שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
דוחות וביצועים
 
ראשי
»
דוחות וביצועים
 
לשכת סוכני הביטוח פרסמה בכנס הפיננסים שלה סקר שנערך בפעם הראשונה | כלל קיבלה את הציון 4.11, גבוה משל הראל, אך עם מיעוט משיבים בסקר
את החציון הראשון של 2017 סיימה החברה עם רווח של 90.8 מיליון | הגידול ברווח נובע בעיקר משיפור משמעותי ברווח החיתומי בענף רכב רכוש בקיזוז הרעה ברכב חובה וירידה ברווחי ענפי רכוש אחרים, חיים ובריאות
בסוף יוני הגיע מספרם ליותר מ-34 אלף לעומת כ-9,500 בחציון הראשון של 2017 | הכנסות החברה שמרו על יציבות והסתכמו בכ-53.5 מיליון שקלים | גידול של כ-3 מיליארד שקלים בהיקף הנכסים המנוהלים ל-47.7 מיליארד
ברשות שוק ההון מציינים כי הפרמיות ירדו משמעותית – עד 1,000 שקלים בשנה בביטוחי ניתוחים | בשל פרק הזמן שעבר מאז כניסתה של הרפורמה, מוקדם לבחון את ניסיון התביעות בפוליסות החדשות
את החציון המקביל אשתקד סיימה החברה בהפסד של כ-1.8 מיליון שקלים | החברה רשמה גידול בפרמיות בעיקר מזכייתה במכרז לביטוחי רכבי עובדי המדינה לשנת 2018
ירידה קלה לעומת החציון המקביל אשתקד שבו נרשם רווח של כ-68 מיליון שקלים | הרווח הכולל נטו בחציון הראשון הוא כ-44.2 מיליון שקלים – דומה לרווח בחציון הראשון ב-2017 למרות הקיטון בהכנסות מהשקעות
החברה רשמה בחציון הראשון של 2018 רווח כולל של כ-29.77 מיליון שקלים לעומת כ-26.35 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד | עלייה של כ-61% ברווח הכולל ברבעון השני - כ-25 מיליון שקלים לעומת כ-15.5 מיליון אשתקד
בחציון הראשון אשתקד רשמה הפניקס רווח כולל של 485 מיליון שקלים | הקבוצה גם רשמה בתקופת הדוח את התשואה להון הגבוהה ביותר מבין קבוצות הביטוח הגדולות: 9.9%
לעומת רווח של 437 מיליון בתקופה המקבילה ב-2017 | הסיבה: קיטון בהתחייבויות הביטוחיות וירידה בתשואות הריאליות | ירידה של 53% ברווח הכולל בבריאות ו-48% בחא"ט, גידול של 52% בפנסיה ו-29% בקופ"ג ובהשתלמות
הרווח נרשם במחצית הראשונה של 2018, כאשר ברבעון השני נרשם רווח כולל של 53 מיליון שקלים | גידול של 21% בענף הבריאות לכ-415 מיליוני שקלים, קפיצה גם ברכב רכוש
התחומים עברו מהפסד לרווח בחצי הראשון של 2018, לעומת החצי המקביל אשתקד | יוגב: צמצום עד הפסקת מכירת מוצרים לא רווחיים, יחד עם שימור תיק רווחי ועידוד מעבר סוכנים למודלי עמלות חדשניים - אפשרו את השיפור
הרווח הסתכם בכ-38.3 מיליון שקלים לעומת כ-3.5 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד | המנכ"ל שמעון מירון: הצמיחה הודות לפעילות אינטנסיבית של טיוב תיק האלמנטרי בתחומי הרכב והרכוש שבוצע באופן עקבי מזה כשנתיים
בכלל ביטוח מציינים: המגמה של ירידה בדמי הניהול, פגיעה ברווחיות ושינוי בנתחי שוק צפויה להימשך והיא תלויה בשיעור דמי הניהול של הקרנות שייבחרו | מגדל: קיטון בכמות המצטרפים ופגיעה ברווחיות של המוצרים
המחקר אסף נתונים שהתקבלו מהמסלקה הפנסיונית לגבי 10,000 איש בגיל העבודה | משכורת ממוצעת של גברים גבוהה ב-35% מזו של נשים | פערים גדולים בחיסכון הפנסיוני בין תושבי תל אביבי לתושבי הצפון והדרום
לעומת רווח כולל של כ-205 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד | המעבר להפסד נובע מקיטון בהכנסות מהשקעות ומגביית דמי הניהול המשתנים בתקופת הדוח, וכן מגידול בהפרשה לתביעות אבדן כושר עבודה במגזר ביטוח חיים
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011