ראשי
»
»
עריכת דוחות כספיים
עריכת דוחות כספיים
הכנה והצגה של דוחות כספיים המבוססים על מידע שסופק על ידי הנהלת החברה המדווחת, בלי לספק אישור כלשהו לגבי היותם מצג הוגן, או שהם תואמים את העקרונות החשבונאיים המקובלים השווה: סקר דוחות כספיים. בארצות הברית מקובלת חוות דעת של רואה חשבון לגבי עריכת דוחות כספיים, שבה מצוין שהדוחות נערכו לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים, אך לא בוקרו.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
 
מידע מקצועי
גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
28/6/2011
לחץ להורדה
גילוי בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט וגז
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (הוראת שעה), התשס"ז 2006
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000
28/6/2011
לחץ להורדה
חוק ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) (הוראת שעה), התשס"ז 2006
27/6/2011
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011