שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
התנגשות בים הובילה להתממשות של סיכון ימי ולמימוש זכות התחלוף למבטח
בית המשפט פסק לראשונה, כי סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח חל על מבטח ימי, זר או ישראלי, ולפיכך עומדת לו זכות התחלוף המעוגנת בסעיף זה | ומה עוד פסק בית המשפט, בקשר לסיווג ביטוח כ"ביטוח ימי"?
במפרץ חיפה מוקם נמל חדש אשר בעבודות הבנייה שלו השתתפו שתי דּוֹבְרות המצויות בבעלותן של חברות זרות הרשומות בטורקיה. Certasig Insurance and Reinsurance Company S.A Rom היא חברת ביטוח זרה, אשר שימשה כמבטחת בגין נזקי רכוש של אחת הדוברות בתקופה הרלוונטית לענייננו ("המבטחת").
 
הבנק לא ביקש לדעת אם הנהנית בחשבון מסכימה להעביר כספים לעורך הדין, ובכך התרשל
30/12/2020
בית המשפט מבהיר כי הבנקים אינם חותמת גומי ועליהם לבחון כל חשד שעולה בחשבונות נאמנות עם הנהנה
ב-15.11.18 הגישו בעלות הדוברות תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בעקבות תאונה שאירעה לטענתן במפרץ חיפה ב-4.2.18, כאשר מכלית נושאת דלק ("אנייה"), התנגשה בדוברות בעת כניסתה לנמל וגרמה להן נזקים ("התאונה"). בתביעה, שהוגשה נגד האנייה, בעלות האונייה וחברת נמל חיפה בע"מ ("הנמל"), נטען, כי על הנתבעות לפצות את בעלות הדוברות על הנזקים שנגרמו להן בעקבות התאונה. לתביעה זו הצטרפה המבטחת וטענה, כי יש לחייב את הנתבעות לשפותה בגין תגמולי הביטוח ששילמה לבעלות הדוברות בגין עלויות תיקון הנזקים שנגרמו לאחת הדוברות, בסך של 191,746 דולר ועוד 224,490 אירו.

זכות התחלוף 

הנמל הגיש בקשה לסילוק תביעת המבטחת על הסף, תוך שנטען, בעיקרו של דבר, כי בתביעתה התבססה המבטחת על זכות התחלוף של מבטח ששילם תגמולים למבוטח, מכוח סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, אך זכות זו אינה עומדת למבטחת בהיותה מבטחת זרה אשר אינה עונה להגדרת "מבטח" המצויה בסעיף 1 לחוק הפיקוח על הביטוח. לטענת הנמל, עיגון לעמדתו האמורה מצוי הן בלשון החוק והן בפסיקה שאושרה בבית המשפט העליון. 

בעלות הדוברות והמבטחת הגישו תשובה משותפת לבקשה ובמסגרתה טענו, בעיקרו של דבר, כי סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, המקנה למבטח ששילם תגמולי ביטוח למבוטח זכות תחלוף, חל גם על מבטח ימי זר. כן נטען, כי ניתן לבסס את זכות התחלוף גם על עקרונות כלליים של דיני עשיית עושר ולא במשפט. 

זכות התחלוף מוקנית גם למבטח ימי זר

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה למחיקת התביעה על הסף, וקבע כי זכות התחלוף שמוסדרת כאמור בסעיף 62 לחוק מוקנית גם למבטח ימי זר. בית המשפט המחוזי ציין, כי הזיקה שבין חוק חוזה ביטוח לבין חוק הפיקוח מחייבת את המסקנה לפיה זכות התחלוף המעוגנת בחוק חוזה הביטוח תחול אך ורק על "מבטח" כמובנו בחוק הפיקוח, היינו על מי שקיבל רישיון לפעול כמבטח לפי חוק הפיקוח. גישה זו נועדה להגן על זכויות המבוטחים בישראל, ולכן נקבע, כי יש לשלול ממבטח זר אשר אינו עומד בתנאי חוק הפיקוח את מעמדו כ "מבטח". בהתאם לכך, ניתן יהיה להכיר בכך שכל מי ששילם תגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח, בין אם הוא מחזיק ברישיון לפי חוק הפיקוח ובין אם לאו, ייהנה מזכות התחלוף הקבועה בסעיף 62 לחוק חוזה הביטוח. 

ואולם, בית המשפט הוסיף, כי אינו נדרש להכריע בסוגיה הכללית האמורה, שכן במקרה הנדון מדובר בביטוח ימי, אשר בעניינו נקבע במפורש בסעיף 72(א)(2) לחוק חוזה הביטוח כי הוראות החוק "למעט סעיפים 62 ו-69, לא יחולו על ביטוח ימי וביטוח אווירי". מכאן, כך נקבע, כי המחוקק הכיר בכך שזכות התחלוף חלה גם על חוזי ביטוח ימי, אף שחוזים אלו אינם כפופים ליתר הוראות חוק חוזה הביטוח. 

ביטוח עות'מאני

על החלטה זו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור, שנדחה על ידי בית המשפט העליון, תוך שנקבע, כי על אף החרגתם של ענפי הביטוח הימי והאווירי מתחולת חוק חוזה הביטוח בכללותו, הרי שזכות התחלוף הוחלה אף על מבטח ימי ואווירי במסגרת החקיקה הישראלית עוד מימי חוק הביטוח העות'מאני ועד היום, כאשר תוקן סעיף 72(א)(2) לחוק חוזה הביטוח, אשר בנוסחו המתוקן נקבע במפורש, כי חרף החרגתו של חוק חוזה הביטוח על ביטוח ימי ועל ביטוח אווירי, הרי שהוראות סעיפים 62 ו-69 לחוק יחולו על ביטוחים אלה. נמצא, כי החלת סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח על ביטוח ימי נעשתה על מנת "להשלים את החסר", ולכן יש לאפשר למבטחת להגיש תביעת תחלוף בישראל. 

סיכום ומסקנות

נמצאנו למדים אפוא, כי מעת שהוחלה בישראל החקיקה העות'מאנית הקפיד המחוקק להקנות את זכות התחלוף באופן רציף גם למבטח ימי, וזאת, כך יש להניח, נוכח חשיבותה הרבה של זכות התחלוף אשר נועדה למנוע התעשרות שלא כדין של המבוטח או של החייב. תכליתה של זכות התחלוף היא ייחודית ונבדלת מתכליתו הצרכנית של חוק חוזה הביטוח בכללותו, אשר נועד להגן על המבוטחים מפני כוחם העודף של המבטחים.

רע"א 8588/19 חברת נמל חיפה בע"מ נ' Certasig Insurance and Reinsurance Company S.A Rom (פורסם ביום 22.12.20)

* הכותב הינו שותף במשרד עו"ד בן חיים, כהן, גאליס, ומתמחה בליטיגציה וביטוח
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית