ראשי
»
»
אובדן גמור להלכה
אובדן גמור להלכה
בביטוח ימי, אובדן מוחלט שאינו איבוד פיסי של מושא הביטוח. אובדן גמור להלכה פירושו: נזק כה גדול לאונייה או למטען מסיכון אשר הם מבוטחים מפניו המביא לכך שהוצאות ההצלה והתיקון ישוו, או יעלו על ערך הרכוש לאחר הצלתו ותיקונו. זהו אובדן מבחינה מסחרית מאחר שאין הצדקה כלכלית להציל את דבר הביטוח. לפוליסה הימית לביטוח מטענים אפשר להוסיף סעיף המרחיב את הכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן גמור להלכה, דהיינו למקרה של נטישת הסחורה בנסיבות סבירות בגלל אובדן למעשה, שנראה בלתי נמנע או כאשר מחיר הצלת הסחורה, שיקומה והעברתה למקום היעד יעלה על ערך הסחורה בהגיעה למקום היעד. השווה אובדן שלם להלכה
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011