שם משתמש
סיסמא
 
לוח אירועים
רשות ני"ע למפוקחים: פצלו את התוצאות בדוחות הרבעון הראשון לתקופת טרום המשבר ולמהלכו
העמדה מתייחסת לדגשים בנוגע להסברי הדירקטוריון, לרבות בנוגע לתוצאות הפעילות בתקופת הדיווח ואחריה, היבטי נזילות, מצב פיננסי ומקורות מימון, תזרים מזומנים חזוי ומידע צופה פני עתיד
רשות ניירות ערך פרסמה היום (ב') מסמך הנחיות לדגשים באשר לגילוי הנדרש במסגרת הדוחות לרבעון הראשון ובכלל, נוכח השלכות משבר הקורונה על פעילותם של התאגידים המדווחים.

"יודגש כי בשל התפשטות נגיף הקורונה והעמקת המשבר בתקופה שלאחר מועד הדיווח לרבעון הראשון ועד למועד פרסום הדוח, הרי שיש לכלול גם גילוי בהתאם לאמור להלן להשפעות המהותיות ולהתפתחויות שאירעו בתקופה זו עד סמוך למועד פרסום הדוח", נכתב במסמך ההנחיות.

עוד דורשת רשות ני"ע גילוי על ההשפעות הספציפיות של המשבר על תוצאות הפעילות של התאגיד, לרבות על הכנסות, עלויות משתנות, עלויות קבועות, ורווחיות התאגיד, והפעולות שננקטו על ידי התאגיד כדי להתמודד עם השפעות אלה. יש לכמת כמה שניתן השפעות אלה, ולשקול לכלול ניתוחי רגישות לפרמטרים המרכזיים המשפיעים על כך. 

"בשל העובדה שבמהלך הרבעון הראשון ולאחריו הוטלו מגבלות תנועה בישראל ובמדינות שונות בעולם, לרבות צמצום כוח האדם והפעילות העסקית, תקופת הרבעון הראשון כוללת תקופה במהלכה הפעילות העסקית פעלה כרגיל, ותקופה במהלכה הפעילות העסקית הושפעה מהמגבלות שהוטלו. לפיכך, יש לכלול גילוי, תוך פיצול תוצאות תקופת הדיווח, באופן שיאפשר הבנה וניתוח של ההשפעה של המגבלות שהוטלו על פעילותה העסקית של החברה תוך ניתוח התוצאות לתקופות האמורות, לרבות מתן גילוי להשפעה על מדדים תפעוליים רלוונטיים", ציינו ברשות ניירות ערך.

ברשות מציינים כי בתקופה זו, המאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר להתפתחות משבר הקורונה, ובשינויים בסביבה הכלכלית המשתנים באופן מהיר, מתן מידע איכותי וכמותי באופן רציף, הכרחי לשם שמירה על תפקודו התקין של שוק ההון. סגל הרשות מדגיש כי דיווחי התאגידים השוטפים והעתיים נועדו לאפשר למשקיעים להבין את מצבו של תאגיד ואת כדאיות ההשקעה בו, זאת בימים שבשגרה, וקל וחומר בעתות משבר, כגון העת הנוכחית, המאופיינות באי ודאות משמעותית.

העמדה מתייחסת לדגשים בנוגע להסברי הדירקטוריון בקשר עם השלכות משבר הקורונה לרבות בנוגע לתוצאות הפעילות בתקופת הדיווח ואחריה, היבטי נזילות, מצב פיננסי ומקורות מימון, תזרים מזומנים חזוי ומידע צופה פני עתיד. כמו כן, העמדה מתייחסת לדגשים בנוגע למספר נושאים חשבונאיים בדוחות הכספיים, בהתאם להוראות ה - IFRS, אשר עלולים להיות מושפעים באופן מהותי בעקבות המשבר, כגון: הנחת עסק חי ואומדנים לשווי הוגן או ירידת ערך נכסים בתנאי אי ודאות.

עוד נמסר כי סגל הרשות מפרסם עמדתו על מנת לספק לתאגידים כלי שימושי לשם עריכת הדוחות לרבעון ראשון 2020, המהווים הדוחות הראשונים באמצעותם ישוקפו השלכות המשבר. עמדת הסגל ממחישה את אופן יישום דרישות הגילוי בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך וכללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS), בתקופת משבר הקורונה. העמדה מביאה לידי ביטוי את הדגשים לתאגידים בבחינת השיקולים שעליהם לשקול בעת עריכת הדוחות ומתן גילוי למשקיעים על השלכות משבר הקורונה, בהתאם להוראות הגילוי הקיימות בחוק.

עוד מציין סגל הרשות כי מטבע הדברים, ציבור המשקיעים יצטרך להתחשב בכך שחלק מהמידע המוצג בדוחות נמסר בתנאים חריגים של אי ודאות ולכן מבוסס על הערכות והנחות שונות. אף שהערכות והנחות רבות עלולות שלא להתממש, עדיין יש ערך רב במסירת המידע כדי לשקף את האופן בו מעריכים התאגידים את מצבם. סגל הרשות מצרף קריאת הרגעה, לפיה תהיה התחשבות באופי המיוחד של דוחות הרבעון הראשון של שנת 2020, על רקע הנסיבות שנוצרו במשק ותנאי אי הוודאות השוררים בעת פרסומם.

לצפייה במסמך ההנחיות המלא - לחצו כאן
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית