שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
הנחיות וחוזרים
"היה צריך לשנות את שיטת המכירה בלבד ולא את כל התהליך שהופך את הפוליסה לשונה לגמרי", מסבירים בחברות | איגור מורי: אכן אין מקום למצג מטעה, אך לא צריך למנוע מהמוצר להימכר עם מוצרים אחרים לאחר התאמת צרכים
ע"פ טיוטה חדשה כל פוליסת תאונות אישיות תכלול כיסויים למוות, נכות, אשפוז, שברים וימי החלמה | הביטוח יימכר רק ע"י בעל רישיון | נאסר על החברות להתנות כיסויי מוות ונכות בכך שנגרמו תוך 3 שנים ממועד התאונה
נשיא הלשכה קרא לחברות הביטוח לא להצטרף לגורמים שונים כדי למכור ביטוח שלא על ידי בעל רישיון | "אני רוצה לשמוע אמירה חד משמעית מהיצרנים בנושא הזה"
רפורמת הפוליסה האחידה קבעה כי הכיסוי לא יימכר בנפרד אלא יוכנס לתוך הפוליסה | איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח: יש לאשר גם טיפולים שדוחים ניתוח ולא רק מחליפים אותו | הפניקס החלה בשיווק
נציגי מכבי נפגשו לאחרונה עם אנשי הפניקס וכן עם אנשי כלל על מנת למצוא פתרון למבוטחים סיעודיים שהגישו תביעות בתפר שבין שני ההסכמים | טרם הוסכם על כולם מתווה של בורר ניטרלי
ברשות הסבירו כי הדחייה בשימוש ברשימה פתוחה של ספקים מעריכים, באה בעקבות טענות למורכבות ביישום ההוראות והיתרונות שבמבנה ההתקשרות הקיים | האם בתקופת ההארכה יימצא מודל אחר?
חברות הביטוח והסוכנים מצד אחד והקבלנים מהצד השני נתקלים לא פעם בקשיים בדרך להנפקת האישורים בשוק שהפרמיות בו מגיעות למיליוני שקלים בשנה | החוזר הסופי שפורסם היום מייצר טופס אחיד שאי אפשר לסטות ממנו
סוכני הנסיעות טענו כי הממונה התערב באופן חריג ואגרסיבי בהליך חקיקה של הכנסת | השופט פוגלמן סירב לתת צו במעמד צד אחד נוכח עיתוי העתירה - יום לפני כניסת ההחלטה לתוקף | הרשות: נגיב בבית המשפט
היום לו חיכו סוכני הביטוח יגיע מחר עם כניסתה לתוקף של החלטת רשות שוק ההון, לפיה רק סוכני ביטוח וחברות ביטוח יוכלו למכור ביטוח נסיעות | רוזנפלד: ניצחון גדול למבוטחים, שהיו מטופלים עד כה על ידי גורם לא מפוקח
המפקח ציין עם זאת כי הסוכן יהיה חייב לבדל עצמו ממפיצים אחרים | רוזנפלד אמר בכנס, שעסק בביטוח נסיעות בהשתתפות 120 אנשי מקצוע: הסיכום עם הרשות סופי, החל מה-1 במאי סוכני הנסיעות יוכלו להעביר לידים בלבד
רשות שוק ההון לא סיימה את התאמת התכניות למסקנות שהוגשו לחברות ביוני, והן יוכלו למכור ריסקים בתעריפים הקיימים לפחות עד 14 בפברואר | על מגמת הדחייה פורסם בעדיף כבר בנובמבר
הממונה על שוק ההון פרסם טיוטת תיקון לחוזר, בה מוצע לדחות ליולי 2019 את האיסור על מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל למי שאינו בעל רישיון | זאת בכפוף למיצוי הליך החקיקה בהצעת החוק המתירה מכירה כזו
הממונה משה ברקת פרסם חוזר שנועד לשנות באופן יסודי את הליך יישוב התביעות בביטוח סיעודי, כדי להבטיח הליך מהיר, הוגן, אשר מצריך טרחה מינימלית מצד המבוטח ושומר על כבודו
"הרשות אוסרת על כל חקירה המסכנת את המבוטח, ורואה בחברות הביטוח כנושאות באחריות החקירות שמבוצעות בשמן", נמסר לעדיף בקשר לטענות על יחס חברות הביטוח לחולים סופניים
בהיותו חוק סוציאלי, הרפורמה בביטוח הסיעודי מטפלת קודם כל בקשישים הסיעודיים הזכאים לסיוע ברמה הגבוהה ביותר | גבי נקבלי מנתח את עיקרי החידושים שנכנסו לתוקף השבוע עם יציאתה לדרך של הרפורמה בחוק הסיעוד
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011