שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
דוחות וביצועים
 
לוח אירועים
ראשי
»
דוחות וביצועים
 
הדירוג משקף את הפרופיל העסקי הטוב של החברה ופרופיל סיכון הולם | מנגד, איכות הנכסים אינה בולטת לטוב בדירוג | אופק הדירוג יציב
אשררה את דירוג +ilAA של הפניקס ביטוח ואת דירוג +ilA של הפניקס אחזקות | "מעמדה העסקי של הפניקס ביטוח התחזק לאורך השנים הודות לביצועיה התפעוליים הטובים, במיוחד בתחום הביטוח הכללי"
מעלות פרסמה את הדוח שלה וציינה את העובדה שכלל ביטוח פועלת כעת עם הרכב הנהלה חדש ובאי וודאות לגבי מבנה הבעלות, אך צופה כי החברה תמקד את פעילותה בחידוש צמיחת הפרמיות מתחומי הפעילות
החל משנת 2012, תפוקת ביטוחי הרכב עלתה ביותר מ-50% | שיא של 430 מיליון שקלים ברווחי ענף רכב רכוש ב-2018 | חגי שפירא מנתח את הענף שהופך בשנים האחרונות לרווחי ומשמעותי
בין השיקולים לדירוג: פרופיל עסקי חזק הנתמך בגודל משמעותי, אולם מנגד מוגבל בפיזור קווי עסקים נמוך יחסית | פרופיל הסיכון סביר ביחס לדירוג, אולם מושפע לשלילה מסיכון גבוה יחסית בגין התיק הישן בביטוח חיים
לשכת סוכני הביטוח פרסמה בכנס הפיננסים שלה סקר שנערך בפעם הראשונה | כלל קיבלה את הציון 4.11, גבוה משל הראל, אך עם מיעוט משיבים בסקר
את החציון הראשון של 2017 סיימה החברה עם רווח של 90.8 מיליון | הגידול ברווח נובע בעיקר משיפור משמעותי ברווח החיתומי בענף רכב רכוש בקיזוז הרעה ברכב חובה וירידה ברווחי ענפי רכוש אחרים, חיים ובריאות
בסוף יוני הגיע מספרם ליותר מ-34 אלף לעומת כ-9,500 בחציון הראשון של 2017 | הכנסות החברה שמרו על יציבות והסתכמו בכ-53.5 מיליון שקלים | גידול של כ-3 מיליארד שקלים בהיקף הנכסים המנוהלים ל-47.7 מיליארד
ברשות שוק ההון מציינים כי הפרמיות ירדו משמעותית – עד 1,000 שקלים בשנה בביטוחי ניתוחים | בשל פרק הזמן שעבר מאז כניסתה של הרפורמה, מוקדם לבחון את ניסיון התביעות בפוליסות החדשות
את החציון המקביל אשתקד סיימה החברה בהפסד של כ-1.8 מיליון שקלים | החברה רשמה גידול בפרמיות בעיקר מזכייתה במכרז לביטוחי רכבי עובדי המדינה לשנת 2018
ירידה קלה לעומת החציון המקביל אשתקד שבו נרשם רווח של כ-68 מיליון שקלים | הרווח הכולל נטו בחציון הראשון הוא כ-44.2 מיליון שקלים – דומה לרווח בחציון הראשון ב-2017 למרות הקיטון בהכנסות מהשקעות
החברה רשמה בחציון הראשון של 2018 רווח כולל של כ-29.77 מיליון שקלים לעומת כ-26.35 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד | עלייה של כ-61% ברווח הכולל ברבעון השני - כ-25 מיליון שקלים לעומת כ-15.5 מיליון אשתקד
בחציון הראשון אשתקד רשמה הפניקס רווח כולל של 485 מיליון שקלים | הקבוצה גם רשמה בתקופת הדוח את התשואה להון הגבוהה ביותר מבין קבוצות הביטוח הגדולות: 9.9%
לעומת רווח של 437 מיליון בתקופה המקבילה ב-2017 | הסיבה: קיטון בהתחייבויות הביטוחיות וירידה בתשואות הריאליות | ירידה של 53% ברווח הכולל בבריאות ו-48% בחא"ט, גידול של 52% בפנסיה ו-29% בקופ"ג ובהשתלמות
הרווח נרשם במחצית הראשונה של 2018, כאשר ברבעון השני נרשם רווח כולל של 53 מיליון שקלים | גידול של 21% בענף הבריאות לכ-415 מיליוני שקלים, קפיצה גם ברכב רכוש
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011