חפש שם קובץ:
סוג:
סמכות:
מתאריך:
עד תאריך:
 
70 להורדה
1
2
3
4
5
6
7
כותר
סמכות
סוג
תאריך
להורדה
פסק דין העליון בנושא ריבית ההיוון - ע"א 3751/17
11/8/2019
משרד הבריאות - דו''ח מסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2016
17/9/2017
חוזר ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח
רשות שוק ההון
22/5/2017
מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל - תמצית ממצאי המחקר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות 2016
מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
18/4/2017
מצגת - פרופ' שלמה מור יוסף - האתגר שבעליית תוחלת החיים
המוסד לביטוח לאומי
1/12/2016
מצגת: ביטוחי הסיעוד בקופות החולים בהתאם לפוליסה האחידה
אבי רייטן, אופק זהב
7/8/2016
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי)(תיקון), התשע"ו-2016
28/7/2016
מחשבון השוואה בין השב"נים
2/3/2016
מחשבון ביטוח בריאות של משרד האוצר
14/2/2016
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים(, התשע"ו 2015
20/1/2016
מידע מקצועי נוסף
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011