שם משתמש
סיסמא
מלי מרגליות / צילום: יח"צ
חברות קשורות
אגודת האקטוארים בישראל
 
לוח אירועים
האקטוארים על אפקט הקורונה: הפסדים כבדים לחברות ביטוח המשנה עלולים לגרום להן לצאת או לצמצם פעילותן בישראל בביטוחים ארוכי טווח
ועדת הקורונה של אגודת האקטוארים פרסמה את ממצאיה ביחס למוצרי ביטוח חיים למקרה מוות - ריסק רגיל וריסק אגב לקיחת משכנתא, בנוסף לכיסוי הביטוחי לנכות תעסוקתית - אבדן כושר עבודה, בהשפעות מגפת הקורונה והמש
"בתקופה חריגה זו, מבטחי המשנה דורשים לקיים נוהלי חיתום שלא תמיד עולים בקנה אחד עם ההנחיות של הפיקוח בישראל. פערים אלה מגבירים את אי-הוודאות בשוק הביטוח בישראל" - כך טוענים חברי ועדת הקורונה של אגודת האקטוארים בישראל, שניתחו את השפעות מגפת הקורונה על כיסוי ביטוח חיים ארוכי טווח - ריסק למקרה מוות, ריסק למקרה מוות אגב לקיחת משכנתא ונכות תעסוקתית, המכוסה בפוליסת אובדן כושר עבודה (אכ"ע).

לטענתם, בהשפעת אי הוודאות סביב מגפת הקורונה והתפשטותה, החמירו מבטחי המשנה את דרישותיהם בעת צירוף מבוטחים לכיסויים ביטוחיים אלו. אותם מבטחים בין-לאומיים משתתפים בסיכון ובהתחייבויות ארוכות הטווח של חברות הביטוח המקומיות כלפי המבוטחים. במדינות רבות בעולם התיישרה הרגולציה עם החמרת הדרישות של מבטחי המשנה, באמצעות שילוב שאלון קורונה בשלב החיתום ובטרם מצורף המבוטח לתכנית ביטוח. בישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישרה עד כה שימוש בשאלון קורונה רק בעת חיתום ובטרם הצטרפות המבוטח לתכנית בריאות.

ועדת הקורונה הוקמה על ידי אגודת האקטוארים הישראלית לאחר פרוץ הנגיף ולצורך בחינה מקצועית של השלכותיו על תחומי הביטוח, הפנסיה והחיסכון. בראשות הוועדה עומדת האקטוארית מזל (מלי) מרגליות (CERA, F.IL.A.A). עם הצוות שבחן את סוגיות ביטוחי החיים ואובדן כושר העבודה נמנו חבר האגודה ד"ר יניב זקס והאקטוארים הלל דמלין, רמי כשריאל ואורי שמר. חבר האגודה פרופ' יאיר באב"ד ליווה אקדמית את עבודת הצוות.

מניתוח של הוועדה ביחס לכיסויי ביטוח חיים ונכות תעסוקתית, שהינם מבוקשים על ידי הציבור ותופסים משקל משמעותי בחברות ביטוח רבות, עולה כי בהיעדר ידע מקצועי מספיק אודות המחלה וכן היעדר ניסיון כמותי בניהול הסיכונים והתביעות, גובר התלות של שוק הביטוח במבטחי המשנה. "ביטוחים אלה עשויים לעבור תהפוכות בתקופה הקרובה, בין היתר, בשל היותם מושפעים באופן ניכר ממדיניותן העסקית של מבטחי המשנה ומדרישות החיתום שלהם", מדגישים האקטוארים.

עקב חוסר הוודאות והחמרת דרישות מבטחי המשנה, בשני סוגי הריסקים - בריסק רגיל, שבו הפרמיה קבועה, ובריסק אגב לקיחת משכנתא, שבו הפרמיה יורדת ככל שגובה המשכנתא יורד – צופים האקטוארים, שיתכן וחברות הביטוח תידרשנה בטווח הקצר לחזק את העתודות הכספיות כנגד התחייבויותיהן.

האקטוארים מסבירים כי אפשרות חיזוק העתודות במוצרי ביטוח חיים נובעת מחוסר הוודאות ביחס להשפעות מחלת הקורונה לאורך זמן. "למרות שמרבית הנפטרים מקורונה הם בגילים שאינם רלוונטיים לתיק בחשיפה של חברות הביטוח, עדיין לא ניתן לדעת בוודאות, שלגילים הצעירים לא נגרם נזק בטווח הארוך, העלול להשפיע על תוחלת החיים העתידית של האוכלוסייה בתיק הקיים ובתיק החדש. ככל שהשפעות נגיף הקורונה לטווח הרחוק לוטות בערפל, בימים אלה אנו עדים לפרסומים של רופאים שמטפלים באנשים שהחלימו מקורונה, המתארים תסמינים פיזיים לצד השלכות נפשיות, שהותיר נגיף הקורונה בגופם של מחלימים. ייתכן שתופעות הלוואי האלה יהיו גם בטווח הארוך כגון: חולשה, כאבים, שינויים בחוש הטעם, בזיכרון ובתחום הנפשי. במקרים חמורים יותר עלול הנגיף לגרום לאירועים מוחיים, לפגיעה בשריר הלב, בריאות ובקרישת הדם".

לפי האקטוארים, "בטווח הארוך ייתכן שהמחלימים לכאורה או הנדבקים יפַתחו סימפטומים שישפיעו על תוחלת החיים בגילים מבוגרים יותר. בנוסף יש להביא בחשבון, שבתקופת האירוע חולים רבים ואנשים שפיתחו סימפטומים חדשים שאינם קשורים לקורונה, דחו את הבירורים והטיפולים הנדרשים. לדחייה זו תיתכן השפעה על תוחלת החיים. יש לשים לב, בהסתמך על נתוני התמותה בספרד, איטליה וארה"ב, לא מן הנמנע שכמות התביעות ליחידת זמן נתון בתקופת הקורונה תהיה גבוהה, ולא תמיד תהיה הלימה בין תזרים החברה לבין סכומי התביעות שהחברה תידרש לשלם. הדבר עלול להוביל לגירעון בעתודות המוחזקות כנגד תשלומי תביעות ברמה שוטפת, לרבות העובדה שעתודות הביטוח המתייחסות להתנהגות התביעות בעבר אינן משקפות אירועי קטסטרופה. דהיינו, ייתכן צורך בחיזוק עתודות הן ביחס לתיק קיים והן בגין חוסר בפרמיה עתידית".

האקטוארים אף ניתחו מצב שבו המבוטח שומר על רציפות ביטוח אובדן כושר עבודה לעומת ביטול הביטוח והצטרפות מחדש לכיסוי הביטוח בשלב מאוחר יותר. "המצב הכלכלי שנוצר עקב מגפת הקורונה הוליד מובטלים רבים וגרם ליציאה של עובדים רבים לחל"ת – שבחלקם הגדול עתידים בהמשך להצטרף למעגל האבטלה. המובטלים והעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), עשויים למצוא את עצמם בדילמה באשר להמשך ההחזקה בפוליסת אובדן כושר עבודה. מצד אחד, ככל שעובר הזמן ישקלו עובדים אלה לבטל את הפוליסות כתוצאה מקשיים כלכליים ורצון להפחית בהוצאות. מצד שני, ירצו המבוטחים, כאשר הסכנה בהידבקות היא בהסתברות גבוהה, להמשיך את הביטוח גם כריסק זמני, כדי לשמר את הכיסוי הביטוחי. לא ברור אילו מהכוחות יהיה חזק יותר ובאיזה אופן התנהגות המבוטחים תשפיע על תיק הביטוח".

חברי ועדת הקורונה מציינים בהקשר זה, כי "ביטול פוליסת אכ"ע עשוי להביא להשלכות משמעותיות בעתיד, בשל העובדה שבעת רכישה של הכיסוי לאחר התאוששות השוק וחידוש הביקוש לעובדים, יהיה צורך בחיתום מחדש, שעשוי להיות מחמיר יותר. מעבר לכך, מבוטח שמצבו הבריאותי השתנה מאז החיתום של הפוליסה הקיימת (עם או בלי קשר למגפת הקורונה) צפוי להידרש לתוספת פרמיה בהתאם למצבו הבריאותי בעת רכישת פוליסה חדשה. משמעות הדברים אם כך, שחשוב לקבל ייעוץ מקצועי בטרם מבטלים את הפוליסה הנוכחית. גם אם על-פניו נראה שכיום לא משתלם להמשיך את תשלום הפרמיות, ייתכן שלאורך זמן (ועם החזרה לעבודה בעתיד) יהיה כדאי יותר למבוטח להמשיך בהחזקת הפוליסה הנוכחית".
תחת חוסר הוודאות מבהירים האקטוארים, כי "בטווח הארוך, עובדים שהיו מובטלים יותר מ-12 חודשים (לפי התקנות החדשות) ויעדיפו קרן פנסיה, יהיו חשופים לתקופת אכשרה של 60 חודשים במקום חיתום רפואי. גם קרנות שמבצעות כיום חיתום מצומצם ייתכן ותחמרנה את הדרישות בהמשך, על-פי התפתחות התביעות".

"יתרה מזאת", מוסיפים האקטוארים, "קצבת הנכות, שאותה מקבל מבוטח בקרן הפנסיה, מתעדכנת מעת לעת בשל החשיפה לאי-וודאות, שנובעת ממנגנון האיזון הדמוגרפי הפועל בקרן. עניין נוסף שיש לתת עליו את דעת הוא, שבחברות הביטוח ניתן לרכוש אובדן כושר עבודה עיסוקי, לעומת קרנות הפנסיה שבהן אובדן כושר העבודה הוא כללי, ואיננו מתייחס לעיסוק הספציפי של העמית המבוטח".

בתוך כך, לדעת האקטוארים במצב העניינים הנוכחי, האטרקטיביות של ביטוח נכות בקרנות פנסיה לעומת ביטוח אכ"ע של חברות הביטוח צפויה להתגבר עקב פערי התמחור, שנובעים, בין היתר, מההבדל בין מדיניות החיתום. זאת מכיוון, שתוצאות החיתום בקרנות הפנסיה מושתות על העמיתים, בעוד שחברות הביטוח נושאות על עצמן את טעויות התמחור או חיתום שגוי. כתוצאה מכך, העלות הביטוחית נמוכה יותר בקרנות הפנסיה מזו של פוליסות ביטוח המנהלים עם כיסוי אכ"ע של חברות הביטוח.

חברי ועדת הקורונה באגודת האקטוארים אף מתריעים ממצבי קיצון, כמו הפסקת שיווק פוליסות ביטוח חיים או אובדן כושר עבודה בישראל, כפי שקרה עם הפסקת שיווק פוליסות סיעוד בתחילת השנה הנוכחית על ידי חברות הביטוח.
"הפסדים כבדים של מבטחי המשנה בעידן הקורונה עשויים לגרום להם לצאת או לצמצם את פעילותם בשוק הביטוחים ארוכי הטווח בישראל, כפי שקרה בתחום הסיעוד. יהיו אף מבטחי משנה מסוימים, שעשויים להגיע לקשיי נזילות, דבר שיחריף את הצמצום בקיבולת שיתופי פעולה בישראל ויגרום לחברות הביטוח המקומיות להפסיד על ההתחייבויות הישנות".

בתוך כך, לאחרונה פורסמו הנחיות להרחבת הגדרות כיסוי אכ"ע, לאופן גביית פרמיות מהחיסכון ולהעלאת גובה הכיסוי הביטוחי. "ייתכן", מציינים האקטוארים, "שתהיינה דרישות נוספות בהמשך, שתלויות בחוזים שעליהם ייחתמו חברות הביטוח בישראל מול מבטחי המשנה, אבל ייתכן שההנחיות האלה לא כלולות בחוזי ביטוח משנה וחברות הביטוח המקומיות ייאלצו לשאת בסיכונים אלה בעצמן". "משכך", הם מסכמים, "חשוב לעקוב מקרוב ובאופן שוטף אחר הנתונים החיתומיים של מוצרי הביטוח, לקבל מידע רלוונטי ממבטחי המשנה ולייצר מנגנונים לקבלה וליישום מהיר של החלטות".

לניתוח המלא - לחצו כאן
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית