ראשי
»
»
סולבנסי 2
סולבנסי 2
תקנות הסולבנסי 2 הן שורת הנחיות של האיחוד האירופי, שמטרתן למנוע מצב של חדלות פירעון בחברות ביטוח. הפיקוח על הביטוח פועל ליישום מלא של התקנות בישראל, במקביל ליישומן באירופה.
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
הניסיון שנצבר בישראל ובאירופה מיישום הדירקטיבה מאפשר לפיקוח לבצע התאמות לגבי שנות הפריסה ולא פחות חשוב - לגבי מידת התאמתה לשוק המקומי | אחת הבדיקות: האם הוראות המעבר מונעות השקעה באינשורטק?
כתב: מערכת עדיף
"יש להעריך את ההשפעה הכמותית של רכיבים מסוימים אשר בהם עשויה להידרש התאמה, על יחס כושר הפירעון הכלכלי של חברות הביטוח", מוסבר בטיוטה
כתב: מערכת עדיף
החברה, שלה עודף ההון הגבוה ביותר (2.1 מיליארד שקלים), מדורגת אחרי AIG (עם 170%), ביטוח ישיר (161%), ביטוח חקלאי (145.2%) ושירביט (143%) שמתמקדות באלמנטר | "מוצרים אלמנטריים טובים לעולם של סולבנסי"
כתב: מערכת עדיף
בסוף 2017 היה יחס כושר הפירעון 120% | עודף ההון בסוף 2018 היה כ-141 מיליון שקלים, לעומת כ-225 מיליון שקלים בסוף דצמבר 2017
כתב: מערכת עדיף
הכשרה מציגה יחס כושר פירעון של 115% ושומרה 114.6%
כתב: מערכת עדיף
שיעור הגבוה ב-23% מיעד ההון שנקבע על ידי דירקטוריון הפניקס ביטוח, בשיעור של כ-111% | עודף ההון בסוף 2018 הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקלים
1
2
3
4
5
6
7
8
 
מידע מקצועי
נייר התייעצות – יישום הוראות מעבר תחת משטר כושר פירעון כלכלי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
6/11/2019
לחץ להורדה
טיוטה - סקר הערכה כמותי לבחינת התאמות במשטר כושר פירעון כלכלי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
6/11/2019
לחץ להורדה
מידרוג - תחזית ענף הביטוח לשנת 2017
מידרוג
19/4/2017
לחץ להורדה
מגי בראום - השלכות הסולבנסי על ענף האלמנטר
8/2/2017
לחץ להורדה
סולבנסי 2 הנדבך השני
1/11/2010
לחץ להורדה
מצגת: סולבנסי 2 - הנחיות והתפתחויות
Barriel&Hibbert
13/10/2010
לחץ להורדה
1
2
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011