ראשי
»
»
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
כך בטיוטה שפרסמה רשות שוק ההון | ברובד הבסיסי תישא חברת ביטוח בסיכון ביטוחי בשיעור שלא יפחת מ-20% | ברובד המורחב מוצע שלא להגביל את חברת הביטוח לשיעור סיכון מסוים
כתב: מערכת עדיף
בית המשפט נתן תוקף להחלטתה של רשות שוק ההון להחיל נוהל רישוי מקיף, המבוסס על עבודה מקצועית מעמיקה ועל סטנדרטים בינלאומיים על מבקשי רישיון על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
כתב: מערכת עדיף
מבדיקה שערכה רשות שוק ההון נמצאו מקרים בהם נדחתה קבלת המועמד לביטוח לאחר שניתן משקל רב מדי לזכאותו לקצבת נכות מביטוח לאומי מבלי שבוצעה בחינה פרטנית לגבי מצבו הרפואי והתפקודי
כתב: מערכת עדיף
הסיבה לדחייה: סירוב הממשלה לקדם את הצעת החוק הפרטית של יו"ר הקואליציה | שר האוצר ישראל כץ: ההצעה מהווה ניסיון לחסום תחרות ולסייע לחברות הביטוח על חשבון הציבור ודינה להידחות
כתב: מערכת עדיף
מחקר של הרשות מעלה כי כמעט כל המבוטחים בביטוח פרטי מחזיקים גם בשב"ן החופף בחלקו לכיסוי הפרטי אותו הם מחזיקים | רוב סוכני הביטוח מוכרים מוצרים של חברה אחת בלבד
כתב: רועי ויינברגר
למרות שסוכני הביטוח קיבלו השבוע מרשות שוק ההון שתי בשורות רעות, הן לא היוו את עיקר השיח בין המחנות בלשכת סוכני הביטוח | ברקע המאבקים הקשים ונושא התעודה, הוחלט עכשיו להחליף את היח"צ של הלשכה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
24/6/2020
לחץ להורדה
רשות שוק ההון - טיוטת חוזר עקרונות לעריכת חיתום רפואי - תיקון
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
22/6/2020
לחץ להורדה
רשות התחרות - מחקר שוק ביטוחי הבריאות - דוח ביניים
רשות התחרות
14/6/2020
לחץ להורדה
חוזר: רפורמה בביטוח תאונות אישיות
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
7/6/2020
לחץ להורדה
שירות סוכנים ויועצים ללקוחות - הוראת שעה
26/4/2020
לחץ להורדה
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי) (תיקון מס' 2), התש"פ-2020
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
20/2/2020
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011