שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
דוחות וביצועים
 
ראשי
»
דוחות וביצועים
 
בשנת 2018 עלתה יתרת הנכסים המנוהלים בידי הגופים המוסדיים בכ-53 מיליארדי שקלים (3.4%) בעוד שיתרת הנכסים המנוהלים בידי הציבור במישרין עלתה בכ-23 מיליארדים בלבד (1.1%)
מניתוח של הבנק נמצא כי נשים יכולות להמשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה הסטטוטורי, לצבור זכויות פנסיוניות נוספות ולהגדיל את הכנסתן מעבודה
בתחום ביטוח חיים הוגשו 1,812 תלונות, מהן 759 נמצאו מוצדקות על ידי הרשות | 1,734 תלונות הוגשו בתחום הפנסיה, מהן 732 מוצדקות | בגמל היו 918 תלונות, מהן 445 מוצדקות
המדד שפרסמה רשות שוק ההון כולל 3 מרכיבים: שביעות רצון והמלצת לקוחות, תלונות ציבור וזמני מענה טלפוני | "הנתונים מצביעים על הגברת המודעות הצרכנית של הציבור, מה שהשפיע על כל מרכיבי המדד"
מסקירה של מיטב דש עולה עוד כי הקרנות המנייתיות האקטיביות השיגו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר מבין שאר האפיקים - עד כ-7.2%, בהובלת קרנות מניות בחו"ל
ל-32% יש גם ביטוח משלים של קופת החולים וגם ביטוח רפואי פרטי | אחוז המבוטחים בביטוחי בריאות משלימים ופרטיים גבוה יותר בקרב אלה המעריכים את בריאותם כטובה
מיטב דש פרסם את הסיכום השנתי של הגיוסים והפדיונות בקרנות הנאמנות, ומנהל את הקרן הגדולה ביותר | הפדיונות הגדולים – בקרנות של אנליסט ואילים
הדבר ניכר בתעשיית קרנות הנאמנות שחוותה שנה קשה: כל מה שעלה ב-2017, ירד ב-2018 ולהיפך | התעשייה המסורתית פדתה 17.9 מיליארד שקלים: מהאקטיביות יצאו 21.7 מיליארד ולמחקות נכנסו 3.8 מיליארד
הלמן-אלדובי בלט גם בגמל יחד עם מנורה מבטחים, כששני הגופים רשמו אמנם תשואה שלילית, אך כזו הקרובה ביותר לאפס | יתר הגופים יציגו תשואה שלילית שיכולה להגיע גם ליותר מ-2.5%
הסימנים המדאיגים: המערכת אינה ערוכה לעלייה המהירה בגיל האוכלוסייה, ההוצאה הציבורית על הבריאות מצטמצמת ביחס למדינות אחרות, תנועה הולכת וגוברת משירותים במימון ציבורי לשירותים וביטוחים פרטיים
את התקופה המקבילה אשתקד היא סיימה בהפסד של כ-27 מיליון שקלים | הרווח הביטוחי הסתכם לכ-75.5 מיליון שקלים לעומת 21.4 מיליון בתקופה המקבילה ב-2017 – גידול של כ-254%
הרווח הנקי הסתכם ב-25 מיליון שקלים - ירידה של 26.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד | המנכ"ל אילן רביב: תוצאות הרבעון משקפות את העשייה והתנופה של מיטב דש. הכנסות החברה נמצאות בעלייה והרווחים בהתאמה
גם ברבעון השלישי נרשם הרווח הכולל הגבוה ביותר בענף – 308 מיליון שקלים | היא מקדימה את קבוצות הביטוח הגדולות בתשואה להון: 13.4% במונחים שנתיים
בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם הרווח הכולל ב-537 מיליון שקלים לעומת 601 מיליון שקלים בתקופה המקבילה ב-2017 | התשואה על ההון הסתכמה ברבעון השלישי לשיעור של כ-20%
הסתכם ב-53 מיליון שקלים | הרווח הכולל לאחר מס הסתכם ברבעון ה-3 בכ-10.4 מיליון שקלים – עלייה של כ-26.8% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017 | סולבנסי 2: לחברה יחס כושר פירעון של 111.9%
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011