ראשי
»
»
אגרה
אגרה
תשלום שמטילה רשות מוסמכת כתנאי למתן רישיון או שירות מסוימים. על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח רשאי שר האוצר להתקין תקנות בדבר תשלום אגרות בעד מתן רישיון מבטח אגרה שנתית למבטח לכל ענף ביטוח שבו הורשה לעסוק באותו שנה בעד מתן רישיון לסוכן יחיד ולסוכן תאגיד וכן אגרה בעד בחינה לסוכנים. כמו כן רשאי השר לקבוע את דרכי תשלום האגרות ומועדי התשלום.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
להערכת מידרוג, הונה העצמי של כלל בטוחה במועד השלמת מכירת כלל פיננסים בטוחה לבנק ירושלים צפוי להיות נמוך יותר כתוצאה מהפסדים ומעלויות נלוות לעסקה
1
 
מידע מקצועי
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), תשס"ז-2007
19/5/2011
לחץ להורדה
1
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011