שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
דוחות וביצועים
 
לוח אירועים
ראשי
»
דוחות וביצועים
 
מיטב דש פרסם את הסיכום השנתי של הגיוסים והפדיונות בקרנות הנאמנות, ומנהל את הקרן הגדולה ביותר | הפדיונות הגדולים – בקרנות של אנליסט ואילים
הדבר ניכר בתעשיית קרנות הנאמנות שחוותה שנה קשה: כל מה שעלה ב-2017, ירד ב-2018 ולהיפך | התעשייה המסורתית פדתה 17.9 מיליארד שקלים: מהאקטיביות יצאו 21.7 מיליארד ולמחקות נכנסו 3.8 מיליארד
הלמן-אלדובי בלט גם בגמל יחד עם מנורה מבטחים, כששני הגופים רשמו אמנם תשואה שלילית, אך כזו הקרובה ביותר לאפס | יתר הגופים יציגו תשואה שלילית שיכולה להגיע גם ליותר מ-2.5%
הסימנים המדאיגים: המערכת אינה ערוכה לעלייה המהירה בגיל האוכלוסייה, ההוצאה הציבורית על הבריאות מצטמצמת ביחס למדינות אחרות, תנועה הולכת וגוברת משירותים במימון ציבורי לשירותים וביטוחים פרטיים
את התקופה המקבילה אשתקד היא סיימה בהפסד של כ-27 מיליון שקלים | הרווח הביטוחי הסתכם לכ-75.5 מיליון שקלים לעומת 21.4 מיליון בתקופה המקבילה ב-2017 – גידול של כ-254%
הרווח הנקי הסתכם ב-25 מיליון שקלים - ירידה של 26.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד | המנכ"ל אילן רביב: תוצאות הרבעון משקפות את העשייה והתנופה של מיטב דש. הכנסות החברה נמצאות בעלייה והרווחים בהתאמה
גם ברבעון השלישי נרשם הרווח הכולל הגבוה ביותר בענף – 308 מיליון שקלים | היא מקדימה את קבוצות הביטוח הגדולות בתשואה להון: 13.4% במונחים שנתיים
בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם הרווח הכולל ב-537 מיליון שקלים לעומת 601 מיליון שקלים בתקופה המקבילה ב-2017 | התשואה על ההון הסתכמה ברבעון השלישי לשיעור של כ-20%
הסתכם ב-53 מיליון שקלים | הרווח הכולל לאחר מס הסתכם ברבעון ה-3 בכ-10.4 מיליון שקלים – עלייה של כ-26.8% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017 | סולבנסי 2: לחברה יחס כושר פירעון של 111.9%
243 מיליון שקלים לעומת 63 מיליון | הרווח הושפע בעיקרו מהתשואות בשווקי ההון ומשיפור בתוצאות החיתומיות בתחומי ביטוח בריאות וביטוח כללי | סולבנסי 2: מגדל עומדת בדרישות ההון לשנת 2024
היקף הנכסים המנוהלים גדל ב-12.8% והסתכם בתום הרבעון ה-3 ב-53 מיליארד שקלים, לעומת 47 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד | המנכ"ל רמי דרור: בית ההשקעות עובר מהפכה בכל התחומים
החברה תקצה אופציות ל-54 עובדים ונושאי משרה | המנכ"ל יוסי לוי: צעד שיגרום לזהות אינטרסים בין העובדים ובעלי המניות ויגביר עוד יותר את תחושת ההזדהות של העובדים עם יעדי בית ההשקעות ומטרותיו
ברבעון המקביל אשתקד הסתכם הרווח ב-102 מיליון שקלים | היקף הנכסים המנוהל בקרנות הפנסיה של מנורה מבטחים גדל לכ-116 מיליארד שקלים, גידול של 17% ביחס לתום הרבעון השלישי אשתקד
בהשוואה לרווח של כ-97.9 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד | הרווח הכולל נטו הסתכם בכ-78.2 מיליון לעומת כ-63.4 מיליון | "תוצאות שיא אלה הושגו תוך שימת לב דקדקנית על רמת שירות גבוהה הן לסוכנים והן למבוטחים"
הדירוג משקף פרופיל עסקי סביר, פרופיל סיכון טוב ביחס לדירוג והפרופיל הפיננסי מאופיין באיכות נכסים הולמת לדירוג וכרית הונית סבירה ביחס לסיכונים אליהם היא חשופה | אופק הדירוג: יציב
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011