שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
חקיקה
הוועדה אישרה גם ניוד מקופ"ג להשקעה לקופ"ג להשקעה אחרת, אך דחתה לדיון נוסף את קיצור תקופת השימור | רשות המסים התנגדה לניוד כספים של נפטר שלא עברו התחשבנות מס
המטרה: לאפשר משיכת קצבה ולמצות את הטבות המס שגלומות במוצר | בטיוטת התיקון גם מוצע לאפשר ניוד לעמיתים בקופות גמל להשקעה או לעמיתים שיש להם יתרת חוב לקופת הגמל בשל הלוואה
לפני כ-3 שבועות הועברה לקריאה ראשונה הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות ל-7 שנים, כאשר ביטוחי הרכוש הוחרגו ממנה | באיגוד חברות הביטוח טענו שמדובר בהצעה אגרסיבית, הרגולציה הביעה חשש מייקור הפרמיות
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, קורא לשר האוצר ישראל כץ, לבטל גביית מס על הפקדות פנסיוניות של עובדים ששכרם הופחת או שהוצאו לחל"ת
המשיכה תתאפשר גם מקרנות שלא השלימו 6 שנים, והוראת השעה בנושא תהיה לחצי שנה | מעבר למענקים לעצמאים והארכת תקופת דמי האבטלה ליוני 2021 אושרה גם הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה
המידע יועבר לרשות שוק ההון ולמנהל האכיפה במשרד העבודה במטרה לאכוף את חובת המעסיק להפקדות
ועדת הכספים הצביעה בעד הכנת ההצעה המתוקנת לקריאה ראשונה | יועמ"ש חברות הביטוח: הצעה מאוד אגרסיבית וקיצונית שמשנה את חוקי המשחק | מעודי: יש לבחון אם היא לא תעלה את הפרמיה ל-100% מהמבוטחים
למרות בקשת רשות שוק ההון להאריך את התקנות בשנה וחצי להשלמת המלצות בנושא, ועדת הכספים אישרה הארכה של 8 חודשים בלבד | על השקעות בנכסי מקרקעין והייטק בישראל לא תחול מגבלת העמלה המירבית
הממונה התריע כי אם המדינה לא תפעל, 70% מכספי החוסכים ייוצאו לחו"ל, אך ביקש ארכה של שנה וחצי להצעת מתווה שיחליף את הוראת השעה | יו"ר ועדת הכספים: אעמוד על כך שההארכה תוגבל ל-7 חודשים בלבד
פירוט עקרונות החקיקה המסדירה את נושא 'פירוק' הנכסים הפנסיוניים של בני הזוג - שהיקפם במסגרת הרכוש המשותף יכול להיות במקום הראשון או השני בנכסים הפיננסיים
ברקת הסביר כי השאלה המרכזית שתידון היא כיצד הציבור רוצה שישקיעו את כספו והאם נכון שהכסף יושקע באפיקים שמשיתים עליו הוצאות ישירות גבוהות יותר | בין חברי הוועדה מיכל עבאדי בויאנג'ו וד"ר נדין בודו טרכטנברג
רשות שוק ההון פרסמה טיוטה המגדילה את מעורבות בעלי הרישיון בדיווח על פיצול כספים בין פוליסות שונות | עוד מוסדרת בטיוטה הפקדת כספי מעסיקים לכיסוי "מעל ההפקדות" עבור אבדן כושר עבודה
נשיא לשכת סוכני הביטוח השתתף בדיון חירום בכנסת בנושא המשבר בביטוח הסיעודי | "יש מבטחי משנה שעוד לא נכנסו לישראל וניתן למצוא פתרונות כדי להחזיר את הביטוח הסיעודי הפרטי", הוא אמר
ברקת מעדיף הליך תחרותי, אך לא נרתע גם ממתן הנחיות לשוק | בקרנות הפנסיה המסורתיות מזהירים: "מהלך שיכול להביא לקריסת קרנות מסוימות או למצב שבו גופים יציעו למקבלי קצבאות הצעות לא ראויות"
הממונה על שוק ההון הוסיף בוועדת הכספים של הכנסת: זה חסר תקדים שמפקח יתערב בהפחתת עמלות היקף של סוכנים. תפקיד הסוכן לא צריך להיות מוטה על ידי יצרנים | לשכת סוכני הביטוח: כל חקיקה תהיה בהסכמתנו
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011