חפש גם בגוף הכתבה
מתאריך:
עד:
 
תוצאות חדשות:
1
2
24/5/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
בית המשפט דחה בקשה לסילוק על הסף, מחמת השתק שיפוטי, תביעה לתגמולי ביטוח, מכוח פוליסה, עקב הטענות שהשמיעה המבוטחת בהליך אחר שהתנהל עקב תאונת דרכים שגרמה לה נזקי גוף
10/5/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
עורך דין טען שנסע עם רעייתו לנופש ובמהלך הנסיעה התפוצץ הצמיג ברכבם כתוצאה מ"בור" בכביש. נתיבי ישראל הכחישה הפרה של חובה וטענה שאינה נושאת באחריות לנזקים הנטענים
20/4/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
בקשה למינוי נאמנים זמניים לחברה כדי לסכל את האפשרות שהחברה תמכור את נכסי המבקשים או ישעבדו אותם לצדדים שלישיים נדחתה, לאחר שלא הוכח כי המבקשים הינם נושים של החברה
29/3/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
האם פרסומים של מתחרה כי טיפולי הסרת שיער בלייזר מבוצעים אצלה על ידי רופאים בלבד והתייחסותה למטפלים בסניפים כרופאים, מתיישבת עם הדין ומקימה עילת תביעה כספית? זו הסוגיה שנידונה בפני המחוזי והוכרעה
12/3/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
בית המשפט הורה למשרד החינוך לפצות מורה שהצטרדה במסגרת תפקידה, תוך שנקבע, כי משרד החינוך לא הדריך אותה כראוי לשמור על קולה, ולכן הפר את חובת הזהירות כלפיה
3/3/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
האם יש להכיר בהסתמכות מבטחת המשנה על כך שתקופת הביטוח תעמוד על שלוש שנים, ושהמבטחת לא תוכל להאריך את משך הביטוח נוכח מגעים שתנהל עם המבוטח במערכת היחסים שבינה לבינו?
23/2/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
האם מפעילת אתר החלקה על הקרח חבה חובת זהירות כלפי אדם שנפגע במגרש ההחלקה? בית המשפט קבע, כי הגם שמרכז קנדה חב בחובות זהירות כלפי אותו נפגע, בנסיבות המקרה הנתון לא הופרה חובת זהירות כלשהי
30/1/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
האם ניזוק שפוצה על נזקיו על ידי חברת ביטוח זרה שאין לה רישיון לעסוק בביטוח בישראל ועל כן אינה רשאית להגיש תביעת תחלוף (שיבוב), רשאי לתבוע את המזיק למרות שפוצה על נזקיו מכוח חוזה ביטוח?
21/1/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
חניך נפגע בראשו מלבנה שנפלה או הופלה מגג מבנה בו אמורה הייתה להתקיים פעילות חינוכית של תנועת בני עקיבא | בית המשפט דן בחלוקת האחריות לנזק
6/1/2020
כתב: עו"ד רועי גאליס
מדוע חשוב לבדוק היטב את התניית הגבלת האחריות ואת התנאים הקבועים בהסכם
23/12/2019
כתב: עו"ד רועי גאליס
מעסיקה נהגה לשלם כספים שנועדו להפרשות לפנסיה וביטוחים לעובדיה, באמצעות המחאות לסוכן ביטוח | הסוכן הלך לעולמו והתברר כי כספים רבים שהועברו לו לא הגיעו לחברת הביטוח
8/12/2019
כתב: עו"ד רועי גאליס
האם יש במכתב הדחייה כדי להעמיד את המבוטח הסביר על מלוא הנימוקים בעטיים החליטה המבטחת לדחות את תביעתו, באופן המאפשר לו לכלכל באופן מושכל את צעדיו בהתאם?
4/12/2019
כתב: עו"ד רועי גאליס
בחינה של פס"ד בעשור האחרון מגלה כי בתי המשפט ממשיכים להטיל היקף חובות רחב יחסית על סוכן ביטוח גם בשלב המו"מ | בקרוב יצטרך העליון לקבוע אם אכן יש מקום להציב גבול עליון לחובות ואחריות הסוכן כלפי הלקוח
18/11/2019
כתב: עו"ד רועי גאליס
המבוטח נפגע בתאונת דרכים בעת שהיה שיכור | בית המשפט דחה את חריגי הפוליסה וחייב את חברת הביטוח בפיצוי המבוטח
5/11/2019
כתב: עו"ד רועי גאליס
האם מבוטחת עמדה בחובת הגילוי טרם כריתת חוזה הביטוח, שעה שהתברר כי הייתה חולה במיאלומה נפוצה ולא ציינה זאת בפני המבטחת - זו הסוגיה העיקרית שבחן בית משפט השלום בחיפה ומצא כי התשובה לשאלה שלילית
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011