שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
דוחות וביצועים
 
600 מיליון שקלים מהסכום האמור הם בגין הגדלת העתודות בתחום הסיעוד | למרות הפרשת הענק צפויה הראל לסיים את תשעת החודשים הראשונים של 2019 עם רווח נקי של כ-450 מיליון שקלים
הדירוג משקף פרופיל עסקי סביר הנתמך בפיזור קווי עסקים טוב, אולם מוגבל בגודל החברה, וכן משקף פרופיל סיכון טוב | אופק הדירוג החיובי משקף שיפור בגמישות הפיננסית והעסקית
הגורמים לתוצאה: עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ועליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ | תשואה ממוצעת גבוהה מאוד מתחילת השנה: כ-10.2%
מנורה ראשונה בספטמבר בשני המסלולים: 1.65% (עד גיל 50) ו-1.42% (גילאי 50-60) | תשואה של 12.18% מתחילת השנה לאלטשולר שחם במסלול עד גיל 50 ו-10.55% במסלול גילאי 50-60
התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-8% | בנטרול הקרנות הכספיות, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה בתשעת החודשים הראשונים של השנה ל-9.6%
הדירוג של הפניקס ביטוח נותר +ilAA עם תחזית חיובית, ובמעלות מציינים כי תחזית הדירוג עשויה לעלות ב-12-18 החודשים הקרובים
זאת אחרי שבחודש אוגוסט נרשמו תשואות שליליות | במיטב דש מעריכים עוד מתחילת השנה השיגו הקופות הכלליות תשואה ממוצעת של כ-8.8%
תשואה שלילית ממוצעת של 0.29% לפוליסות הישנות | הפוליסות החדשות רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.38% | מגדל ראשונה באוגוסט עם 0.02%- בישנות ו-0.17%- בחדשות
הדירוג משקף בין היתר פרופיל עסקי חזק, הנתמך בגודלה של החברה, במובילות שוק בענף החיסכון ארוך הטווח, בנתחי שוק משמעותיים בכלל ענפי הביטוח, שליטה טובה במערך ההפצה ובבסיס לקוחות רחב
הדירוג משקף את הריכוזיות בפעילותה בתחום ביטוחי הרכב ואת נתח השוק הקטן שלה מפעילותה בתחום זה, יחד עם הישענות גבוהה על כיסוי ביטוחי משנה, המסייע לה לשמור על רווחיותה
לדברי מידרוג, הדירוג משקף את הפרופיל העסקי הטוב של כלל, הנתמך בגודלה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים בפיזור סביר של קווי עסקים | הוא גם משקף פרופיל סיכון הולם
התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-6.9% | קרנות מניות נדל"ן עלו באוגוסט ב-4.8% לעומת קרנות שמתמחות במניות בחו"ל שרשמו תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 2.15% | קרנות מניות נדל"ן עלו מתחילת השנה ב-38.2%
זכתה במקום הראשון בכל 7 תחומי השירות שנבדקו בסקר | ליאור רוזנפלד: טיב השירות שמעניקים סוכני הביטוח ללקוחותיהם הינו נגזרת של השירות אותו הם מקבלים מהחברות | ירון שמאי: סוכני הביטוח הם חוד החנית שלנו
היקף נכסי הקרן חצה את רף החצי מיליארד שקלים ועומד על כ- 530 מיליון שקלים
התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רשמה פדיונות של כ-5 מיליון שקלים בלבד | התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-130 מיליון שקלים |הקרנות הכספיות גייסו כ-660 מיליון שקלים
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011