ראשי
»
»
משה ברקת
משה ברקת
יו"ר דירקטוריון הפניקס
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי הודיע ליו"ר הדירקטוריון על החלטתו | במקביל, כלל ביטוח דיווחה לבורסה על חלופת המכתבים עם אקירוב – של המנכ"ל יורם נוה ושל הממונה על שוק ההון משה ברקת
כתב: מערכת עדיף
הממונה שלח מכתבים לשניים מבעלי המניות בו כתב כי מעורבות בתהליכי קבלת החלטות לגבי מינוי דירקטורים ונושאי משרה, היא בניגוד להיתר שניתן להם | החברה מינתה את שופט העליון בדימוס דנציגר כבודק מטעמה
כתב: מערכת עדיף
הממונה הודיע לחברה לכנס את ועדת הביקורת, ובנוסף הודיע כי אין מניעה לכינוס הדירקטוריון לדון בהחלפת נוה, ובלבד שהחלטה בנושא תעשה רק בתיאום עמו
כתב: מערכת עדיף
ד"ר משה ברקת קיים דיון עם איגוד חברות הביטוח ומנכ"לי חברות הביטוח, במטרה למצוא דרכים לתמוך בעסקים בישראל ולהקל על המבוטחים
כתב: מערכת עדיף
בכלל ביטוח מיהרו לעדכן כי טרם התקבלה החלטה על ההדחה ועוד לא נערך דיון בנושא | על פי פרסומים היו"ר מנסה להגיע לפרידה בהסכמה, בעוד המנכ"ל מאמין שיוכל לשכנע את הדירקטוריון להשאירו בתפקיד
כתב: מערכת עדיף
ברקת הציג את הדרישה שחברות כרטיסי האשראי יעבדו בעמלה אחידה ועם כל המבטחות: לקרוא לכך מחטף - שערורייה | ח"כ זוהר השווה לסלינגר ותקף: תחסל את הסוכנים | רוזנפלד: נערער לרשות התחרות ואולי גם לבג"ץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי) (תיקון מס' 2), התש"פ-2020
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
20/2/2020
לחץ להורדה
נייר התייעצות – יישום הוראות מעבר תחת משטר כושר פירעון כלכלי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
6/11/2019
לחץ להורדה
טיוטה - סקר הערכה כמותי לבחינת התאמות במשטר כושר פירעון כלכלי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
6/11/2019
לחץ להורדה
תכנית רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למען הגיל השלישי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
3/9/2019
לחץ להורדה
עמדת ממונה - החזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי ללא שולט
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
14/7/2019
לחץ להורדה
רשות שוק ההון - תיקון החוזר המאוחד לעניין תגמול
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
14/7/2019
לחץ להורדה
1
2
3
וידיאו
17/12/2012
רב שיח - כשלים והזדמנויות
תגיות: ן, מיטב בית השקעות, ביטוח פנסיוני, שחקנים ומוצרים, ד"ר אהוד שפירא, משה ברקת
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011