ראשי
»
»
חוות דעת מומחה
חוות דעת מומחה
חוות דעת הניתנת בבית המשפט על ידי מומחה בעניין מקצועי, כגון על ידי רופא, פסיכולוג, מהנדס וכיוצ"ב. חוות הדעת ניתנת בצורת מסמך כתוב, ואולם לעיתים מוזמן המומחה לעדות על ידי אחד הצדדים המבקש לחקור, או השלמות ולעתים הוא מוזמן לשם כך על ידי בית המשפט.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של הפול על החלטת המחוזי לא לפסול חוות דעת מומחה בשל חריגה מסמכות
כתב: מערכת עדיף
החברה מסרבת לשלם תגמולי ביטוח בטענה כי המוות התרחש כתוצאה ממחלה ולא מתאונה. ההורים דורשים סכום של 141 אלף שקלים בעקבות המוות ותוספת של 30 אלף שקלים בגין הפרת חוזה
1
 
מידע מקצועי
רעא 7819/16 המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") נ' פלוני
נבו - המאגר המשפטי https://www.nevo.co.il
27/12/2016
לחץ להורדה
תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986
21/6/2011
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011