עו"ד אלון זילברשץ ז"ל
עו"ד אלון זילברשץ ז"ל, מומחה בתחום הביטוח הפנסיוני ודיני עבודה, נחשב למוערך וידען בתחומו. הוא פעל בענף למעלה מ- 38 שנים, במהלכן היה שותף למהלכים מהותיים, לרבות ניסוח הסכמים קיבוציים ובג"צים ששינו את פני ענף החיסכון ארוך טווח.
שאלה: סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
האם יש צורך להמציא לקופת גמל או הביטוח הסכם שנחתם על פי האישור הכללי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים? האם קופת הגמל היא חלק מההסכם או צד לו ? האם ניתן לכלול את ההסכם האמור כחלק מחוזה העבודה?
תשובה:
הסכם לפי האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה או לחברת ביטוח על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים נחתם בין העובד והמעביד. ההסכם חייב לכלול את כל תנאי האישור הכללי, שיהווה נספח להסכם. קופת הגמל אינה צד להסכם, אך האישור הכללי מחייב בין היתר פירוט של שיעורי ההפרשות ושם קופת הגמל.

תנאי ההסכם נקבעו כאמור באישור הכללי, אך המעביד והעובד יכולים להוסיף עליהם. כך, למשל, הסכם כזה יכול שיהיה חלק מחוזה העבודה המלא והמפורט שבין המעביד והעובד, הכולל כמובן את יתר תנאי העבודה. יש להבהיר כי גם אם לא פורטו בהסכם כאמור או בחוזה עבודה נוסף, אין לכלול בהסכם או חוזה העבודה הוראות הנוגדות הוראות הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה החלים על העובד והמעביד, מאחר שכידוע אין העובד רשאי לוותר על זכויות מכח חוקי המגן, הסכם קיבוצי או צו הרחבה. לכן גם אין לכלול בחוזה עבודה הוראה לפיה "לא יחולו על העובד הוראות הסכמים קיבוציים" – להוראה זו בחוזה אין ממילא כל תוקף.

יש לציין כי יש לקיים במלואן את כל ההוראות באישור הכללי בנוגע לשיעורי ההפרשות, שהן תנאי לחלותו של הפטור לפי סעיף 14. לכן, בביטוח מנהלים חובה לכלול ביטוח אבדן כושר העבודה המבטיח פיצוי חודשי של 75% לפחות, בתשלום שלא יעלה על 2.5% מהשכר המבוטח או המפוטר.
שאלות נוספות בנושא דיני עבודה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011