שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
פטירתו של אדם הובילה לעתירה נגד הפיקוח וקרן פנסיה: "אפליה בשל מוגבלות, שנו את תקנון הפנסיה האחיד"
חולה סרטן סופני שיצא לגמלאות לא שלח בקשה לקרן הפנסיה נתיב למשיכת כספים הונית או לקבלת קצבה | לאחר שנפטר פנו ילדיו לקרן בבקשה למשוך את הכספים - אך סורבו
האם מקרה של אדם בודד יביא לשינוי בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה? עתירה לבית המשפט העליון אשר עוסקת בכספי קרן הפנסיה שצבר אבימלך ויזל ז"ל מבקשת לעשות זאת, ובהקדם.
 
על פי העתירה, שהוגשה על ידי עו"ד כפיר דיין דובבועו"ד ד"ר רן מובשוביץ, ויזל היה אדם עם מוגבלויות חמורות, ובחודש פברואר האחרון קבע בית הדין הארצי לעבודה כי הוא אינו רשאי למשוך את כספי הפנסיה שנצברו לזכותו במשך עשרות שנים, מכיוון שלא פנה במהלך התקופה הקובעת לקרן בבקשה למשוך את הכספים. בני המשפחה מספרים כי הוא אושפז כחולה סופני עם פגיעה קוגנטיבית באותם ימים ובשל כך לא פנה בבקשה למשיכת כספים וגם לא בבקשה לקבלת קצבת זקנה או כל בקשה אחרת.

כעת, הם מבקשים מבג"ץ לשנות את החלטת בית הדין הארצי לעבודה באמצעות פסק דין, מכיוון שלדבריהם פסק הדין מציף לאקונות משמעותיות בתקנון האחיד של קרן הפנסיה, הנוגעות למועדים שבהם רשאי העמית בקרן להגיש בקשה לקבלת קצבת זקנה או למשיכת כספים חד פעמית. "העדרו של ההסדר הספציפי בתקנון האחיד נשוא לאקונות אלה גורם בתורו לערפול פרשני שהיווה מוקד ראשון לפגיעה בזכויותיהם החוקתיות של כל עמיתי קרנות הפנסיה בהווה ובעתיד", נכתב בעתירה.

בעתירה מבקשים בני משפחת ויזל מבית המשפט צו על תנאי שיחייב את קרן הפנסיה נתיב להסביר מדוע היא לא תימנע ממתן יחס שונה ומפלה לעמית בקרן הפנסיה שהינו אדם עם מוגבלות ותאפשר לו להגיש בקשה למשיכת חסכונותיהם, בתוך התחשבות במצבו התפקודי של העמית לשם מימוש זכותו להזדמנות שווה וליחס שווה.

 

מימין: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ ועו"ד כפיר דיין דובב | צילום: יוסי שלו

הצו נועד גם לקבל תשובה מרשות שוק ההון מדוע לא יתקן הממונה את התקנון האחיד של קרנות הפנסיה באופן שיכיל התאמות סבירות, לרבות הגדרת המועדים ומשך התקופה שבו תקבל קרן הפנסיה את בקשתו של עמית שהינו אדם בעל מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מובלות, למשיכת קצבת זקנה חלף סכום חד פעמי. עוד נדרש בבקש לצו כי הפיקוח יסביר מדוע לא לתקן את התקנון האחיד באופן שיגדיר במדויק את המועדים בהם רשאי עמית להגיש טפסים לקבלת קצבת זקנה או לחילופין למשיכות סכום חד פעמי. כלומר, להגדיר בתקנון האחיד את המועד הראשון והאחרון בו רשאי עמית להגיש את הטופס לקבלת קצבת זקנה או משיכה חד פעמית. יש לציין כי רשות שוק ההון לא הייתה חלק בהליכים המשפטיים הקודמים, וצורפה כעת בעתירה לבית המשפט העליון.

הדרישה השלישית מרשות שוק ההון נוגעת לעדכון העמיתים לגבי הזכאות שלהם למשוך את הכספים. "מדוע לא יתקן הממונה את נוסח התקנון האחיד של קרנות הפנסיה, באופן שיקבע בו הסדר ספציפי על פיו חובה על הנהלת קרן הפנסיה לשלוח ואף לוודא את המצאת ההודעה סטטוטורית לעמית בקרן הפנסיה לפחות 6 חודשים בטרם הגיעו לגיל הפרישה, וכן לכלול בה את המידע על זכאות למשיכת כספים סמוך לגיל הפרישה", כתבו המבקשים. 

"נוכח שתיקתו של התקנון האחיד של קרן הפנסיה בכל הנוגע להתאמות הנדרשות למניעת אפליה אסורה, על אף מעמדו כ'הסכם על' הקובע חובות וזכויות של הקרן ועמיתיה, אף נולד בפועל יחס שונה ואסור כנגד עמיתים שהינם אנשים בעלי מוגבלות, וכך נמנעו גם במקרה דנן מאבימלך המנוח זכויותיו החוקיות להגנה מפני אותה אפליה", מסבירים ילדיו. 

האם בית הדין הארצי הציע פתרון שנוגד את התקנון?

ויזל הלך לעולמו בחודש מרץ 2013, 58 ימים לאחר הגיעו לגיל פרישה ויומיים טרם המועד שנקבע בתקנון למימוש זכותו למשיכת הכספים הצבורים – 60 ימים הנספרים מהראשון לחודש פברואר 2013 ואילך. בחודש יוני 2014 פנו ילדיו לקרן הפנסיה בבקשה למשיכה הונית של הכספים הצבורים לזכות אביהם, בהתאם להנחיה של נציגת הקרן, לפיה ניתן למשוך הכספים כסכום הוני, כאשר הצבירה נכון לאותה עת עמדה על יותר מ-786 אלף שקלים. 

אולם חודש לאחר מכן התקבלה תשובת הקרן לפיה "לאור זכאותו של המנוח לקבלת פנסיית זקנה ולאור זכאותה של אלמנתו לקבלת פנסיית שאירים בגינו לאחר פתירתו, לא קיימת אפשרות לביצוע משיכה הונית של כספי המנוח מקרן הפנסיה אלא קבלת הסכומים המצוינים לעיל בלבד".

בעתירה נטען כי במהלך ההליך בבית הדין הארצי לעבודה הראו העותרים כי אביהם עמד בכל ארבעת התנאים המצטברים בתקנון האחיד אשר מאפשרים משיכת הכספים כסכום חד פעמי, חלף קצבת זקנה, למעט המילוי הטכני של טופס הבקשה למשיכה. עוד הם הראו כי המנוח היה רשאי, ככל עמית בקרן, לבצע משיכה הונית של הכספים כמקשה אחת, כל עוד לא חלפו למעלה מ-60 ימים מחודש הזכאות לקצבת זקנה. 

מנגד, על פי העתירה, "טענה הקרן טענה מקוממת כי ניתן היה למנות אפוטרופוס למנוח, על מנת שירד לנבכי התקנון האחיד, ויפעל לשם משיכת הכספים בזמן שויזל אינו מסוגל לדאוג לענייניו מחמת מצבו הרפואי והקוגנטיבי".

משיכה מוקדמת הייתה עולה בתשלום מס של 35%

בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה מוסבר כי המנוח יכול היה לפנות למשיכת הכספים כבר שמונה חודשים לפני יציאתו לגמלאות, ולא רק באותם 60 ימים, מאחר וידע כי הוא נאבק במחלה חשוכת מרפא. עם זאת, העותרים טוענים כי קביעה זו לא מתיישבת עם תקנון הקרן וכן מקימה אפליה ויחס אסור בינו לבין העמיתים האחרים. 

"ראשית, בית הדין הארצי יצר יש מאין על ויזל ז"ל. שנית, מבוטח סביר לא מתחיל לחשוב על אפשרות של קבלת קצבת זקנה או משיכת הכספים 8 חודשים לפני גיל הפרישה, וויזל היה עסוק וטרוד במצבו הרפואי. שלישית, משיכה של כספים לפני גיל פרישה מחייבת במס של 35% כמשיכה שלא כדין. מבוטחים לא נוהגים כך ואין סיבה לנהוג כך. בית הדין הארצי עוד הרחיק לכת וקבע כי במצב זה אפילו אם ויזל היה משלם מס של 35%, עדיין לגישת היורשים זה היה כדאי להם. אולם אין כל סיבה להטיל על ויזל חבות מס שלא קיימת לאף עמית אחר ולהפלותו מול כל עמית אחר. רביעית, ההודעה הסטטוטורית לא נשלחה אל המנוח שישה חודשים לפני גיל הפרישה, ולא נטען שנשלחה, ולא היה לו כל ידע מוקדם לגבי זכויותיו גם בשל רשלנות הקרן", כתבו העותרים. 

מקרן הפנסיה נתיב, המנוהלת תחת עמיתים, נמסר: "הקרן מסכימה עם פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, במסגרתו נדחו כל הטענות העובדתיות והמשפטיות של יורשי מר ויזל המנוח ונקבע כי הם זכאים לקבל את קצבאות השאירים של אמם המנוחה (אלמנתו של מר ויזל) עד למועד פטירתה, בעוד שתקנון הקרן אינו מאפשר להם לפדות את הזכויות של אביהם, מר ויזל המנוח, בנסיבות העניין. בית הדין הארצי ציין בפסק דינו כי אף אם התוצאה הפרטנית קשה מבחינה כלכלית ליורשי מר ויזל המנוח, היא עולה בקנה אחד עם העקרונות של הביטוח השיתופי בקרנות פנסיה ועם תכלית ההסדר הפנסיוני באמצעותן.

"קרן הפנסיה נתיב סבורה כי דין העתירה להידחות. העתירה מעלה טענות ערעוריות ופרטניות כנגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, תוך שהיא מנסה להסוות אותן מאחורי טענות שנועדו לשוות לעתירה נופך עקרוני, אולם אותן טענות עקרוניות לא נטענו כלל בפני בתי הדין לעבודה ומדובר, למעשה, בניסיון לערער על קביעותיו המנומקות של בית הדין הארצי. בהתאם להלכה הפסוקה, בית המשפט העליון אינו יושב כערכאת ערעור על בית הדין הארצי לעבודה ודי בטעם זה כדי להביא לדחייתה של העתירה".

מרשות שוק ההון נמסר: "עד לפני מספר ימים רשות שוק ההון לא לקחה חלק בהליך המשפטי. הרשות תלמד את העתירה ותגיב בדרכים המקובלות". 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית