ראשי
»
»
אבדות רצופות
אבדות רצופות
מספר רצוף של מקרי ביטוח, כלומר נזקים חוזרים ונישנים שבגינם על המבטח לשלם תגמולי ביטוח. בדרך כלל מבטח אינו חייב בתשלום בעד נזק או אובדן תגמולי ביטוח העולים על סכום הביטוח, בעיקר בביטוח רכוש. חוק חוזה הביטוח מציין כי המבטח חייב בתגמולי הביטוח גם אם קרה מקרה הביטוח יותר מפעם אחת ובלבד שלא יחוייב בסך הכל בסכום הגדול מסכום הביטוח. אך יש שפוליסות כוללות סעיף של השבה לקדמות של סכום הביטוח, תמורת פרמיה נוספת ויש גם פוליסות שבהן ההשבה לקדמות היא אוטומטית, אף ללא פרמיה, בדומה לביטוח גופי אוניות. במקרה זה המבטח חייב בתשלום תגמולי ביטוח בעד אבדות רצופות אשר בסך הכל עלולות לעלות על סכום הביטוח הנקוב.גם נזקים רצופים
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011