חפש גם בגוף הכתבה
מתאריך:
עד:
 
תוצאות חדשות:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
23/3/2020
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
בית המשפט העליון קובע קריטריונים לצורך החלטה מתי תחויב חברת ביטוח לשלם למבוטח אחד, כאשר מבוטח אחר פעל בניגוד להוראות הפוליסה
6/2/2020
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
בית המשפט פטר את מבטחת המחפר מתשלום תגמולי ביטוח בגין הנזק | מנגד חויבה בפיצוי מבטחת פרויקט הבניה במסגרת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות
17/12/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
בעת נזק לרכוש בדירה נוטות לרוב חברות הביטוח לשלוח קבלנים מטעמן לתיקון הנזקים אבל החוק מציין כי חובתה של חברת הביטוח לפצות בכסף
17/11/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
בית המשפט קבע כי השאלה האם חברת ביטוח חייבת בתשלום פיצוי בגין מערכת המיגון ברכב שניזוק והוכרז כאבדן כללי, כתוצאה מתאונת דרכים שהינה מקרה ביטוח, תוכרע בהתאם לנסיבות המקרה
22/10/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
בית המשפט בדק מתי נולדה עילת התביעה | עו"ד ארז שניאורסון מציג את עיקרי הפסיקה
1/7/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
במסגרת ההסכם, המבוטח ויתר על כל תביעה נגד חברת המוקד | האם הוויתור תקף מול חברת הביטוח?
2/6/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
רכבו של המבוטח נגנב כאשר נכנס לחנות והשאיר את המנוע פועל | בית המשפט התעמק בשאלה האם בנסיבות המקרה ניתן לראות את הרכב כ"מאויש" באופן שעל פי הפסיקה יחייב את חברת הביטוח בתשלום תגמולי ביטוח
7/4/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה בכמות תביעות דירקטורים ונושאי משרה | מה אומר על כך המחוקק הישראלי ומה פוסקים בתי המשפט?
17/2/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
בית המשפט מינה מומחה מטעמו למתן חוות דעת בדבר עלויות השיקום של ביתו של המבוטח שנפגע מנזקי הצפה | המבוטח מצדו טען כי חוות הדעת לוקה בחסר וכי אין לקבלה
24/1/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
אש שפרצה בבית עסק התפשטה לעבר עסק אחר הנמצא בשכנות, וגרמה לו לנזקים | בית המשפט דן בתביעה שהגישה חברת ביטוח של העסק השכן שנפגע מהאש, כנגד המבטחת של בית העסק בו פרצה האש
3/1/2019
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
בית משפט השלום עסק בשאלת החבות הביטוחית בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות | המקרה מלמד על חשיבותם של רכישת כיסוי ביטוחי מתאים, היכרות מעמיקה עם תנאי הפוליסה ומתן הודעות בהתאם לתנאי הפוליסה
20/12/2018
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
ביהמ"ש דן במחלוקת בין התובע למבטחת בשאלה, האם נוסח הפוליסה מוציא מתחולתו מקרים שבהם מקרה הביטוח אירע כתוצאה מליקוי בעבודות בנייה | "אין זה סביר לתת פרשנות לפוליסה כמוציאה מתחולתה נזקים באחריות צד ג'"
27/11/2018
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
האם בכל מקרה של נזק בעבודות קבלניות, שעל פי ההלכה הינו נזק ממוני שאינו פיזי, חברת הביטוח תהיה פטורה מתשלום?
18/10/2018
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
ביתה של המבוטחת ספג נזקים כתוצאה מעבודות בפרויקט שיזמה נתיבי ישראל | נוכח הפער הקיצוני בין מהנדס התובע למהנדס חברת הביטוח, מינה בית המשפט מהנדס מומחה מטעמו לשאלה ממה נגרם הנזק
26/8/2018
כתב: עו"ד ארז שניאורסון
מבנה של משטרת ישראל הוצף עקב גשמים, ובמסגרת האירוע נפגע מחסן ציוד | על מנת לייבש את הציוד הוצב במחסן מכשיר חשמלי לספיגת לחות ושלושה מפוחים | האם הנזקים במחסן נגרמו מהצפה או משריפה שפרצה במקום?
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011