ראשי
»
»
שמאי
שמאי
אדם שרכש מוניטין כבעל ידע בהערכת נכסים ובבדיקת מקרי נזק. בישראל, למעט שמאי רכב ומקרקעין, אין שמאי נזקק לרשיון כלשהו לפעול, אך הוא כפוף לכללי אתיקה של אגודת השמאים. משמאי נדרשת יכולת לבחור ולהעריך הכנסות צפויות מנכסים, אורך תקופת קיום ושימושיות, הערכה של אלה על בסיס שערי ריבית מתודיים, הבאה בחשבון של שינויים כלכליים ומשפטיים צפויים היכולים להשפיע על ערכו של נכס וכו'. בדרך כלל אין שמאי משתמש בשיטת הערכה אחת אלא במספר שיטות ומיצוע שלהן. ראה: פנקס שמאי מקרקעין.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: עו"ד רפאל אלמוג
במקרה האמור בית המשפט קבע כי העובדה שהמבטחת קיבלה את חוות הדעת של השמאי במקרה התאונה הראשון, הביא אותו לקבל את טענות המבוטחת לגבי שתי התאונות שבעטיין הגישה את התביעה
כתב: מערכת עדיף
היו"ר כבל אמר את הדברים בישיבה שעסקה בבקשות משרד התחבורה לבצע מספר תיקונים בהצעת החוק לרפורמה בענף הרכב והבהיר: "אם צריך נכניס גם את ההסדר הזה להצעת החוק"
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
מאחורי כל שמאי הנשלח מטעם חברת הביטוח עומדים, באופן טבעי, מניעיה של המבטחת. חוות דעת שנייה, פרטית, יכולה להגביר את הסיכויים לזכות בסכום המקסימאלי של הערכת הנזק
כתב: מערכת עדיף
בפניה לאגף שוק ההון באוצר טוענים באיגוד השמאים כי חברות הביטוח דורשות מהם לבצע פעולות בניגוד לחוזר השמאים ופוגעות בעצמאותם
כתב: עו"ד רפאל אלמוג
מבוטחת פנתה לתקן את רכבה במוסך הסדר אולם התיקון היה לקוי ושולמו לה תגמולי ביטוח מקפחים. בית המשפט: "מהראיות הוכח עד כמה מופרכת ושגויה היתה הערכת ירידת הערך שנקבעה על ידי השמאי"
כתב: מערכת עדיף
במרכז הכנס תעמוד הפוליסה התקנית החדשה לביטוח דירה. מומחים, בכירים בענף ונציגי האוצר יסקרו את מרכיבי הפוליסה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
פס"ד: מהו משקלה של הערכת השמאי?
2/12/2015
לחץ להורדה
דוגה ואח' נ' לביטוח
3/2/2015
לחץ להורדה
המחוזי נותן משנה תוקף להגדרת חריג לכיסוי הביטוחי
13/5/2014
לחץ להורדה
השלום: "המבטח יוכל להתבסס על חריג לפוליסה אם "קיום התניה ברור וגלוי גם למבוטח"
30/4/2014
לחץ להורדה
הצעת חוק: הסדרת העיסוק בשמאות ביטוח
ח"כ מיקי רוזנטל
26/2/2014
לחץ להורדה
השלום: המבוטחים אינם אמורים ל"בלוע" כל פתרון וכל תיקון שיוצע להם
26/2/2014
לחץ להורדה
1
2
וידיאו
12/2/2013
רב שיח - תביעות, חיתום ורגולציה
תגיות: ר-טוב, איגוד השמאים, אמיל וינשל, AIDA, אסף מיכאלי, בטח סוכנות לביטוח, חיתום
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011