שם משתמש
סיסמא
כתבות נוספות בתחום
חברות קשורות
הפניקס חברה לביטוח בע`מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
הראל ביטוח ופיננסים
 
לוח אירועים
בית המשפט קבע: 5 חברות ביטוח לא הוסיפו ריבית בגין תביעות ויחזירו מיליונים למבוטחים
פסק הדין שניתן במחוזי אישר את התביעה הייצוגית וכלל ביטוח, מגדל, הפניקס, הראל ואיילון צפויות לשלם יחד מיליוני שקלים בגין הריבית שנצברה מ"יום מסירת התביעה" ועד ליום התשלום בפועל של התביעות שאישרו
פסק דין שניתן היום (א') בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי השופט רחמים כהן, אישר את התביעות הייצוגיות שהוגשו נגד כלל ביטוח, מגדל, הפניקס, הראל ואיילון, העוסקות בפרשנות הנכונה של סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, בכל הקשור לשאלה מהו "יום מסירת התביעה", לצורך ספירת 30 הימים לתשלום ריבית על תגמולי ביטוח. התביעות הוגשו במאי 2013, וההחלטה לאשר את הבקשה להגשת התביעה כתביעה ייצוגית התקבלה במחוזי בתל אביב על ידי השופט יצחק ענבר ב-30 באוגוסט 2015.
 
מדובר על פסק דין חלקי, שכן עדיין לא נקבעו הסכומים אותם ישלמו חברות הביטוח לחברי הקבוצה שחבריה זכאים לכך. הגדרת הקבוצה בהתאם לפסק הדין: "כל זכאי (מבוטח, מוטב או צד שלישי) אשר במהלך התקופה, שתחילתה שלוש שנים קודם להגשת התובענות וסיומה ביום מתן פסק דין זה (28.2.2021), קיבל מהנתבעות, שלא על פי פסק דין בעניינו, תגמולי ביטוח מבלי שצורפה להם ריבית כדין".

התובעים טענו כי "יום מסירת התביעה" הוא מועד דרישת התשלום כשלעצמה, אף אם אינה נתמכת במסמכים כלשהם. מאידך, עמדת הנתבעות הייתה, שהכוונה למועד מסירת דרישת תשלום הנתמכת בכל המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות.

בהחלטת האישור נקבעו, בין היתר, הדברים הבאים:

• הן לשון החוק והן תכליתו תומכים בעמדת המבקשים.

• הוראות חוק חוזה הביטוח אינן מגדירות מהי "תביעה", אך נראה כי פשוטן והקשרן הכולל תומכים בעמדה שלפיה מדובר בדרישה לקבלת תגמולי הביטוח כשהיא לעצמה, אף אם לא צורפו אליה המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות.

• העמדה הפרשנית לפיה "יום מסירת התביעה" לצורך חישוב הריבית הוא יום מסירת דרישת התשלום על פי הפוליסה, להבדיל מיום השלמת איסוף המסמכים הדרושים לבירור החבות, מתחייבת גם מתכליתן של הוראות החוק, ממערכת התמריצים שביקש המחוקק לייצר באמצעותן ומעקרונות יסוד של השיטה המשפטית.

• המחלוקת מושא בקשות האישור אינה מצומצמת לסוגי הפוליסות שנערכו למבקשים, אלא היא חוצה את קהל המבוטחים בכללותו ואת כל סוגי הביטוח.

• צד שלישי ומוטב הנזקקים לשירותי חברות הביטוח ומקבלים מהם שירותים בפועל, אף אם אלו נכפים עליהן מכוח הדין – הם בגדר "לקוחות" של חברות הביטוח.

השופט כהן כלל בפסק הדין את החלטותיו של השופט ענבר. בהחלטתו ציין כהן: "'יום מסירת התביעה' ממנו מתחיל מרוץ 30 הימים, שלאחריו תתווסף ריבית צמודה לתגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, הוא המועד שבו התקבלה לראשונה בחברת הביטוח או אצל סוכן הביטוח, לפי המוקדם, פנייה המעידה על כך, שהמבוטח (או צד ג' או המוטב) מעוניין לקבל את תגמולי הביטוח, ללא צורך בצירוף מסמך כלשהו. הודעה, להבחין מתביעה, היא כאשר המבוטח מודיע במפורש, שאינו מעוניין להפעיל את הפוליסה ולקבל תגמולי ביטוח וכי ההודעה היא למען הזהירות בלבד.

"לצד זאת, כאשר תגמולי הביטוח חושבו כערכם במועד שלאחר קרות מקרה הביטוח, יחול סעיף 28(ב) לחוק חוזה הביטוח, ויתווספו עליהם הפרשי ריבית מאותו תאריך בלבד. וכאשר מדובר בהשבת כספים ששולמו לנותני שירותים בתשלום דחוי, ייעשה חישוב הפרשי הריביות, החל ממועד התשלום בפועל". עוד קבע השופט כהן כי העקרונות חלים באופן אחיד וזהה בכל ענפי הביטוח ובכל סוגי הביטוח ופוליסות הביטוח.

בקשר לסכום הפיצוי, קבע השופט כהן: "חברי הקבוצה זכאים להשבה ולפיצוי בגין הפרשי ריבית, שלא שולמו להם בהתאם לאמור לעיל. לצורך מימוש פסק הדין, כדי לחשב את ההשבה המגיעה לכל חבר בקבוצה באופן פרטני או על בסיס כלים סטטיסטיים ועל מנת לקבוע את אופן ההשבה לחברי הקבוצה (ולחלופין, בדרך של מתן פיצוי לציבור) - יש צורך במינוי מומחה, שימונה לאחר קבלת עמדות הצדדים בעניין זה. עמדות הצדדים לגבי הסמכויות שיינתנו למומחה ואופן עבודתו, יוגשו בתוך 30 ימים מהיום. הנתבעות תשלמנה, יחד ולחוד, הוצאות לתובעים המייצגים בסך של 105,000 שקלים ושכ"ט עו"ד בסך של 140,400 שקלים, בתוך 30 ימים מהיום. גמול התובעים המייצגים ושכ"ט באי כוחם ייקבעו בפסק הדין הסופי".

חברות הביטוח שוקלות ערעור לבית המשפט העליון

הראל עדכנה את הבורסה כי היא "לומדת את משמעויות פסק הדין ובוחנת את האפשרות להגשת בקשת רשות ערעור על

פסק הדין".

מהפניקס עדכנו כי "הפניקס ביטוח לומדת את פסק הדין ומשמעויותיו ושוקלת את צעדיה לרבות הגשת ערעור לבית המשפט העליון. יצוין כי להפניקס ביטוח הפרשה בספרים בגין תובענה ייצוגית זו, אשר תיבחן לאור מתן פסק הדין".

כלל ביטוח ופיננסים ציינה כי "החברה לומדת את פסק הדין ואת השלכותיו, לרבות לענין הצורך בעדכון הפרשותיה בספרים נוכח הקביעות המפורטות בו".

במגדל הסבירו כי "החברה לומדת את פסק הדין ומשמעויותיו ושוקלת את צעדיה המשפטיים העומדים בפניה, לרבות הגשת ערעור לבית המשפט העליון. יצוין, כי למגדל ביטוח קיימת הפרשה בספרים בגין התובענה, אשר תבחן לאור הקביעות בפסק הדין".

באיילון פרסמו הודעה לבורסה בה נכתב כי "החברה הבת לומדת את פסק הדין ואת משמעויותיו ושוקלת בין השאר אפשרות לערער עליו לבית המשפט העליון".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית