ראשי
»
»
אחריות חוקית
אחריות חוקית
1. אחריות למעשה או להימנעות ממעשה, הניתנת לאכיפה באמצעות החוק. כלומר, אחריות לנזק או לאובדן המעוגנת בחוק, כגון פקודת הנזיקין, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק אחריות למוצרים פגומים וכדומה. האחריות יכולה לנבוע מחוק ספציפי או מהחוק הכללי. המונח מדגיש את הצד החוקי של האחריות, להבדיל מאחריות חוזית או מאחריות מוסרית. כיסוי ביטוחי הניתן לאחריות על פי דין מתייחס לתוצאה הכספית שאחריות כזו יכולה להביא בעקבותיה. 2. אחריות או התחיבות, שהחוק מטיל על צדדים שונים במטרה למנוע ניצול לרעה של מצבים מסוימים, או אלה הנובעים מיחסים מיוחדים בין הצדדים, כגון יחסי נאמנות. החובה שמטיל החוק במקרה זה אינה תלויה בהסכם או בכוונת הצדדים להסכם.גם אחריות על פי דין
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011