ראשי
»
»
פרוטוקולים
 
חפש שם קובץ:
סוג:
סמכות:
מתאריך:
עד תאריך:
 
47 פרוטוקולים להורדה
1
2
3
4
5
כותר
סמכות
סוג
תאריך
להורדה
investments program
15/1/2019
פרוטוקול מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: הנגשת מחקרים ותרופות מצילות חיים
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
20/7/2015
מצעי המפלגות בנושאי בריאות
המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות
17/2/2013
פרוטוקול הצבעה על הצעת חוק לקביעת דמי ניהול מינימאליים
22/3/2012
פרוטוקול בג"ץ: "הסדר פסגות"
בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ
11/7/2011
זכויות פנסיוניות לנשים גרושות
ועדת משנה לקידום נשים בעבודה וכלכלה
3/7/2011
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון), התש"ע-2010
ועדת הפנים והגנת הסביבה
22/6/2011
ביטוח תלמידים פרוטוקול ישיבה בכנסת 2004
וועדה לענייני ביקורת המדינה
22/6/2011
פרוטוקול ועדת הכספים בנוגע לטיוטה שלישית לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על חברות מנהלות ומבטחים) 2009
ועדת הכספים
21/6/2011
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני)(הוראת שעה) 2009
ועדת הכספים
22/5/2011
מידע מקצועי נוסף
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011