שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
כלי תחבורה, מהיר וחשמלי – מה אני?
אופניים חשמליים הפכו נפוצים בנוף האורבני בשנים האחרונות • מעורבותם בתאונות דרכים הובילה לדיונים משפטיים רבים בנוגע למעמדם החוקי והביטוחי • פסק דין של בית המשפט העליון עונה על השאלות
לאחרונה בית המשפט העליון דן בסוגיית האופניים החשמליים, והאם יש לראות בהם "רכב מנועי", כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "החוק"). הדיון אף עסק בהשלכותיה של קביעה זו, שכן מדובר בנושא בעל משמעויות משפטיות וכלכליות רבות, ובעל השלכה על שוק הביטוח והתחבורה בישראל.
 
על ביג דאטה, ביטוח, פרטיות ומה שביניהם
18/12/2019
בעידן שבו כמויות מידע פרטי עצומות מסתובבות באינטרנט וביישומונים, עולה השאלה עד כמה אפשר לשמור על פרטיות האדם | בעולם הביטוח יש צורך להסדיר את העניין כדי לסייע למבוטחים במינימום פגיעה בפרטיותם
כידוע, בשנים האחרונות גדל משמעותית השימוש באופניים חשמליים בארץ ובעולם, לאור העובדה שהם נחשבים לכלי תחבורתי נגיש, זול ו"ירוק", המקל על התניידות בכבישים העמוסים. שכיחותם הגוברת של האופניים בדרכים מביאה לעלייה במעורבותם בתאונות עם משתמשי הדרך האחרים - כלי רכב והולכי רגל. 

החוק קובע הסדר שמטרתו לפצות את מי שנגרמו לו נזקי גוף בתאונת דרכים. ככלל, הפיצוי ניתן לניזוק על ידי חברות הביטוח המסחריות המבטחות את כלי הרכב המנועיים, ובמצבים מסוימים, הפיצוי ניתן על ידי קרנית, הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהוקמה מכוח החוק.

בשנים האחרונות, נדרשו בתי המשפט השלום והמחוזיים לסוגיה, והגיעו לתוצאות סותרות. 

הפתרון בעליון

הסוגייה הגיעה לדיון בבית המשפט העליון, אשר הדגיש כי ככל ואופניים חשמליים יסווגו כרכב מנועי, תחול חובת ביטוח על רכיבה באופניים חשמליים לפי פקודת ביטוח רכב מנועי, התש"ל-1970. או אז, במקרה של תאונה בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, רוכב אופניים חשמליים שנהג ללא ביטוח, לא יהיה זכאי לפיצויים לפי החוק ממבטח הרכב. לעומתו, הולך רגל שיפגע מאופניים חשמליים, יפוצה, בהיעדר ביטוח, על ידי קרנית.

מנגד, ככל שיקבע שאופניים חשמליים אינם נחשבים לרכב מנועי, בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, רוכב האופניים יהיה זכאי לפיצויים ממבטח הרכב, אך הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים לא יזכה לפיצוי מכוח החוק, ועשוי למצוא את עצמו מפוצה באופן חלקי בלבד על נזקיו, או להיוותר ללא פיצוי כלל אם לא יימצא מזיק ממנו יוכל להיפרע. 

בית המשפט העליון קבע כי אופניים חשמליים אינם מהווים "רב מנועי" לפי לשון החוק ותכליתו. פסק הדין ניתן בדעת רוב של כב' השופטים י' עמית וד' מינץ, כנגד דעתה החולקת של כב' השופטת ד' ברק-ארז. בית המשפט קבע כי אופניים חשמליים תקניים משלבים הפעלת כוח מכני וכוח פיזי מסוים, ולשון החוק לא נותנת תשובה חד-משמעית לשאלה האם הם באים בגדרו של "רכב הנע בכוח מכני". על אף שהכרה באופניים חשמליים כרכב מנועי "מתיישבת עם האינטואיציה הראשונית", סבר בית המשפט כי בחינת הסוגיה צריכה להיעשות לפי תכליות החוק והמדיניות החברתית והמשפטית שביקש החוק להגשים.

שיקולי פסק הדין

מבחינת "הסיכון התחבורתי", קבע בית המשפט כי אופניים חשמליים תקניים "אינם זהים" לאופניים המסורתיים, אך שונים מאופנועים, ואין בשיקול זה לבדו כדי להכניסם להגדרה. בית המשפט גרס כי העובדה שלא חלה על האופניים החשמליים חובת רישיון נהיגה, מספר רישוי וביטוח חובה על פי פקודת הביטוח, תומכת במסקנה שאין לראותם כרכב מנועי. בית המשפט הניח כי פרמיה בגין ביטוח האופניים החשמליים "לא תהא בהלימה" ביחס לעלות האופניים, או אז הדבר יהווה תמריץ שלילי לשימוש באופניים החשמליים, ויוביל להטלת הוצאות נוספות על קרנית ועל הציבור בכללותו.

בית המשפט נתן את דעתו גם לעובדה שרוב הנפגעים בתאונות דרכים בהן מעורבים אופניים חשמליים הם רוכבי האופניים עצמם, ואילו הולכי רגל מהווים 10% מכלל הנפגעים בלבד. כמו כן, ברוב המקרים הפגיעה בהולכי הרגל קלה יחסית, ולרשותם עומד "המסלול" הנזיקי הרגיל.

שיקול נוסף שעמד לנגד עיניו של בית המשפט היה שהמחוקק נמנע מתיקון החוק ופקודת ביטוח רכב מנועי מזה למעלה מ-10 שנים, למרות שהיה ער לסוגיה, למרות שהוגשו מספר הצעות חוק ולמרות שהוגשה גם עתירה בנושא. 

בנוסף, בית המשפט הפנה לכך שמחוקק המשנה תיקן בשנת 2014 את תקנות התעבורה, ופטר את האופניים החשמליים מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה, ולא מצא לנכון לשנות מצב דברים זה גם בתיקונים מאוחרים יותר, ובהם הסדיר היבטים אחרים בשימוש באופניים חשמליים, כשהתיקון האחרון נכנס לתוקפו ביום 01.07.19. במצב דברים זה, בית המשפט הגיע למסקנה, כי "המחוקק כבר עשה את בחירתו".

סוגיה מעניינת שעלתה בפסק הדין עסקה בשאלה האם עמדת בית המשפט הנכבד תשתנה אם מדובר באופניים לא תקניים. בסוגיה זו המדינה וקרנית היו חלוקים, כאשר לשיטת המדינה אופניים חשמליים עשויים להיכנס בהגדרה של "רכב מנועי", כתלות במהות השינוי שבוצע בהם. על אף שיש היגיון רב בעמדה זו של המדינה, כב' השופטים י' עמית וד' מינץ ראו לנכון לאמץ את עמדת קרנית בסוגיה זו, וזאת בניגוד לדעתה של כב' השופטת ד' ברק ארז שגם באשר להגדרת אופניים חשמליים תקינים וגם לאלו שאינם תקינים עמדתה היא כי מדובר בכלי רכב. 

יש לציין, כי בנסיבות המקרים שנדונו בבית המשפט העליון נעשה שימוש באופניים חשמליים תקניים ולא מן הנמנע, כי נוכח עמדת המדינה ועמדת המיעוט בפסק הדין, סוגיה זו תיבחן באספקלריה שונה בעתיד. 

ימים יגידו כיצד תנהג החברה וכיצד תנהג המדינה לאור פסק הדין ובעיקר עם הסיכונים התחבורתיים שאופניים חשמליים יצרו. 

* הכותב הינו עו"ד ממשרד ג'ון גבע, הדר ושות' עורכי דין ומגשרים. משמש חבר ועדת הגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין

** פסק דין רע"א 7451/19 עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל נ' וליד דרויש (פורסם בנבו, 12.10.20)

*** המאמר פורסם לראשונה במגזין עדיף שהופק לרגל ועידת עדיף ה-20, דצמבר 2020
 
תגיות:


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית