שם משתמש
סיסמא
 
לוח אירועים
אחריות מקצועית: "מי שמצרף את הסוכן לתביעה הן דווקא חברות הביטוח"
עורכי הדין ג'ון גבע ושלומי הדר התארחו לשיח שאירחה עדיף בנושא האחריות המקצועית של סוכן הביטוח | צפו בפרק השני בסדרה 'הזווית המשפטית'


מה מכסה פוליסת אחריות מקצועית? כיצד להימנע מטעויות שעלולות לעלות לסוכן בכיסוי הביטוחי ומהי אחריותו המקצועית של הסוכן בראי הפסיקה? בשאלות אלה עסק השידור השני בסדרת 'הזווית המשפטית' שקיימה השבוע עדיף בהשתתפותם של עורכי הדין ג'ון גבע ושלומי הדר ממשרד ג'ון גבע הדר ושות'.

מהי פוליסת אחריות מקצועית ומה היא מכסה בכל הנוגע לפעילות סוכן הביטוח?
עו"ד ג'ון גבע: "פוליסת אחריות מקצועית מכסה כל מעשה או מחדל של סוכן הביטוח בקשר עם מקצועו ורישיונו כסוכן ביטוח. בדרך כלל זה מוגדר בפוליסה כמעשה או מחדל שנעשה בטעות, בהיסח הדעת ובתום לב. כלומר, זה לא מכסה מעשה מכוון. חשוב לציין שפוליסת האחריות המקצועית היא מסוג מיוחד במינו, שסוכני הביטוח משמשים בה למעשה כמבוטחים.

ראוי בהקשר זה להכיר את המושג רצף ביטוחי. פוליסת הביטוח הזו מבוססת על בסיס יום הגשת התביעה. כלומר, זוהי פוליסת claims made. ניקח כדוגמה את ביטוח הרכב, שבו אין ספק שיש חבות ואחריות של הנוהגים ברכב כלפי צד שלישי. זו גם פוליסת אחריות מקצועית מסוג מסוים, אבל היא על בסיס יום האירוע. כלומר, אם באותו יום בו התרחש האירוע והיתה פוליסה בתוקף ויום למחרת המבוטח עבר לחברת ביטוח אחרת, ביטל את הפוליסה או לא שילם – אין שום בעיה ויש כיסוי, כל עוד הפוליסה היתה בתוקף ביום האירוע.

באחריות מקצועית המקרה לא כך. צריכים להיות שני תנאים מצטברים: האחד, שבתקופה שבה נעשה, או מייחסים שנעשה, המעשה או המחדל – הפוליסה היתה בתוקף ביטוחי. התנאי השני המצטבר הוא שהדרישה או התביעה שהוגשה נגד הסוכן, גם הוגשה בתקופת הרצף הביטוחי. במילים אחרות: טעויות נפוצות שלצערי גילינו, הם מצבים בהם סוכן ביטוח עבר מחברה לחברה – ואז לא נשמר הרצף הביטוחי. נכון שאמנם התקופה שבה מייחסים את המעשה א המחדל אירעו בחברה הקודמת, אבל התביעה הוגשה בחברה אחרת, שטוענת כי לא התמלא התנאי הראשון. ואילו החברה הראשונה אומרת, לא התמלא התנאי השני כי לא שמרת על רצף ביטוחי. יש מושגים שניתן לרכוש את הביטוח בדיעבד כנגד הצהרה שלא היה אירוע כלשהו, שעלול להצמיח עילת תביעה נגד סוכן הביטוח".

האם החוק מחייב לרכוש פוליסת אחריות מקצועית?
עו"ד שלומי הדר: "נושא אחריות מקצועית נולד מהדין הכללי. זה יכול להיות דיני חוזים, דיני נזיקין. בדרך כלל עניין פוליסת האחריות המקצועית נולד במסגרת ההסכמים של סוכן הביטוח עם חברות הביטוח, המחייבות זאת במסגרת ההסכמים שלהן. זה יכול להיות גם פועל יוצא מהתקשרויות אחרות של סוכני הביטוח, כמו ביטוחים קבוצתיים שהוא עורך, שם ייתכן והמזמין דורש את הפוליסה הזו. אנו מכירים את הדרישה הזו גם בעסקאות לרכישת תיקים. החיוב עצמו הוא חיוב חוזי ולא חיוב בדין. אולם, מטבע הדברים, עבור סוכן ביטוח, בדומה לנותני שירותים אחרים החשופים לתביעות, פוליסה מסוג זה היא מאוד משמעותית".

מה באשר להבדלים בהיבט של סוכן עצמאי, סוכן בבית סוכן, משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני?
עו"ד ג'ון גבע: "ניקח לדוגמה את סוכני הביטוח שהם חברי לשכת סוכני הביטוח. לשכת סוכני ביטוח שיש לה גם סוכנות לביטוח ערכה, לדעתנו המקצועית, את פוליסת הביטוח הטובה ביותר בארץ מבחינת האחריות המקצועית לסוכני הביטוח. הניסוח הוא ניסוח אחיד לכל חברי הלשכה בהתאם להסכם שערכה הלשכה עם חברת הביטוח. במקרה שלנו זו איילון. הנוסח הוא כמו שחברת הביטוח מנסחת את האחריות המקצועית. גם בפוליסה של הלשכה שהיא אחידה, יש מקום להרחבות. למשל, אי יושר עובדים. נושא כספים של עובדי סוכן הביטוח. ניתן לרכוש הרחבות. יש לציין שצריכה להיווצר הלימות בין חשיפתו של סוכן הביטוח - בעסקיו, בתחומים שבהם הוא פועל ובהיקף הלקוחות שלו, לבין סכום הביטוח שנמצא בפוליסה. סוכנים רבים משאירים את סכום הביטוח כפי שהיה לפני 10 ו-20 שנה, וברור שהוא לא מתאים לימינו".

אחדד את השאלה: האם לתחום העיסוק או לסוג הרישיון יש השפעה על הפוליסה?
עו"ד ג'ון גבע: "ככלל, אני מציע לכל סוכן עם שאלה ספציפית לברר נושא זה. אני יכול לומר שכל מה שמכוסה במסגרת רישיונו של סוכן הביטוח ולא נאסר עליו, אמור להיות מכוסה בפוליסה. למעט אם יש חריגים. אני מציע לכל הסוכנים לקרוא את הפוליסה ולראות אם יש חריגים. למשל, אין ספק שמאז רפורמת בכר בשנת 2005, הסוכן נכנס לתחום ההשקעות. רישיונו לא השתנה, אך אף אחד לא מעלה על דעתו שמאז הסוכנים לא בכיסוי. נהפוך הוא. הם בכיסוי בתחומים אלה בהם הם מורשים לעסוק, או לא מנועים מלעסוק בהתאם לרישיונם".

מהן הטעויות הנפוצות שעושים סוכני הביטוח וכיצד הם יכולים להימנע מאותן טעויות שעלולות לעלות להם בכיסוי הביטוחי?
עו"ד שלומי הדר: "הנושא הזה הופך להיות יותר ויותר יצירתי משום שתפקיד סוכן הביטוח, בין אם מעמדו כשלוח של חברת הביטוח, מקבל יותר ביטוי בתביעות המוגשות על ידי המבוטחים, המבקשים להכניס את כל השחקנים הרלוונטיים לתמונה. לדוגמה, אשתף במקרה שהגיע אליי לאחרונה. אמנם מדובר בתביעה קטנה, אך עבור סוכן הביטוח הוא משמעותי. במקרה זה טענה המבוטחת שסוכן הביטוח התרשל בטיפול בתביעה שלה נגד חברת הביטוח. החל מהגשת טופס באיחור, הפנייה סעיף כזה או אחר שגוי בפוליסה. וטענה נוספת שהעלתה המבוטחת שהסוכן אמר לה כי יש כיסוי בפוליסה. הסוכן פנה לחברת הביטוח עם התביעה, אך המבוטחת לא עמדה בתקופת אכשרה וחברת הביטוח דחתה את התביעה. המבוטחת ללא היסוס הגישה תביעה קטנה. כלומר, היא הבינה אחרת, שיש לה כיסוי, והעובדה שהסוכן הגיש את התביעה מחזקת את טענתה.

כלומר, גם הסוכן הבין שיש כיסוי לביטוח ולא דחה אותה. התביעה שהגישה המבוטחת היא נגד סוכן הביטוח, שנדרש להתמודד עמה. מה לעשות במקרה כזה? יש להיות מאוד זהירים בכל הקשור לשירותי סוכני הביטוח. לתעד את הפניות, השיחות המצגים. להימנע מתשובות חד משמעתיות בתביעות, כמו לומר ללקוח/ה את/ה זכאי/ת לקבל את תגמולי הביטוח, ולהישאר מסויג. גם סוכן הביטוח שנותן שירותים למבוטחים צריך לשמור על המסגרת הזו, גם אם יש לו ניסיון והוא יודע שיש סיכוי שהתביעה תתקבל, עליו לגלות זהירות. החשיפה של סוכן הביטוח היא מהשלב הראשון של טרם ההצטרפות לביטוח ועד השלב הסופי".

מה גורל האחריות המקצועית במקרה של פטירה חס וחלילה של הסוכן?
עו"ד שלומי הדר: "כאשר סוכן הביטוח הולך לעולמו, נשאלת השאלה האם היתה התרשלות שלו בחייו. התשובה היא שהחוק לא עוצר בפטירתו של אדם את זכות הנפגע להגיש תביעה, ואז מי שחשוף הוא העיזבון. מי שכבר מבקש לדאוג לגם ליורשיו, אז לפחות כדאי להשאיר הנחיות, במסגרת צוואה או במתכונת אחרת, שתהיה המשכיות לפוליסת אחריות מקצועית. ההמלצה שלנו היא לדאוג שהכיסוי הזה יהיה לפחות לתקופה של שבע שנים, שזו תקופת ההתיישנות במרבית המקרים".

מה לגבי מכירת תיק הביטוח?
עו"ד ג'ון גבע: "הדברים דומים מאוד גם למקרים של מכירת תיק הביטוח. גם אם הסוכן מעביר חלק מהתיק, אחריותו נשארת שרירה וקיימת והסיכון ממשיך להתחדש מעת לעת כאשר הוא מבצע פעולות של צירוף מבוטחים או עסקאות נוספות. כאשר הוא מכר את כל התיק, הוא לא יוצא מהתמונה מבחינת האחריות המקצועית. ראשית, אין זה מעניין את הנפגע, ויש גם לזכור שהסיכון עובר לשכמו של הקונה רק מהיום הקובע – כלומר מכאן ואילך, אבל הוא נשאר פתוח של שבע שנים אחורנית, מול תביעות אפשריות. ולכן, חשוב שלסוכן הביטוח תהיה פוליסה בתוקף בסגנון RUN OFF- כלומר, הולכת ופוחתת מבחינת הסיכון, ייתכן ושהוא לא משלם פרמיות, תלוי בתנאים שנקבעו בין לשכת סוכני הביטוח לחברת הביטוח. אולם שהפוליסה תהיה בתוקף מלא למצב שיתגלה בעתיד אירוע כזה א אחר בו יתבעו את סוכן הביטוח".

האם ישנם מקומות בחיי הפוליסה בהם החשיפה של סוכן הביטוח לסיכון גדולה יותר?
עו"ד ג'ון גבע: "אני לא יודע אם יותר, אבל בעת צירוף לביטוח – פניות להר הביטוח, מסלקה פנסיונית, או פעולות שעושה הסוכן על מנת לברר את המידע המתאים הנחוץ לטיפול בלקוח שלו, אין ספק שזהו שדה פורה לטעויות. הסוכן חייב לאמץ ארבעה עקרונות: מקצועיות, גילוי נאות, שקיפות ותיעוד ובקרה של פעולותיו. פעולות תיעוד פעולות הסוכן יכול לחלץ אותו מהוכחת האחריות המקצועית שלו".
בהקשר זה הוסיף הדר שמי שמצרף את סוכן הביטוח לתביעה הן דווקא חברות הביטוח ולא המבוטחים.

האם בנושא אבטחת מידע יש נגיעה לאחריות מקצועית?
עו"ד שלומי הדר: "האחריות המקצועית של סוכן הביטוח קשורה לדרך בה הוא מטפל בעניינים ובאינטרסים של המבוטח. אנחנו עדיין לא מכירים תביעה בנושא זה של מבוטחים. אולם, אחת החובות של סוכן הביטוח הוא נושא אבטחת המידע הרגיש אודות המבוטח אשר נמצא אצל סוכן הביטוח וצריך להיות שמור, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בחוק. אם הסוכן לא דאג לכך – השאיר למשל את מחשבו מופקר וללא סיסמה והמידע דלף, יכולה להיות פנייה של המבוטח בטענה כי הסוכן התרשל ולא שמר על המידע הסודי והפרטי אודותיו, והוא יכול להגיש תביעה נגד הסוכן".

אחריות כפועל יוצא של מנהג

בימים האחרונים ניתן פסק דין חדש בעניין אחריותו של סוכן הביטוח בחידוש פוליסות ביטוח. מה חדש בפסק הדין ואיך באופן כללי רואה הפסיקה את הנושא?

עו"ד ג'ון גבע: "פסק דינו של בית המשפט הסתמך על הלכת בהא סייף בבית המשפט עליון. בית המשפט העליון פסק בהלכה מחייבת מהם הקריטריונים לבדיקת אחריותו המקצועית של סוכן הביטוח, בפרט בתחום החידושים.
במקרה שנידון בבית משפט השלום, מצא בית המשפט את סוכן הביטוח כאחראי באחריות מקצועית בכך שלא חידש את הפוליסה ביוזמתו למבוטח, והאחרון סבר שהוא מצוי בכיסוי ביטוחי. אמנם, במקרה זה לא נוצר חיוב לסוכן הביטוח משום שלמקרה הביטוח לא היה כיסוי ביטוחי ונושא האחריות המקצועית לא היה רלבנטי. אולם, מה שכן היה רלבנטי ומעניין: על פי חוזר החידושים, חברת הביטוח היא זו שפונה למבוטח 30 יום לפני תום תקופת הביטוח, למעט אם נאמר אחרת בפוליסה, כמו שהיא מתחדשת אוטומטית בפוליסות משכנתא. אולם, אם הסוכן יצר סיטואציה עליה מסתמך המבוטח, מנהג שבכל השנה הסוכן מחדש אוטומטית את פוליסת ביטוח, פה נוצרת אחריות הסוכן. ולכן, בנסיבות הספציפיות של המקרה הנדון ראה בית המשפט אחריות של סוכן הביטוח מטעם הנוהג שמדי שנה חידש הסוכן את הפוליסה למבוטח, ואילו השנה הוא לא חידש ולא היה כיסוי ביטוחי".

"הואיל והגדרנו בהתחלה שהאחריות המקצועית היא פעולה שנעשתה בטעות, בהסיח הדעת אך לא בזדון, לעיתים יש תביעה נגד סוכן הביטוח המייחסת לו מעשה מכוון. ופה צריך להתייעץ היטב כיצד להגיב. עצה לסוכן: אל תתנדב. סוכן ביטוח שקיבל תביעה או שמתחיל לראות שמתרקמת סביבו כזו, יש לזכור שפוליסת הביטוח אוסרת על סוכן הביטוח בתפקידו כמבוטח להתפשר, לשלם, להודות – ומן הראוי שמיד יתייעץ", סיכם עו"ד גבע.

האם נושא שכר הטרחה רלבנטי לשיח האחריות המקצועית?
עו"ד שלומי הדר: "ייתכן כי אם במסגרת ההסכם עצמו סוכן הביטוח מתחייב לטפל בלקוח בתביעות, חידושים או כל תחולה אחרת, כאן זו כבר לא טענה של רשלנות, אלא ייתכן וסוכן הביטוח הפר התחייבות חוזית מול הלקוח. יש להיות זהירים ולדייק בניסוח ההסכם ובתכולתו".

"וכדאי להרחיב את האחריות המקצועית גם למקרים הללו, שאם הסוכן התרשל או לא טיפל נכון לפי דעתו של המבוטח באירוע שלו, מן הראוי שלא תישמע טענה מחברת הביטוח שזו אחריות חוזית שאינה מכוסה בפוליסה", הוסיף גבע.

 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית