שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
»
הנחיות וחוזרים
כך בתיקון לחוזר צירוף לביטוח שפרסם ברקת | התיקון קובע שחברת הביטוח החדשה תפנה בשם המבוטח למבטחת בפוליסה המקורית כדי לבטל אותה | עליה גם לתעד את ההליך
חברת הביטוח, או מי מטעמה, יפרטו למבוטח את המשמעות שלך השינויים ואת אומדן ההחזר הכספי שיושב למבוטח בעקבות ההשבתה | חברת הביטוח תשמור תיעוד של הפירוט שניתן למבוטח והחלטתו לאור הפירוט
הפיקוח שלח לגופים מכתב בו הוא מציין את הפרמטרים שייכמתו את הסיוע שניתן למבוטחים בענף רכב רכוש | 50% מהמשקל יינתן להטבות כלכליות כמו דחיית תשלומים והנחת בידוד, 25%
נשיא לשכת סוכני הביטוח מתכונן לדיון מחר ותוקף: לא יתכן שבעלי הון שבעים שחלקם קרנות השקעה זרות שאפילו לא יושבות בישראל, יבצעו מהלך משותף עם הממונה
ברשות שוק ההון הסבירו את מתן הארכה, עד ה-31 במאי, ברצון לאפשר לסוכנים למקד את פעילותם במתן שירות מיטבי, רציף ומקצועי ללקוחותיהם תוך צמצום הפגיעה בהם ככל האפשר
במכתב ששלח הפיקוח על הביטוח למנכ"לי החברות שכותרתו "השלכות הקורונה על ענף רכב רכוש לאור הירידה בנסועה", מתבקשים האחרונים לפרט כיצד בכוונתם לעזור למבוטחים | התשובות - עד 5 במאי
ברשות מציינים כי לאור המשבר, אזרחים רבים הפחיתו משמעותית את היקף הנסועה וחלקם אף הפסיקו את השימוש ברכבם הפרטי לחלוטין, החל ממועד החלת ההגבלות במהלך מרץ 2020
הממונה על רשות שוק ההון פרסם הוראת שעה ובה הקלות והתאמות באופן עבודת הדירקטוריון וועדותיו, אשר נועדו לאפשר להם להתמקד בצרכים החיוניים והדחופים בעת הזו
רשות שוק ההון הרחיבה את השבתת הפוליסות באופן מלא או חלקי גם לביטוח בתי עסק ואחריות כלפי צד שלישי | "מצופה מחברת הביטוח או מי מטעמה להסביר למבוטח את המשמעויות של ההשבתה טרם ביצועה", הבהירו בפיקוח
רשות שוק ההון פרסמה טיוטה המציעה לאפשר לגופים ארכה של 30 ימים, כלומר עד ל-30 ביוני 2020 | "מדגישים כי אנו עדיין מייחסים חשיבות לפרסום הדוחות במועדם הרגיל, ומעודדים גופים שלא לדחות את מועדי ההגשה"
לאור הנסיבות המקשות על קיום פגישות פנים אל פנים עם הלקוחות פרסמה רשות שוק ההון את הוראת השעה התקפה לשלושה חודשים, המצטרפת להקלות והטבות נוספות להגנה על החוסכים והמבוטחים
הרשות פרסמה קובץ שאלות ותשובות סביב התפרצות נגיף הקורונה | על הארכת ביטוחי האלמנטר: חברת הביטוח רשאית להאריך את תקופת הביטוח ל-21 ימים וללא גביית תשלום, גם ללא רשות מהמבוטח
תקופת ההסתגלות לחוזר שנכנס לתוקפו בינואר 2019 הסתיימה | החל בחובת ייזום פנייה ללקוחות, דרך עריכת אמנת שירות ועד שקיפות בגביית שכר טרחה, אלו הדברים שכדאי לשים אליהם לב בחוזר | וגם: טיפ לבדל עצמכם
כפי שהצהיר בכנס אלמנטר של עדיף, ברקת פרסם הוראות המתבססות על ביקורות ועל תלונות הציבור | לראשונה: מבוטח יוכל לרכוש פוליסה הכוללת פיצוי חלקי בגין טוטאלוס; דוח חניה לא יהווה עילה לדחיית תביעה
בהוראות החדשות שפרסם ברקת נקבע כי חברות הביטוח יצטרכו לספק תשובה מהירה בתביעה - בתוך 20 יום | עוד הן יחויבו בהקמת מאגר רחב ובלתי תלוי של רופאים מומחים למתן חוות דעת וכן בהקמת מנגנוני ערעור
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011