אכיפת ההנחיות ובכלל כך הוראות הבידוד? האם הוא עשוי להיות חשוף לתביעות משפטיות שיוגשו על ידי הנדבקים? איך ניתן לצמצם את החשיפה? והאם קיים לכך כיסוי ביטוחי?

בימים אלו מצויים עשרות אלפי ישראלים בבידוד בעקבות הנחיות משרד הבריאות, ומאות אלפי ישראלים אשר נדרשים לבצע התאמות כאלו ואחרות בשגרת חייהם ועסקיהם, לנוכח ההנחיות החדשות. ההנחיות ניתנו על מנת למנוע את המשך הפצת הנגיף. לצד כך הולכות ומתחדדות הסנקציות הפוטנציאליות שיוטלו על מי שיפר את ההנחיות ובכך יגרום סיכון לציבור.

על רקע זה, הולכים ומתחדדים סטנדרטים חדשים של זהירות שלא היו מוכרים קודם לכן וניתן להניח כי אם וכאשר יגיע העניין לפתחו של בית המשפט - הדיון יתיישר לפי הסטנדרטים החדשים והדברים ייבחנו בראי התקופה והסיכונים הגלומים בה.

בדוגמה שניתנה, בעל המסעדה בהחלט חשוף לתביעות משפטיות על ידי הנדבקים.


מימין: עו"ד ריול עדיקה ועו"ד ליטל ענבר

עו"ד ריול עדיקה, בעלת משרד עו"ד – ריול עדיקה המייצג תובעים בתביעות נזיקין, מפרטת:

בהתייחס לסוגיית החשיפה של המעביד לתביעות נזיקיות:
על מעסיק רובצת אחריות כלפי עובדיו. אמנם לא מדובר באחריות מוחלטת, אולם זו אחריות כבדת משקל.

במקרה שבו מעסיק לא ידאג לכך שעובד שלו, אשר מחויב להימצא בבידוד, אכן יעדר מהעבודה בימי הבידוד – הרי שאם ייגרם נזק לעובדים אחרים או למי מלקוחותיו כגון הדבקה בקורונה, אזי המעסיק יהיה חשוף לתביעת נזיקין. זאת ועוד, במקרה שבו מעסיק לא יאכוף גם את יתר ההנחיות אשר ניתנות בהקשר זה, הרי גם אז יהיה חשוף לתביעות במקרה של הדבקה.

כך עלול מעסיק להיות מחויב לפצות בפיצוי כספי כלפי מי שנגרם לו נזק בגין ובעקבות ההדבקה מאותו עובד, שהמעסיק לא דאג שיישאר בבידוד או לא פיקח עליו בעניין, או חמור מכך – הורה לו לשוב לעבודה, בימים שבהם היה אמור העובד להימצא בבידוד.

המעסיק עלול להיות חייב בפיצוי מכוח מספר עוולות נזיקיות הקיימות בחוק.
הבולטת מבניהן – היא עוולת הרשלנות ובהקשר זה, כאשר מעסיק לא דואג להבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים אצלו במסגרת עבודתם, ולא דואג לנקוט אמצעי זהירות נאותים למניעת תאונות או נזקים העלולים להיגרם להם – למשל הדבקה בקורונה במקרה דנן, אז ניתן לראות בו כרשלן.

זאת ועוד, החשיפה במקרה זה רחבה אף יותר: ישנן עוולות נוספות אשר בגינן ניתן לתבוע במקרה זה. למשל, עוולת הפרת חובה חקוקה וזאת לאור ההנחיות השוטפות לרבות "צו בריאות העם (נגיף הקורונה 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה) התש"ף 2020" – אשר קובע את ההנחיות המחייבות לעניין הצורך בבידוד. עוולות נוספות שיכולות להיות רלוונטיות הן תקיפה, מטרד ועוד.

בנוסף לכל האמור, חשוב להדגיש גם כי מי שבעצמו הונחה להישאר בבידוד ולא עשה כן - עלול להיתבע אף הוא בנזיקין ברשלנות, בהפרת חובה חקוקה, וגם בעילות נזיקיות של הטעיה/תרמית וכיו"ב, וזאת מעבר לסנקציות הפליליות שעשויות להיות מוטלות עליו.

בהתייחס לסוגיית חבותם של הדירקטורים ונושאי המשרה:

עו"ד ריול עדיקה: חשוב להדגיש, כי כאשר מדובר בתאגיד, החבות עשויה להיות מושתת לא רק על התאגיד, אלא גם על הדירקטורים ונושאי המשרה באופן אישי. כך, למשל, ניתן לחייב מנכ"ל, סמנכ"ל, דירקטור וכל נושא משרה אחר אשר נתן הוראה שגרמה באופן ישיר או עקיף לנזק ובכך התרשל, או שבמחדל לא פיקח ולא דאג למנוע הדבקה בקורונה. בהקשר זה, תביעה נזיקית יכול שתוגש כנגד מספר מעוולים ובית המשפט מוסמך לקבוע כי האחריות חלה יחד ולחוד, או לבצע חלוקת אחריות ביניהם.

איך ניתן יהיה להוכיח את עילת התביעה במקרה של הידבקות המונית?

עו"ד ריול עדיקה: בהקשר זה, אכן צפוי כי יהיו קשיים משפטיים בהוכחה שהידבקות מסוימת קרתה באופן ישיר כתוצאה מאדם זה או אחר, או ממקום זה או אחר, וקושי זה צפוי להיות משמעותי יותר ככל שהמגפה תתפשט והאזורים הנגועים יהיו רבים יותר. יחד עם זאת, ישנם כללים משפטיים אשר צפוי שבית המשפט יעשה בהם שימוש. למשל, "הדבר מעיד על עצמו" - כלל זה מעביר את נטל הראיה, כלומר משנה את כללי המשחק – במקום שהתובע (הניזוק) יצטרך להוכיח שנדבק כתוצאה מאדם זה או אחר, הנתבע (מי שלא אכף בצורה טובה את ההנחיות) – הוא זה שיצטרך להוכיח שנהג בזהירות ובאופן סביר בנסיבות העניין.

מהי החבות שעשויה להיות מוטלת על המעסיק במקרה זה?
עו"ד ריול עדיקה: בכלליות, הפסיקה קובעת כי עובד שמגיע להוציא את לחמו במקום עבודתו, זכאי למקום עבודה שיהיה בטוח עבורו. העובד מגיע לעבוד כשהוא נותן אמון במעביד ובממונים עליו, שיספקו לו תנאי בטיחות והדרכה סבירים שנדרשים לשם כך שיוכל לבצע את עבודתו כמו שצריך, ולכן המעביד וכל מי שאחראי מטעמו, חייבים לוודא שמקום העבודה יהיה מקום כזה שישמור על בטיחותם ושלמותם של עובדיהם, בכדי שעובד שהגיע בבוקר לעבודה שלם ובריא, גם יצא ממנה שלם ובריא.

מהי החבות שעשויה להיות מוטלת על בעלי קניונים, מבני ציבור וכד' במקרה זה?
עו"ד עדיקה: תחולת הדין הנזיקי על העדר אכיפה נאותה של ההנחיות, עשויה להיות נכונה ורלוונטית לא רק כלפי מעסיקים, אלא גם כלפי בעלי מקומות ציבוריים, כגון קניונים, אולמות קולנוע, מבני ציבור וכן גם כלפי רשויות מקומיות, אשר לא יפקחו ולא יוודאו כי בשטחיהם נאכפות בצורה הולמת כל ההנחיות לרבות בנוגע לבידוד.
כאן האחריות רחבה יותר מאחריות של מעסיק, וכל אותם גופים כאמור חשופים לתביעת נזיקין ועלולים להיתבע מכוח אותן עילות שהוזכרו.

האם קיים כיסוי ביטוחי לתביעות שתוגשנה כנגד מעסיקים בגין העדר אכיפה מספקת של הנחיות הבידוד?
עו"ד ליטל ענבר, מומחית לאנליזה ואסטרטגיה של תביעות ביטוח, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום תביעות ורגולציה בקבוצת אקורד, המספקת ללקוחותיה מגוון שירותים בתחומי הביטוח, מפרטת:

בהתייחס לתביעות פוטנציאליות שיוגשו על ידי עובדים:
בעל עסק שרכש פוליסה לביטוח חבות מעבידים, עשוי לקבל הגנה מסוימת בפני תביעות מסוג זה, בכפוף לתנאי הפוליסה. כך למשל, חשוב לוודא כי הפוליסה רחבה דיה וכוללת גבול אחריות שתואם להיקף הסיכון של העסק. ביטוח חבות מעבידים מעניק כיסוי בגין תביעות שיוגשו על ידי עובדים בין היתר עקב מחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב העבודה. משכך, אם נגרמה הידבקות במחלה עקב שהות העובד במקום העבודה אשר לא הקפיד על ההנחיות, קיים לכאורה כיסוי. חשוב להדגיש כי הכיסוי במסגרת פוליסה זו חל כרובד נוסף מעל הפיצוי שצפוי להתקבל על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בהתייחס לתביעות לקוחות וצדדים שלישיים:
עו"ד ליטל ענבר: פוליסת חבות כלפי צד שלישי אמורה לתת מענה לסיכון זה, וככל שבעל עסק רכש פוליסה זו בהיקף שתואם את פעילותו, הוא יוכל ליהנות מכיסוי ביטוחי. יחד עם זאת, ככל הנוגע לכיסוי זה, צפויים שני קשיים: הקושי הראשון הוא הגדרת מקרה הביטוח אשר במרבית הפוליסות מתייחסת ל"אירוע בלתי צפוי", בעוד שהעדר אכיפה של הנחיות הבידוד על פניו אינו עומד בהגדרה זו. הקושי השני הוא חריג זיהום, אשר יכול לחול במקרה זה.

ולצד זאת, יש לזכור כי מגמת בתי המשפט היא לחפש "כיסים עמוקים" ובמקרים של תביעות אשר נובעות מקיומה של פוליסת ביטוח – הנטייה של בתי המפשט היא לפרש פוליסות לטובת המבוטחים. בשלב זה, קשה להכריע מה תהיה עמדת בתי המשפט ועד כמה ירצו להרחיק לכת ולפרש את הפוליסות באופן שייתן כיסוי למקרים מסוג זה. בנוסף לכך, יתכן גם שמגמת בתי המשפט תהיה דווקא לרעת המעסיקים במקרה זה, מטעמים הרתעתיים.

האם ניתן להניח כי בתי המשפט ינקטו במגמה מחמירה? ומהי המשמעות שתחול אם ייקבע כי אכיפה רדודה נחשבת רשלנות רבתי, דהיינו רשלנות חמורה מאוד?
עו"ד ליטל ענבר: במקרה כזה, אכן צפוי קושי, הן ברמה המשפטית – אחריות חמורה יותר שמשמעותה פיצויים בהיקף גבוה יותר, והן ברמה הביטוחית – שכן יש פוליסות רבות בהן נכלל "חריג רשלנות רבתי" אשר קובע כי במקרים בהם הרשלנות היתה חמורה מאוד, בגדר פזיזות או אי אכפתיות שגרמה או שתרמה משמעותית לקרות הנזק, אזי האירוע מוחרג מהפוליסה. מסיבה זו, חשוב שכל מעסיק ידאג לאכוף את ההנחיות בצורה מיטבית, כדי להימנע מתחולת חריג זה אם וכאשר יצטרך להפעיל את פוליסות הביטוח שלו.

לסיכום - מהן ההמלצות לבעלי עסקים?
הצעדים הבסיסיים שכדאי למעסיקים ולבעלי מבני ציבור לנקוט בכדי להימנע מלהיתבע – או כדי לצמצם את הסיכון לכך שיתבע או שיחויב בפיצוי - הם קודם כל להיות ערניים לצווי השעה שניתנים, להיות מעודכנים לגבי חקיקה משתנה ודינמית ולפעול לפיה. בנוסף לכך, יש לפקח, לוודא, ולבדוק שמי שצריך להיות בבידוד – אכן נשאר בבידוד. אין לעגל פינות בעניין. יש לשקול גם לנקוט בסנקציה כלפי מפר הבידוד, יכול ואולי אף צריך לתת לעובדים אמצעים מתאימים לעבוד במהלך הבידוד מהבית למשל וכן – לא לפגוע לעובד בזכויותיו הסוציאליות.

*עו"ד ריול עדיקה בעלת משרד עו"ד – ריול עדיקה אשר מייצג תובעים בתביעות נזיקין.

**עו"ד ליטל ענבר, מומחית באנליזה ואסטרטגיה של תביעות ביטוח, מנהלת תחום תביעות ורגולציה בקבוצת אקורד.
 
 


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית