האורן 12, מגשימים, 56910
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
כתבות נוספות
 
הקרב על הוועד המנהל בלשכת סוכני הביטוח: "זעקת הקוזאק הנגזל" אל מול "המרצע שיצא מהשק"
נשיא לשכת סוכני הביטוח הגיב לעתירה שהגיש יו"ר ועדת הביקורת בשם הוועד כולו, ובתגובה 7 חברי הוועד שהתנגדו להמשך מתן ההנחות בדמי החבר שאינן כלולות בתקנון ביקשו להצטרף לעתירה | מכאן התגובות רק החריפו
בית הדין של לשכת סוכני הביטוח אמנם עצר בשבוע שעבר את מתן ההנחות בתשלום דמי החבר עבור חברי לשכת סוכני הביטוח, אך עוד לפני שיתקיים דיון בעתירה עצמה, הרוחות מסרבות לשכוח. צו בית הדין ניתן ביום שני שעבר, ה-28 בדצמבר, ויומיים לאחר מכן העביר לבית הדין נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, תגובה בשם הוועד המנהל, בה הוא מבקש לדחות את העתירה. 
 
בעקבות העתירה: בית הדין של לשכת סוכני הביטוח עצר זמנית הנחות בדמי החבר שאינן בתקנון
29/12/2020
בית הדין דן בעתירה שהגיש אריה לבנוני נגד הוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח והורה לוועד להגיב בתוך שלושה שבועות | לאחר קבלת התגובה ופרוטוקול הדיון בישיבת הוועד שהפכה את ההחלטה, יתקיים דיון בעתירה
"הוועד המנהל כגוף הקובע את המדיניות רשאי על פי סמכותו לקבל החלטה בדבר אופן התנהלות העמותה, ובכל הכבוד הראוי, ועדת הביקורת אינה יכולה לעקר את פעילות הועד המנהל, באמצעות בית הדין הנכבד. הניסיון של ועדת הביקורת לפנות לבית הדין מתוך רצון לכפות את עמדותיה אין להם מקום ודי בטענה זו כדי לדחות את עמדת ועדת הביקורת ולא לפתוח סכר לפיו תוגש עתירה לבית הדין בגין כל עמדה של ועדת הביקורת אשר תדחה על ידי הוועד המנהל", כתב רוזנפלד.

עוד טען נשיא הלשכה כי "המשיבה (הוועד המנהל) תטען כי בית הדין המוסמך לדון בפרשנות התקנון הינו אך רק הרכב של 5 חברי בית דין בלבד ,ומשכך ועסקינן בפרשנות של סעיף תקנוני, מתבקש להתכנס הרכב מתאים זה בלבד, על מנת לשמור על תקינות החלטתו של בית הדין הנכבד".

"צר לנו כי ועדת הביקורת לא השכילה לראות בהאצלת הסמכות למנכ"ל הלשכה, הבינה את ההיפך מהמהות שכן אין מדובר, חלילה, על ניסיון לעקוף את ההמלצות כי אם רצון לייצר מתווה מוגדר כבר עתה להנחות מוגדרות לחברי העמותה (בני משפחה וכיוצ"ב), וזאת כדי לצמצם את ההכבדה כאמור על בחינה של כל מקרה ומקרה למתן הנחה. האם סבורה ועדת הביקורת כי מי ששילם שנים ארוכות בגין שני בני משפחה ויותר, כעת ישנה את מצבו או יחליט שהוא מוותר על ההנחה, או שמא סבורה הוועדה כי הוועד המנהל יפעל בכל התכנסות לבחינה פרטנית של מבול ההנחות המתבקשות ויקבע אחרת, האם לסוכן בן משפחה של סוכן X הוועד המנהל כן ייתן הנחה אך לסוכן בן משפחה אחר יקבע הוא אחרת? מדוע?", תהה רוזנפלד.

רוזנפלד סיכם ואמר ש"אין כל התנגדות כי המלצות ועדת הביקורת יובאו לעיון יזום למול ועדת התקנון על מנת שזו תשקול אם לתקן את התקנון ולהסיר את הסמכות של הוועד המנהל למתן הנחות באופן גורף".

העובדה כי נשיא הלשכה הציג את בקשתו מבית הדין לדחות את העתירה כעמדת הוועד המנהל עוררה את קצפם של שישה חברי הועד המנהל שהצביעו נגד מתן ההנחות - יוסי אנגלמן, סגן הנשיא; מיכה אדוני, יו"ר מחוז הצפון; ג'ינה פלד, יו"ר מחוז השפלה; דני קסלמן, יו"ר מחוז השרון; איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות; מקסים דרעי, יו"ר המועצה הארצית של הלשכה וכן את זה של שמואל אשורי, יו"ר מחוז ירושלים שלא נכח בישיבה. השבעה הגישו בימים האחרונים בקשה להצטרף לעתירה שהגיש לבנוני, עליה פורסם לראשונה בעדיף.

"תגובת הנשיא לעתירה אינה מבטאת את עמדתם העקרונית של העותרים ובוודאי אינה מדייקת מבחינת נתוני ההצבעה, שמונה נגד שישה (כעולה מעמוד 24 לפרוטוקול הישיבה מיום 20/12/20), ועל כן תגובת הנשיא אינה בשם הוועד אלא לכל היותר שמונה מחבריו. חברי הוועד המנהל לא קיבלו לידיהם חומר רקע כלשהו לקראת הדיון, כדוגמת הנספח שצירף הנשיא בתשובה לעתירה, ובו נתונים מספריים אודות מאפייני קבוצות מקבלי ההנחות, מקבלי ההנחות ושיעורם, ולמעשה דנו בסוגיה כשהם אמורים להסתפק בנתונים (החלקיים) שמסר המנכ"ל במהלכה. מדפי הפרוטוקול עולה בבירור, כי המבקשים לא רק הסתפקו בהרמת יד נגד ההחלטה – שסתרה שני החלטות הפוכות שהתקבלו בוועד עצמו ובמועצה – ואשר הועלתה להצבעה בידי הנשיא אלא הביעו עמדה נחרצת נגדה", כותבים המבקשים להצטרף לעתירה.

"המשיב (נשיא הלשכה) מפנה לס' 3.4.2 לתקנון לעניין גובה דמי החבר, אך שוכח לציין שהוא נדרש לאישור המועצה הארצית, ככתוב בסעיף זה ולא רק להצבעה בוועד המנהל. אין לזה דבר וחצי דבר עם הסמכות השיורית הכללית המוקנית לוועד המנהל, יציר משפטי מעומעם שמעלה הנשיא על מנת לחלצו מהסבך שאליו הכניס עצמו. גם לא ברור מדוע הוא מבקש לבטל את הסייפא של הסעיף, בו הוא נאחז, ולפיו מי שמבקש הנחה יפנה בכתב וינמק בקש(ת)ו. יודגש, ס' 3.4.2 בו נאחז הנשיא בתשובתו אינו מכוון להנחות סקטוריאליות גורפות )כגון, צעירים, דור ממשיך וכו') אלא למתן מענה אישי לפונים בעלי סיבות אישיות. ושוב, השימוש שעושה הנשיא בפרשנות לס' 2.3.4 אינו ממין העניין משום שהוא ייחודי לכנסים ולא לדמי חבר", נכתב בבקשה ההצטרפות לעתירה.

"'התייעלות' ו'עיתוי' – שני טיעונים מרכזיים בתגובת המשיב - הם פופוליסטיים ולא משפטיים. בפרט אחרי שהוועד המנהל עצמו אישר כחודש לפני כן את המלצת ועדת הביקורת לשים קץ להנחות המופקרות והלא חוקיות. יתרה מכך, מעבר למנגנון הקיים של קבלת הנחות פרטניות באמצעות ראשי המחוזות, מבקש מס' 1 (יוסי אנגלמן) במסגרת תפקידו הגה תוכנית סיוע לסוכנים לימי הקורונה. על מנת לקדם את סיכויי קבלת ההצעה בוועד המרכזי הוא העבירה לראש מטה הנשיא, מאיר רוטברג. על פי ההצעה, הקרן שתמומן מכספי הלשכה (שליש) וחברות הביטוח (שני שליש), אמורה הייתה לתת מענה למאות סוכנים שנקלעו לקשיים בשנה החולפת באמצעות סיוע כלכלי ומקצועי. מיותר לציין, כי ההצעה לא עלתה לדיון באף לא אחת מישיבות הוועד המנהל שהתכנסו בשנה החולפת. על כן, לדבר היום על 'עיתוי' זו צביעות והיתממות על חשבון ציבור הסוכנים", טוענים המבקשים להצטרף לעתירה.

שאלה פוליטית או משפטית-תקנונית?

מי שחשב שכאן מסתיים הסיפור, לפחות עד לדיון בבית הדין בעתירה עצמה, טעה. מלשכת סוכני הביטוח נמסר בעקבות בקשת ההצטרפות לעתירה כי "סוף סוף יצא המרצע מן השק, חברי ועד מנהל עותרים נגד הוועד שהם חברים בו ושותפים להחלטותיו שלא לדבר על הזיקה הפוליטית שהם יצרו לעתירת ועדת הביקורת".

"צר לנו שיש אנשים שעד עכשיו פעלו נגד הנשיא והלשכה במחשכים ועכשיו בוחרים לפעול נגד כל חברי הלשכה בגלוי! זוהי סתירת לחי לכל חברי הלשכה ואף לנשיאי הלשכה לדורותיהם שבנו מנגנון הנחות ראוי לחברים. לשכת סוכני הביטוח ממשיכה להתנהל ביושרה ובמקצועיות ולעסוק בנושאי הליבה החשובים באמת והם מעמד ופרנסת הסוכן והקלה על עבודתו".

בתגובה לתגובה הזו מסרו חברי הוועד המנהל שביקשו להצטרף לעתירה כי "תגובת הלשכה לצעדים המשפטיים שננקטו בידי שבעה מחברי הוועד המנהל כנגד החלטות הזויות שמוביל הנשיא מנותקת מהמציאות ואינה משקפת כלל את האמת ואת המתרחש. זעקת הקוזק הנגזל מגוחכת לאור התנהלותו הנכלולית של הנשיא הפוגע בסדרי מנהל תקין, רומס ברגל גסה את מוסדות הלשכה ומותיר אחריו אדמה חרוכה".

שבעת המבקשים להצטרף לעתירה ציינו בנוסף כי "ישיבות הוועד המנהל אינן מתקיימות באופן סדיר ושקוף והנושאים שמועלים לדיון והצבעה על ידי הנשיא הם מזעריים ועוסקים בפרוצדורות. חברי הוועד המנהל אינם מקבלים חומר רקע לקראת הדיונים, בדיוק כפי שאירע במקרה זה שבו הנשיא ביקש להעלות מחדש לדיון והצבעה ולהפוך החלטה בנושא ההנחות הלא חוקיות שכבר הוחלט עליו לפני חודש. חברי הוועד המנהל נחשפים להחלטות בדיעבד ולמעשים של הנשיא מקריאה בעיתונים ובשלב שכבר לא ניתן לדון בהם או להפוך אותן במסגרת דיוני הוועד המנהל".

עוד הם טוענים כי "גם ההחלטה נשוא הפנייה לבית הדין נעשתה שלא כדין, ללא חומר רקע, ואחרי שהנשיא עצמו הוביל מהלך ולפיו הוועד המנהל ולפניו המועצה הארצית אישרו בהובלתו פה אחד את המלצות ועדת הביקורת לביטול ההנחות הלא חוקיות. נכון לעכשיו, קרוב ל-900 סוכנים נהנים מהנחות סקטוריאליות שלא כדין על חשבון אחרים שמשלמים את מלוא דמי החבר ולעמדתנו יש לעקור אפליה זו. הנשיא לעומת זאת, אינו מתרגש מאובדן הכנסות לקופת הלשכה דווקא בתקופה זו ומעדיף להתהדר במספר גדול של סוכנים חברים בלשכה, כאשר בפועל הם אינם משלמים את דמי החבר כנדרש וכמתבקש וזאת על חשבון הסוכנים הפראיירים שכן משלמים".

עוד הם העלו טענות כי "אם יינתן תגמול כלשהו לבעלי תפקידים בלשכה בגין הגדלת מספר חברי לשכת סוכני הביטוח, הוא צריך להיות בהתאם לסכום דמי החבר שהם משלמים" וקישרו "את התנהלות הנשיא לאירועים קודמים דוגמת פרשת התואר האקדמי" אשר בעקבותיהם, לדבריהם "נשיא הלשכה איבד את אמון החברים, כמחצית מחברי הוועד המנהל ורוב חברי המועצה הארצית".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011