ראשי
»
»
חברה מנהלת
חברה מנהלת
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: יעקב שיץ
בעקבות פנייה למסלקה, יכולה החברה המנהלת לדעת מהו היקף החיסכון הפנסיוני, מהם דמי הניהול שהלקוח משלם ומה מצבו הבריאותי. אולם לא פעם המידע הגולמי הופך למנוף שיווקי מדויק. כיצד ניתן לשמור על המידע שלנו?
כתב: מערכת עדיף
הממונה פועלת למניעת מצב בו חברות מנהלות של קופות גמל יהיו תחת אותה הבעלות
כתב: מערכת עדיף
זמן קצר לאחר שהורה לגופים לתת הטבה בדמי ניהול למשך שנתיים לפחות, הורה הממונה על שוק ההון להשיב לחוסכים דמי ניהול שהועלו ללא הודעה מוקדמת
כתב: מערכת עדיף
המוסדיים יחוייבו במסגרת הדוח השנתי של 2013 בדיווח הנוגע ליישום ניהול סיכונים, ממשל תאגידי וזכויות עמיתים
כתב: עו"ד סיגל שלימוף
החלטת בית המשפט המחוזי לאשר תובענה ייצוגית בעניין פרסום תשקיף מטעה שהשפיע על רוכשי ניירות ערך מציגה מגמה לגבי תביעות נגד נושאי משרה וגורמים בשוק ההון
כתב: מערכת עדיף
החברות יורשו להחזיק ישירות בכל מוצרי החיסכון ארוך הטווח, תוך חיסכון בהיקף של מיליוני שקלים
1
2
3
4
5
 
מידע מקצועי
טיוטת חוזר משרד האוצר: העברת מניות של חברה מנהלת לידי שולט בחברה מנהלת
18/3/2015
לחץ להורדה
העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת
28/8/2013
לחץ להורדה
נספח ב' לדוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי המוסדיים
11/8/2013
לחץ להורדה
נספח א' לדוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי המוסדיים
11/8/2013
לחץ להורדה
חוזר: דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי המוסדיים
11/8/2013
לחץ להורדה
מיזוג חשבונות בקופת גמל
17/10/2012
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011