המסגר 18, תל אביב, 67776
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
מימין: ד"ר משה ברקת, ישראל כץ וליאור רוזנפלד
כתבות נוספות
 
הקורונה היא רק זרז: הפיקוח מסדיר את סוגיית ה"פיצויים לעצמאים" ומאפשר משיכת עד שליש מהחיסכון בפטור ממס
בכירים בקרנות הפנסיה סקפטיים לגבי פזיזות הציבור, לאחר שהציבור לא משך כספים מקרנות ההשתלמות למרות הוראת שעה המתירה זאת | בלשכת סוכני הביטוח ביקרו: "גיבורים על חשבון כספי הציבור"
כאשר צופים בתמונות ובסרטונים של בעל חנות נעליים בתל אביב משליך את הסחורה לרחוב לאחר שנאלץ לסגור את בית העסק שלו, קשה למצוא בכך נקודות לחיוב, אבל אולי משרד האוצר ורשות שוק ההון בכל זאת ניצלו את משבר הקורונה על מנת למצוא פתרון לסוגיית הפיצויים לעצמאים. מנגד, טיוטת התקנות שפרסם אתמול (ד') משרד האוצר שתאפשר לעצמאים למשוך עד כשליש מהחיסכון הפנסיוני שלה בפטור ממס, עוררה ביקורת באשר ליכולת של המגזר העצמאי, שחובת ההפרשה החלה עליו לפנסיה נכנסה לתוקפה רק לפני כשלוש שנים.
 
 כאמור, משרד האוצר ורשות שוק ההון קבעו תנאים מרכזיים למשיכת הכספים, כאשר המרכזי שבהם הינו הפסקה או סגירה של הפעילות העסקית. מתוך מטרה לקבל אינדיקציה שהעמית חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו. על מנת להוכיח זאת על העמית העצמאי להביא אישור ממס ערך מוסף כי תיק העוסק שלו מסווג כתיק לא פעיל, או שעליו להוכיח שהעסק לא הועבר לקרוב, לרבות פתיחת עסק זהה על שם קרוב, או שהוא הגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה. חשוב לציין כי אמנם מדובר בטיוטה שיצאה בשיא תקופת הקורונה, אך מדובר בתקנות שכאשר יאושרו, צפויות להישאר בתוקף באופן קבוע, ולמעשה נועדו לפתור את סוגיית הפיצויים לעצמאים שלא זכתה למענה בחוק פנסיית חובה לעצמאים שחוקק בשנת 2017.

"מוצע בטיוטת התקנות לקבוע כי משיכת כספים תהיה בכפוף לכך שהעמית חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו ועסקו אינו פעיל, וזאת על מנת שהפסקות זמניות לא ייחשבו כמצב אבטלה ובהתאם לכך גם לא תתאפשר משיכת כספים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה על ידי העמית. מוצע לקבוע, בדומה לקבוע בתקנון של קרנות הפנסיה, כי משיכת כספים תתאפשר רק במקרה שבו העמית-עצמאי אינו מקבל קצבה מכוח אותה יתרת זכאות צבורה", נכתב בטיוטת התקנות.

תנאים נוספים שהציבו באוצר נוגעים לכך שההפקדות לחיסכון הפנסיוני בוצעו על פי חוק, במשך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות וכי עברו לפחות 36 חודשים מהמשיכה הקודמת.

בנוסף, ברשות שוק ההון רוצים למנוע מצב בו עמיתים עצמאים ימשכו כספים למרות שהם יכולים לקבל דמי אבטלה ממקומות אחרים. "מוצע לקבוע כי בתשלום לפי סעיף 23(ב3)(1)(א)(1) לחוק וככל שהסכומים שעומדים לרשות העמית-עצמאי במרכיב הסיוע למצב אבטלה נמוכים משלוש פעמים שכר מינימום בחודש, תותנה משיכת הכספים מכספי התגמולים בכך שאין לעמית-עצמאי כספים במרכיב סיוע למצב אבטלה בקופות גמל אחרות, שבתוספת הסכומים הקיימים לזכותו במרכיב חיסכון למצב אבטלה בקופת הגמל שווים או עולים על הסכום המינימלי. מטרת סעיף זה היא למנוע מצב שבו פיזור הכספים בין קופות גמל מביא למעקף להוראות החוק ואסדרה זו ופוגע בחיסכון הפנסיוני של העמית-עצמאי", הוסבר בטיוטת התקנות.

שר האוצר, ישראל כץ, אמר לאחר פרסום התקנות כי ״בנוסף לרשת הביטחון הכלכלית שפרשנו, קיימת חשיבות רבה למתן סיוע מידי לציבור העצמאיים במטרה להעניק להם כלים להתמודדות עם המשבר עד להתאוששות המשק. התקנות החדשות יאפשרו משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני בפטור ממס הן בעתות משבר והן בעת הפסקת עבודה בשגרה, בדומה לציבור השכירים. אמשיך לפעול באחריות ובמקצועיות לטובת חיזוק המשק הישראלי בכלל וציבור העצמאיים בפרט".

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, הוסיף כי "המהלך נועד לאפשר לציבור העצמאים בישראל למצות את זכויותיהם ובכך להגביר את השוויוניות בתחומי החיסכון ארוך הטווח. התקנות יאפשרו, בפעם הראשונה מנגנון דומה לדמי האבטלה של שכירים, לעצמאים שהופסקה פעילותם העסקית, ועומדים בתנאים שנקבעו בחוק, להשתמש בחלק מכספי החיסכון הפנסיוני שחסכו במטרה לשמור על נזילות משק הבית בתקופה מאתגרת זו. אני מודה לשר האוצר, ישראל כץ וסגנו יצחק כהן, על קידום והובלת המהלך, נמשיך לעבוד יחד למען ציבור החוסכים בישראל".

רוזנפלד: ראוי היה שנושא דמי האבטלה לעצמאים יעלה לדיון בכנסת

נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, אמר לאחר פרסום טיוטת התקנות כי צר לו ששר האוצר והממונה על רשות שוק ההון בוחרים לקרוא לפטור מפדיון "דמי אבטלה", שאינם מגיעים ממדינת ישראל. "'דמי האבטלה' הללו מגיעים מתוך הכספים של הציבור. למעשה המדינה נותנת את אותם 'דמי אבטלה' מהכספים שהציבור חסך לגיל פנסיה. לא מדובר כאן בכספים של המדינה וכולם גיבורים על חשבון הכספים שנמצאים בחסכונות של חברות הביטוח. ראוי היה שבנושא של דמי אבטלה לעצמאים היה עולה לדיון בכנסת ועובר ברוב קולות והיה משנה מציאות", הסביר רוזנפלד.

בוועדה הפנסיונית של לשכת סוכני הביטוח, בראשותו של אייל פז, הסבירו כי "כוונתו של משרד האוצר ותמיכת רשות שוק ההון להשלמת המהלך לקביעת תקנות למשיכת כספי תגמולים, מהתוכניות הפנסיוניות של העצמאים, דווקא בתקופה זו, נראית כבדיחה גרועה אשר בעיקר צוחקת על ציבור העצמאים".

"נזכיר כי חוק פנסיית החובה לעצמאים שנכנס לתוקפו בתחילת 2017 מדגיש ביתר שאת את ההפליה הברורה בין ציבור העצמאים לשכירים על ידי יצירת תחליף, לא מוצלח במיוחד, לדמי האבטלה שלהם זכאים השכירים, אך לא העצמאים. החוק ביקש לאפשר לעצמאי אשר סגר את העסק למשוך חלק מהכספים שנצברו, כפדיון דמי אבטלה לעצמאים. המשמעות היא שהעצמאים מממנים את כספי האבטלה של עצמם מתוך הכסף שהם חסכו. עד היום, לא הושלמו התקנות ולא הובאו לאישור וועדת הכספים ולכן לא ניתן היה לממש את "הזכות" המפוקפקת למשיכת הכספים. כעת, בתוך סערת המשבר מבקש משרד האוצר בתמיכת רשות שוק ההון להשלים את המהלך ולשלוח אלפי עצמאים שימשכו את כספי חסכונותיהם שהיו אמורים לשמשם בגיל הפרישה. זאת במקום למצוא פתרון רציני למצוקתם ולתת להם רשת בטחון לאבטלה מתוך תקציב המדינה כפי שניתנת כיום לשכירים. אפקט משיכת הכספים לאותם עצמאים עבורם החוק נועד, יקטין את החיסכון הצפוי לגיל פרישה באופן דרמטי", ציינו בוועדה הפנסיונית של לשכת סוכני הביטוח.

זאת ועוד, תקנון קרנות הפנסיה מחויב גם הוא להשתנות מאחר בהתאם לתקנון התקני בקרנות הפנסיה, הכיסוי הביטוחי של העצמאי שמבצע פדיון יפגע ותיספר לו מהתחלה תקופת אכשרה מיום הפדיון.

מנגד, בכיר באחת מקרנות הפנסיה אמר בשיחה עם עדיף כי כמובן שהמשיכה של כספים מתוך החסכונות הפנסיוניים אינה רצויה כיוון שהיא תפגע בפנסיה העתידית, אך כנראה שמדובר בכורח המציאות על רקע הקשיים הכלכליים של חלקים מציבור העצמאים שהביא עמה מגפת הקורונה. 

"עד כה הציבור נהג באחריות רבה לאורך משבר הקורונה והיקף המשיכות מהחיסכון הפנסיוני כמעט ולא גדל ביחס לתקופה טרום המשבר. נקווה שגם כאן העצמאים יבינו שרצוי לא למשוך את החיסכון הפנסיוני, אלא אם באמת אין ברירה", הוא אמר. 

יש לציין כי לפני חודשיים פורסמה הוראת שעה המאפשרת משיכת כספים לא נזילים מקרן השתלמות בפטור ממס, אולם עד עתה לא הגיעו לקרנות ההשתלמות בקשות משיכה רבות. ימים יגידו אם התמונה בקרנות הפנסיה תהיה דומה, או אז לא תהיה השפעה משמעותית לצעד של כץ וברקת, או שבקרב העצמאים תהיה התמונה שונה. מבדיקה שערכה עדיף בקרב גופי גמל והשתלמות עולה כי שיעור המשיכות אכן היה נמוך ובכירים באותם גופים מעריכים כי אם מקרנות ההשתלמות לא נמשכו כספים, הצפי הוא שמקרנות הפנסיה המשיכה תהיה נמוכה אף יותר. 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011