שם משתמש
סיסמא
דן דוברי ונועם הירשקורן
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
מהן החלופות להשקעה בפיקדון בישראל?
דן דוברי מארח את נועם הירשקורן לשיחה על אלטרנטיבות השקעה לפקדונות בבנקים
על פי דיווחי האוצר, הציבור מחזיק בסך 1,366 מיליארד שקלים בפיקדונות בבנק. שוחחתי עם נועם הירשקורן, מבכירי המתכננים הפיננסים, שהאיר את תשומת לבי לפרסום של אחד הבנקים הגדולים לגיוס כספים לפיקדונות. מה השיטה שלהם?הירשקורן בדק מה באמת נותן לנו הפיקדון הבנקאי – מסתבר שמקבלים ריבית ש"עולה ועולה".הריבית הינה שקלית וקבועה ולא צמודה למדד. הריבית מחושבת אחת לשנה ולא כל חודש.
נכון להיום המדד שלילי, אבל תחזית נתוני המדד של בנק ישראל לשנים הקרובות הינה:לדוגמה: לקוח הפקיד מיליון שקלים ל-5 שנים.


במילים אחרות: ריאלית הלקוח הפסיד כסף!
טווח השקעה: חמש שנים עם אפשרות יציאה אחרי שנתיים ומדי שנה.

ומה קורה שצריך את הכסף לא בדיוק בתאריך הנ"ל?
אין אפשרות לשבור את הפיקדון ולבקש את הכסף. אין אפשרות משיכה שלא בנקודות היציאה.
אבל, הבנק מציע לכם "שתי ציפורים ביד".
הבנק ייתן לכם הלוואה בשיעור של עד 90% מהכסף שלכם, בריבית שהוא יקבע במועד לקיחת ההלוואה (פריים + ריבית, הפריים כיום 1.6%). הכסף שלכם בבנק, ולכן יכולת המיקוח שלכם אפסית.
בשורה התחתונה הבנק לוקח את הכסף שלכם, ומלווה לכם את הכסף שלכם, בריבית בשיעור של בין 5%-8% לשנה.

מה החלופות בישראל?
בחנו אלטרנטיבה לפיקדון ברמת סיכון נמוכה – מימון בליסינג עסקי.

בדומה לשוק הפרטי בו הלקוחות בוחרים לממן עסקאות רבות (בדרך כלל יקרות) באמצעות הלוואה לטווח בינוני – לדוגמה ליסינג מימוני פרטי לרכבים, גם בשוק העסקי מתבצעות מדי שנה עסקאות בקנה מידה משמעותי למימון ציוד עסקי: החל מעסקאות בגין ציוד בשווי עשרות אלפי שקלים ועד לציוד כבד ותעשייתי בהיקף של מיליוני שקלים.
עסקאות מימון הציוד יכולות להתבצע במספר אופנים, כאשר נהוג לכנות את כולן 'ליסינג', למרות שחלקן הן עסקאות מכירה בתשלומים ולא עסקאות השכרה או החכרה.

אורך החיים האופייני לעסקאות כאלו הוא 3-6 שנים כאשר ישנן עסקאות שעשויות להגיע לתקופות ארוכות מאוד – יותר מ-20 שנה. עסקאות כאלה מאפיינות את תחום האנרגיה הסולארית - הסכמים המגובים בהסכם מסגרת עם גופים סטטוטוריים כמו חברת חשמל.

העסקים הרוכשים או חוכרים את הציוד עושים זאת פעמים רבות ביחס לציוד הליבה של העסק (יצרן ההכנסה של העסק), המאפשר להם לצמוח ללא השקעה הונית חד פעמית או כדי להתייעל- תהליכי אוטומציה לחיסכון בכח אדם או חיסכון אנרגטי.

אפשרויות השקעה בעסקאות מימון ציוד עסקי:
אפיקי ההשקעה האלטרנטיביים (לא סחירים) מאפשרים למשקיעים כשירים ולא כשירים להשתתף באופן ישיר (כמשקיעים/מלווים) או באופן עקיף (שותפים מוגבלים בקרנות השקעה שמתמחות במימון.
במילים אחרות: ריאלית הלקוח הפסיד כסף!

טווח השקעה: חמש שנים עם אפשרות יציאה אחרי שנתיים ומדי שנה.

ומה קורה שצריך את הכסף לא בדיוק בתאריך הנ"ל?
אין אפשרות לשבור את הפיקדון ולבקש את הכסף. אין אפשרות משיכה שלא בנקודות היציאה.
אבל, הבנק מציע לכם "שתי ציפורים ביד".
הבנק ייתן לכם הלוואה בשיעור של עד 90% מהכסף שלכם, בריבית שהוא יקבע במועד לקיחת ההלוואה (פריים + ריבית, הפריים כיום 1.6%). הכסף שלכם בבנק, ולכן יכולת המיקוח שלכם אפסית.
בשורה התחתונה הבנק לוקח את הכסף שלכם, ומלווה לכם את הכסף שלכם, בריבית בשיעור של בין 5%-8% לשנה.

מה החלופות בישראל?
בחנו אלטרנטיבה לפיקדון ברמת סיכון נמוכה – מימון בליסינג עסקי.
בדומה לשוק הפרטי בו הלקוחות בוחרים לממן עסקאות רבות (בדרך כלל יקרות) באמצעות הלוואה לטווח בינוני – לדוגמה ליסינג מימוני פרטי לרכבים, גם בשוק העסקי מתבצעות מדי שנה עסקאות בקנה מידה משמעותי למימון ציוד עסקי: החל מעסקאות בגין ציוד בשווי עשרות אלפי שקלים ועד לציוד כבד ותעשייתי בהיקף של מיליוני שקלים.
עסקאות מימון הציוד יכולות להתבצע במספר אופנים, כאשר נהוג לכנות את כולן 'ליסינג', למרות שחלקן הן עסקאות מכירה בתשלומים ולא עסקאות השכרה או החכרה.
אורך החיים האופייני לעסקאות כאלו הוא 3-6 שנים כאשר ישנן עסקאות שעשויות להגיע לתקופות ארוכות מאוד – יותר מ-20 שנה. עסקאות כאלה מאפיינות את תחום האנרגיה הסולארית - הסכמים המגובים בהסכם מסגרת עם גופים סטטוטוריים כמו חברת חשמל.
העסקים הרוכשים או חוכרים את הציוד עושים זאת פעמים רבות ביחס לציוד הליבה של העסק (יצרן ההכנסה של העסק), המאפשר להם לצמוח ללא השקעה הונית חד פעמית או כדי להתייעל- תהליכי אוטומציה לחיסכון בכח אדם או חיסכון אנרגטי.

אפשרויות השקעה בעסקאות מימון ציוד עסקי:
אפיקי ההשקעה האלטרנטיביים (לא סחירים) מאפשרים למשקיעים כשירים ולא כשירים להשתתף באופן ישיר (כמשקיעים/מלווים) או באופן עקיף (שותפים מוגבלים בקרנות השקעה שמתמחות במימון אשראי לציוד עסקי) וליהנות מהשקעה בחוב המגובה בהסכמי מימון שתנאיהם ידועים – ריבית/תקופת הלוואה/בטוחות, וכך להיחשף לשוק המעניין המתאפיין בסיכון מתון בהשוואה להשקעות אקוויטי (מניות).
ערוצי ההשקעה במימון ציוד עסקי מציעים מסלולים הנבדלים ביניהם בתשואות וברמות הסיכון, שיכולים להתאים לתיאבון סיכון שונה של קבוצות משקיעים שונות.

בטוחות:

1. הבטוחה הבסיסית המאפיינת את ההשקעה במימון ציוד עסקי היא חוזי ההלוואות של העסקים הלווים - החזר ההשקעה מקורו בתזרים השוטף של התשלומים.

2. מעבר לבטוחה זו מוצעות בטוחות נוספות, כגון: שעבוד בדרגה ראשונה על הציוד הממומן עד להשלמת פרעון התשלומים בגינו.

3. בחלק מערוצי ההשקעה אפשר ליהנות מרמות הגנה גבוהות במיוחד. למשל, ביטוח הבטחת תשלומים, אז הגוף המבטח נכנס בנעליו של הלווה במידה ואינו עומד בפירעון התשלומים, או ביטוח אשראי של חברת ביטוח. הסיכון לחדלות פרעון ביחס להשקעה שמגובה בבטוחה זו הופך למעשה להיות סיכון האשראי של הגוף המבטח. כלומר, כמעט אפסי (בהתאם לתשואות אגרות חוב של אותם גופי ביטוח).

4. כרית ביטחון - משמשת כמקדם הגנה משמעותי ומבטיחה מקור תזרימי למימון במידה ומתעוררים קשיי פרעון בקרב הלווים.

5. נקודה חשובה שיש לתת עליה את הדעת כשבוחנים את רמת הסיכון ואת טיב הבטוחות היא מידת הסחירות של הבטוחה ושווי הבטוחה לאורך זמן. הן במשבר האחרון והן במשבר של 2008 חברות העוסקות בליסינג רכבים עבור ציי רכב של חברות נפגעו בצורה משמעותית בשל הפסקת עסקאות מצד חברות רבות והצפה של רכבים, שהובילה לפגיעה בתזרים התשלומים הקבוע ובשווי הבטוחה (כשאלפי רכבים ממספר דגמים מציפים את השוק בפרק זמן קצר, השווי שלהם יורד משמעותית והיכולת למכור אותם במחיר טרום משבר הופכת להיות כמעט בלתי אפשרית).

6. גופים המתמחים בציוד עסקי לספקטרום רחב של ענפים ובפריסה גיאוגרפית רחבה ומציעים מגוון מכונות, מציעים למעשה גידור של הסיכון ויכולת טובה לסחור בציוד ולהמשיך את העסקה גם אם יש צורך להחליף את העסק הלווה. חיבור חזק בין גוף העוסק במימון ציוד עסקי לבין הגוף המוכר ומתפעל ציוד זה עשוי להבטיח רמת סחירות גבוהה והמשך מהלך עסקים רגיל, גם כאשר מתעוררים קשיים אצל לווה מסויים (קבוצת שני שנהב פועלת מזה למעלה מ-30 ומתמחה במכירה, הטמעה ואחזקה של ציוד עסקי מאפשרת באופן ישיר והן דרך קרנות מתמחות להשקיע במימון של אותו ציוד עסקי).

7. תמהיל רחב של לווים מאפשר פיזור של ההשקעה על פני מגוון רחב של עסקאות (הלוואות) והקטנת הסיכון משמעותית.

תשואות
את התשואה כידוע יש לבחון אל מול הסיכון הגלום בהשקעה. כאשר תמהיל הבטוחות הוא איכותי ומספק מרווח ביטחון חזק ויציב, התשואות האלטרנטיביות המוצעות בשוק הסחיר ובסביבת הריבית האפסית הנוכחית הן נמוכות מאד. השקעה בערוץ האלטרנטיבי מאפשרת תשואות מרשימות ויציבות, ודאי שגבוהות מחלופות כגון אג"ח קונצרניות, ממשלתיות, פיקדונות בנקאיים ובמקרים רבים אף גבוהות מקרנות למימון עסקי שאיננו מתמחה בציוד – לדוגמה פלטפורמות דיגיטליות (Peer2Peer).

מגבלות בהשקעה
כבכל השקעה במוצר אלטרנטיבי קיימת מגבלת נזילות ותקופת הנעילה המינימלית המקובלת היא לפחות שנה, כאשר בדרך כלל מוצע תגמול בצורת תשואה גבוהה יותר ככל שתקופת הנעילה ארוכה יותר ותשלום קופון (ריבית) תקופתי.

סכום ההשקעה המינימלי משתנה בהתאם לערוצי ההשקעה השונים, כאשר מומלץ להתייעץ עם מתכנן פיננסי כדי לבחור את אפיק המסלול המיטבי למשקיע תוך התחשבות בצרכי הנזילות של המשקיע, רגישות לסיכון והיבטי מיסוי.

* דן דוברי הוא חבר בוועדת הסטנדרטים והסמכות של הקהילה האירופאית. יו"ר של חברת ניהול קרנות נאמנות, ויו"ר של חברת תכנון פיננסי המתמחה בתחום הבינלאומי. ממייסדי עולם התכנון הפיננסי בארץ
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית