ראשי
»
»
סקירת דוחות כספיים
סקירת דוחות כספיים
העסקת רואה חשבון כדי לערוך בדיקות ולנקוט בשאר הנהלים הדרושים, שיש בהם כדי לספק לרואה החשבון בסיס הגיוני ומספיק להצהיר בביטחון סביר, שאין תיקונים מהותיים שיש לעשות בדוחות על מנת שיהיו תואמים את העקרונות החשבונאיים המקובלים. השווה: חיבור דוחות כספיים.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
 
מידע מקצועי
גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (הוראת שעה), התשס"ז 2006
27/6/2011
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011