שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
הנחיות וחוזרים
הממונה קרא לשמר סוכנים שנותנים ערך, אך לסיים את הפערים בעמלות | "מיקי זוהר לא הבין אותנו" | "אי הצלחה בהשקעות יכול להביא לאפס דמי ניהול" | "אקדם מס הכנסה שלילי בפנסיה" | "הרחבות על פוליסת בריאות אחידה
בטיוטה שפרסמה הרשות מוצע כי ברובד הבסיסי תישא חברת ביטוח בסיכון ביטוחי בשיעור שלא יפחת מ-20% וברובד המורחב הסיכון לא יוגבל | גבי נקבלי: צעד מבורך וראוי, יש להעמיק את החדירה בקרב הציבור
כך בטיוטה שפרסמה רשות שוק ההון | ברובד הבסיסי תישא חברת ביטוח בסיכון ביטוחי בשיעור שלא יפחת מ-20% | ברובד המורחב מוצע שלא להגביל את חברת הביטוח לשיעור סיכון מסוים
מבדיקה שערכה רשות שוק ההון נמצאו מקרים בהם נדחתה קבלת המועמד לביטוח לאחר שניתן משקל רב מדי לזכאותו לקצבת נכות מביטוח לאומי מבלי שבוצעה בחינה פרטנית לגבי מצבו הרפואי והתפקודי
בהסכמים שנחתמו ב-2010 גבו קופות החולים כ-30% על הוצאות שהוציאו בפועל, אך ימים ספורים לפני תום ההסכם, הממונה מפחית את השיעור ל-5% בלבד | אם ההנחה תגולגל למבוטחים, לסוכנים צפויה תחרות קשה
התיקון שפרסמה הרשות עורר סערה בענף | חובת החידוש היזום מדי שנתיים עלולה מצד אחד להשאיר מבוטחים ללא כיסוי, ומצד שני תביא לביטולים שיפגעו בעמלות ההיקף של הסוכנים
הרפורמה שיצאה היום לדרך מסדירה לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות | משה ברקת: ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת הענף בשנים האחרונות והכשלים שליוו צמיחה זו
המידע החדש יכלול פירוט נוסף של כיסוי התרופות, פירוט גובה תגמולי הביטוח הסיעודי ומשך תקופת תגמולי הביטוח וערכי הסילוק בביטוח הסיעודי הקיים למבוטח
ברשות שוק ההון הסבירו את מתן הארכה, עד ה-31 במאי, ברצון לאפשר לסוכנים למקד את פעילותם במתן שירות מיטבי, רציף ומקצועי ללקוחותיהם תוך צמצום הפגיעה בהם ככל האפשר
עבור מבוגרים שגילם יותר מ-90 לא תדחה תביעה ללא אישור בפורום רחב ומתאים בחברה | הרשות צמצמה את הדרישה לחתימה על טופס ויתור סודיות בפני עד, עבור מבוטחים אשר מצבם לא מאפשר לעד להתקרב אליהם
הממונה על רשות שוק ההון פרסם הוראת שעה ובה הקלות והתאמות באופן עבודת הדירקטוריון וועדותיו, אשר נועדו לאפשר להם להתמקד בצרכים החיוניים והדחופים בעת הזו
הוראת שעה שפרסם הפיקוח על הביטוח יאפשר להם לא לכלול את זמני ההמתנה בתקופת הקורונה בממוצע השנתי | בנוסף, הוגדל מ-10% ל-15% שיעור החריגה מזמן ההמתנה התקין
רשות שוק ההון פרסמה טיוטה המציעה לאפשר לגופים ארכה של 30 ימים, כלומר עד ל-30 ביוני 2020 | "מדגישים כי אנו עדיין מייחסים חשיבות לפרסום הדוחות במועדם הרגיל, ומעודדים גופים שלא לדחות את מועדי ההגשה"
לאור הנסיבות המקשות על קיום פגישות פנים אל פנים עם הלקוחות פרסמה רשות שוק ההון את הוראת השעה התקפה לשלושה חודשים, המצטרפת להקלות והטבות נוספות להגנה על החוסכים והמבוטחים
הרשות פרסמה קובץ שאלות ותשובות סביב התפרצות נגיף הקורונה | על הארכת ביטוחי האלמנטר: חברת הביטוח רשאית להאריך את תקופת הביטוח ל-21 ימים וללא גביית תשלום, גם ללא רשות מהמבוטח
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011