ראשי
»
»
פנסיית נכות
פנסיית נכות
פנסיה המשתלמת עלידי קרן פנסיה לאדם שנפגע כושר עבודתו עקב מחלה או פגיעה, לתקופה כלשהי, ואשר אינו מסוגל לעבוד, לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת. בקרן פנסיה חדשה מקיפה חישוב פנסיה זו וכן פנסית שאירים נעשה עלידי הכפלת השכר הקובע לנכות ולשאירים, כהגדרתו בתקנון הקרן ממוצע של מספר חודשי ביטוח בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או לשאירים, לפי העניין.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
לאור הימשכות משבר הקורונה יוכלו עובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו להמשיך את הכיסוי הביטוחי הזמני עד ל-30 ביוני | הוראת השעה הקודמת פגה ב-31 בדצמבר, אך המבוטחים לא ייפגעו בגין 3 השבועות שחלפו מאז
כתב: מערכת עדיף
המוצר החדש הוא חלק מסל מוצרי ה-FIX של החברה | עמית אורון: עם השקת 'מגדל מטריה לפנסיה', ייהנו המבוטחים מכיסוי ביטוחי מלא
כתב: מערכת עדיף
טיוטת חוזר מגדירה הוראות בנוגע לאופן בו קרנות הפנסיה נדרשות לקזז קצבת נכות, במידה ולעמית קיים מקור הכנסה חלופי
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
היועץ המשפטי לממשלה: חובת קרן הפנסיה לבדוק כל מקרה של הפסקת הפרשות מצד המעסיק | ביה"ד: מעסיק שלא הפריש עבור עובדו ישלם בעבורו תגמולים חודשיים בגין אי כושר עבודה
כתב: עו"ד הילה פורת
בית הדין לעבודה: על המעסיק חלה חובה להפריש פנסיית נכות ושאירים לאחר פטירת העובד, גם במקרה בו העובד לא בוטח במועד
כתב: דודי הרשברג
עמיתים רבים בקרנות פנסיה ותיקות גירעוניות יכולים להימנע מהקטנת הפנסיה שלהם. מהן הטעויות הנפוצות וכיצד ניתן להימנע מהן?
1
2
 
מידע מקצועי
חוזר: קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר - טיוטה
16/9/2014
לחץ להורדה
חובת ההפרשה לקרן הפנסיה של המעסיק
3/2/2014
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011