האורן 12, מגשימים, 56910
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
ראש רשות התחרות מיכל הלפרין והממונה על שוק ההון משה ברקת
כתבות נוספות
 
מחקר של רשות התחרות: סוכני הביטוח פועלים בהתאם לתמריצים הנקבעים על ידי חברות הביטוח – ולא בהכרח לטובת המבוטחים
מציעה שינויים באופן התגמול והתמרוץ של הסוכנים | הממצאים מתכתבים עם מודל 'הסוכן האובייקטיבי' של רשות שוק ההון | לשכת סוכני הביטוח: הציבור יודע בדיוק מי שומר על האינטרסים שלו
מחקר שפרסמה היום (ד') רשות התחרות על שוק ביטוחי הבריאות טוען, כי סוכני הביטוח פועלים בהתאם לתמריצים הנקבעים על ידי חברות הביטוח – ולא בהכרח לטובת המבוטחים. בעקבות הממצאים שהתגלו, מציעה רשות התחרות לבצע שינויים מרחיקי לכת באופן התגמול והתמרוץ של סוכני ביטוח.
 
רשות התחרות: כפל ביטוח בהיקף נרחב בשוק ביטוחי הבריאות
14/6/2020
מחקר של הרשות מעלה כי כמעט כל המבוטחים בביטוח פרטי מחזיקים גם בשב"ן החופף בחלקו לכיסוי הפרטי אותו הם מחזיקים | רוב סוכני הביטוח מוכרים מוצרים של חברה אחת בלבד
מחקר רשות התחרות החל בעקבות פניות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר ביקשה לערוך מחקר תחרותי על שוק ביטוחי הבריאות. המחקר נעשה בליווי רשות שוק ההון, וממצאיו הוצגו לרשות בטרם הפרסום הפומבי. רשות התחרות ממשיכה לקיים עם רשות שוק ההון מגעים בנוגע ליישום ההמלצות.

ממצאי המחקר מתכתבים עם רפורמת 'הסוכן האובייקטיבי' שרשות שוק ההון מקדמת בביטוחי הבריאות. על פי המודל, סוכן יעבוד עם לפחות ארבע חברות והעמלה תהיה אחידה.

רשות התחרות פרסמה ב-14 ביוני 2020 להערות הציבור דוח הביניים בנושא. כעת היא מפרסמת לשימוע ציבורי את ממצאי המחקר המלא בנושא ביטוחי הבריאות, העוסקים בתמריצי הסוכנים בתחום ביטוחי הבריאות. המחקר מתבסס על נתוני המכירות של חברות הביטוח במהלך השנים 2012-2018.

ברשות התחרות מציינים כי סוכני הביטוח משמשים כערוץ ההפצה העיקרי של חברות הביטוח בתחום ביטוחי הפרט. לקוחות נוטים להניח ככלל כי הסוכן הוא בעל מקצוע אובייקטיבי, המעניק ייעוץ בלתי תלוי המותאם לצרכיהם. אך ממצאי המחקר בנוגע לענף ביטוחי הבריאות מטילים ספק בנכונותה של הנחה זאת.

ממצאי הרשות מעלים כי לתמריצים שנותנות חברות הביטוח לסוכנים ישנה השפעה משמעותית על המוצרים שהם משווקים למבוטחים. למשל, בשנת 2017, סוכנים מכרו את הפוליסות של חברת הביטוח שהציעה להם את העמלה הגבוהה ביותר בכ-49% מהמקרים בממוצע, ושל אחת משתי חברות הביטוח שהציעו את שתי העמלות הגבוהות ביותר בכ-85% מהמקרים. 

נתחי שוק בחלוקה לדירוג הכדאיות של החברה במונחי מכירה שנתית, 2017:
כמו כן, נמצא שככל שגדל הפער בין העמלה שמציעה חברת הביטוח הכדאית ביותר ובין החברה השנייה בכדאיותה, כך גדל נתח השוק של חברת הביטוח הכדאית ביותר במכירות אותו הסוכן.

לדברי רשות התחרות, ממצאים אלה מצטרפים לממצאי דוח הביניים שהיא פרסמה, המלמדים כי כמחצית מהסוכנים מוכרים פוליסות ביטוח בריאות של חברת ביטוח אחת בלבד ואילו כ-70% מהסוכנים מוכרים פוליסות ביטוח בריאות של שתי חברות ביטוח לכל היותר, כאשר חלק ניכר מאלה שמוכרים פוליסות ביטוח של שתי חברות מוכרים מעל 90% מפוליסות הביטוח של חברה אחת בלבד ובפועל פועלים כמעט כפי שפועלים סוכנים המוכרים פוליסה של חברת ביטוח אחת בלבד.

"הממצאים מלמדים שאחד השיקולים המרכזיים בהחלטת הסוכן ביחס למוצרים שימכור למבוטחים, הוא ההכנסה הצפויה לסוכן עצמו כתוצאה מהמכירה. כלומר, חברות הביטוח מצליחות לייצר לסוכנים תמריצים שהם אפקטיביים מנקודת המבט של החברה – אך לאו דווקא מנקודת המבט של טובת המבוטח", תסבירים ברשות התחרות.

"בנוסף", מציינים ברשות, "בחלק מהמקרים סוכנים מקבלים תשלום נוסף מחברת הביטוח בגין עמידה ביעדי מכירות שנתיים. ממצאי המחקר מלמדים שתשלומים נוספים אלו גורמים להגדלת היקפי המכירות לקראת סוף שנה – ללא קשר לשאלה האם המכירה לטובת הצרכן אם לאו".

עוד נמסר מהרשות כי ממצאים אלה מצטרפים לממצאים שתוארו בדוח הביניים, אשר הראו שקיימת תופעה נרחבת של כפל ביטוח (ביטוח יתר) בשוק. "תופעה זאת מקבלת משנה תוקף על רקע קיומו של שב"ן (שירותי בריאות נוספים) המסופק דרך קופות החולים לחלקים רחבים מהאוכלוסייה וכולל כיסוי לחלק מהשירותים שניתנים על ידי פוליסות ביטוח בריאות. כמו כן בולטת התופעה שבה מבוטחים מבטחים את עצמם בביטוח שיפוי כפול, הגם שניתן להשתפות בגין הוצאות רפואיות פעם אחת"

מספר החברות עימן מתקשרים סוכני הביטוח בתחום הבריאות (2016-2018)


.

לאור הממצאים, הרשות ממליצה לבצע שינויים מרחיקי לכת במודל התגמול של סוכני הביטוח, כדי ליצור תמריצים לסוכנים שיבטיחו מתן ייעוץ המשרת בצורה טובה יותר את טובת המבוטחים. בין היתר: הפתרון הישיר ביותר הוא איסור על תשלומים מחברות הביטוח לסוכנים. לחלופין, בצעד מצומצם יותר, יש לפעול לכך שתגמול הסוכן יתבסס בחלקו על פרמטרים אחרים מלבד גובה דמי הפרמיה – למשל, שתשולם לסוכן 'עמלת תביעה' אשר משקפת את הסכומים ששולמו למבוטחים. כמו כן, הרשות ממליצה לבטל את תוספות התשלום עבור עמידה ביעדים. 

"יש לקדם צעדים להגברת שקיפות ויצירת מוצרים קלים יותר להבנה, על מנת לאפשר ללקוחות לתמחר בצורה קלה יותר בין מוצרי ביטוח ובין סוכנים. בכלל זה, יש להציג למבוטח בנפרד את דמי הפרמיה שמשולמים לחברת הביטוח ואת הסכום שמגולגל לסוכן כעמלה, הסדר שכיום מתקיים בין הסוכן וחברת הביטוח ללא ידיעת המבוטח", מציעים ברשות התחרות.

ממצאי הדוח עומדים לשימוע ציבורי עד ל-29 בינואר 2021. עם סיום השימוע הציבורי, יפורסם נוסח סופי המשלב בין דוח זה לבין דוח הביניים, בשילוב תיקונים בעקבות ההערות אשר כבר התקבלו לגביו.

בהתייחסות של רשות שוק ההון לממצאי המחקר נמסר: "המחקר של רשות התחרות התקיים בהנחיה ובשיתוף פעולה מלא של רשות שוק ההון. המלצות וממצאי המחקר תומכים ברפורמת הסוכן האובייקטיבי - רפורמה מרכזית אותה מובילה הרשות. המלצות המחקר תומכות גם בצעדים נוספים שמקדמת הרשות בתחום הבריאות, בתחום התיווך בביטוח, ובתחומים נוספים לטובת ציבור המבוטחים והחוסכים בישראל".

תגובת לשכת סוכני הביטוח

"אנו שמחים לראות כי הציבור, מודע ומצביע בפירוש על כך שסוכני הביטוח הם בצד שלו, זאת על פי סקר אובייקטיבי אליו התייחסה היום רשות התחרות במסגרת המלצותיה", נמסר מלשכת סוכני הביטוח בתגובה לפרסום הממצאים.

"רשות התחרות בעצמה ציינה בהמלצותיה במפורש כי ציבור המבוטחים בישראל קובע באופן נחרץ כי סוכן הביטוח נמצא 'בצד שלו', ויותר מכך, אף הדגישה הרשות כי 'ביטוח כפל' בתחום ביטוחי הבריאות, יכול להיווצר גם מחברות ישירות או מוקדי מכירה ישירה של חברות ביטוח", מסבירים בלשכה ומוסיפים: "בהקשר זה נציין כי זאת המציאות ברוב המקרים להם מתנגדת לשכת סוכני הביטוח, שכן לשיטתה ביטוח צריך להימכר על ידי גורמים מקצועיים בלבד שהם סוכני ביטוח שיודעים להתאים את המוצר הטוב ביותר עבור המבוטח תוך בחינת הצרכים והאלמנטים הייחודיים לכל אדם/ ארגון".

עוד נמסר כי "לשכת סוכני הביטוח שבה ומדגישה כי הציבור יודע בדיוק מי שומר על האינטרסים שלו ללא שום תלות בתמריץ כזה או אחר. הרצון להטיל על הציבור הוצאה כספית ישירה בגין רכישת ביטוח, ללא התדיינות ובחינת ההשלכות מעוררת אי נוחות וקושי מאתגר ברמת היישום בפועל. 

"בצדק סייגה הרשות את דבריה כי המלצות אלו לא מתיימרות לצלול לפרטי אופן היישום שלטעמנו כלל אינו ריאלי במתווה המוצע. לשכת סוכני הביטוח תגיב לדוח ותביע את עמדתה בצורה סדורה אל מול רשות התחרות, כמו גם הממונה על רשות שוק ההון, על מנת להמשיך לייצר הסדרה נכונה וראויה לטובת ציבור המבוטחים בישראל שהולך יד ביד עם ציבור סוכני הביטוח".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011