בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית. עו"ד עצמאי משנת 1981.

מומחה לדיני עבודה וביטוח פנסיוני. יועץ משפטי של חברות ביטוח בתחום ביטוח חיים, קרנות פנסיה וקופות גמל. יועץ משפטי של איגוד קרנות הפנסיה. מומחה בנושא מיסוי, הקמה וניהול של קופות גמל וקרנות פנסיה. מטפל ביישום חקיקת בכר בגופים מוסדיים, ובשינויים הנדרשים על פי החקיקה החדשה בייעוץ ושיווק פנסיוני.

משפטים בולטים: ייצג את קרן הפנסיה עתידית בעתירה לבג"ץ, שהובילה לרפורמה הגדולה בפנסיה בשנת 1995; ייצג את כלל חברה לביטוח בעתירה לבג"ץ בענין הקמת קרן פנסיה (בג"ץ כלל ומגדל); ייצג את להב בעתירה לבג"ץ נגד יישום הרפורמה בפנסיה במתכונת שקבעה הממשלה.
קבלת התראות למייל בעדכונים של:
מאמרים
מידע מקצועי
*שירות המעקב מיועד למנויי עדיף בלבד.
 
פנסיית חובה - זהירות, מלכודת
עדכון דמי הגמולים בפנסיית חובה, שנכנס לתוקף ב-2014, עורר שאלות רבות בנוגע לחובה המוטלת על כתפי המעביד | פתרונות יצירתיים עלולים להחמיר את מצב הדברים
הפעימה האחרונה של פנסיית חובה, שהחלה ב-2014, יצרה מלכודת עבור המעסיק, כאשר שיעורי ההפקדה עודכנו ל- 6% על חשבון המעביד, 5.5% על חשבון העובד, ו-6% לפיצויים, כלומר סך הכל 17.5%.

קיימת אי הבנה בנוגע למשמעותו של הסדר מיטיב, שכן נוסח צו ההרחבה מאפשר פרשנות מרחיקת לכת לפיה הפרשה קיימת בשיעור של 18.33% לא תיחשב לכאורה להסדר מיטיב. התוצאה של פרשנות זו היא שעל המעביד והעובד להגדיל את חלק התגמולים ל-6% ו-5.5% בהתאמה. בפועל תיווצר אנומליה, שכן מי שהפריש על פי צו פנסיה חובה יוכל להסתפק בהפקדה בשיעור כולל של 17.5% בלבד. מעבידים שהעניקו לעובדיהם ביטוח פנסיוני, לרוב בביטוח מנהלים, בשיעור גבוה יותר של 18.33% עם תגמולים של 5% לכל צד, נוסף על ביטוח אובדן כושר עבודה, יאלצו להגדיל את ההפרשה לתגמולים ל 6% על חשבון המעביד ו-5.5% עבור העובד.

כמי שהיה מעורב בעריכת ההסכם הקיבוצי, כוונת הצדדים שחתמו על ההסכם היתה למיטב הבנתי שהפרשה בשיעור של 18.33% היא הסדר מיטיב מובהק. אין הגיון ביצירת שתי קבוצות עובדים – האחת זכאית להפרשות בשיעור כולל של 17.5%, ואילו השניה זכאית להסדר נדיב יותר בשיעור של 18.33% בתוספת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ובכל זאת מחויב עתה המעביד להגדיל את חלק התגמולים באחוז על ידו ובחצי אחוז על חשבון העובד, וביחד ההפרשה תגיע לשיעור של 19.83% בתוספת אובדן כושר עבודה. היעלה על הדעת שחיוב הרחבת ההפקדות יושת דווקא על המעביד הנדיב?

אם יחויב המעביד בתוספת הפקדה, יאלץ האוצר - כפי שעשה בעבר - לפצות את המעבידים באמצעות הקטנת שיעורי דמי ביטוח לאומי למשל. כך יוצא שאימוץ הפרשנות המחמירה תגרום למהומה ביחסי העבודה ובשוק ההון, כאשר חברות הביטוח יודיעו למעבידים שעליהם להגדיל את ההפרשות, לרבות מעבידים שהסכם לפי האישור הכללי על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים פוטר אותם מתשלום נוסף של פיצויים.

מלכודת דבש
לאחרונה נודע לי על "פתרון מתוחכם", לפיו מעבידים המפקידים שיעור כולל של 18.33% ישנו את רכיבי ההפרשות: כך, במקום תגמולים בשיעור של 5% ו- 5% ופיצויים בשיעור של 8.33%, יופרשו תגמולים בשיעור של 6% על חשבון המעביד, 5.5% על חשבון העובד, ופיצויים בשיעור של 6.83% בלבד. התוצאה ברורה לכל: המעביד יאלץ להשלים את חלק הפיצויים שלא יופרש מעתה בשיעור של1.5%, כלומר 18% מפיצויי הפיטורים. כך באחת נוצר למעביד חוב פיצויים חדש.

הנקודה תובהר בנוגע למעבידים שחל לגביהם הפטור לפי סעיף 14 בהסכם על פי האישור הכללי או על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה, אל מול מעבידים שלא חל עליהם הפטור לפי סעיף זה.

בנוגע לקבוצה הראשונה, הפטור יחול לכאורה כל עוד המעבידים מפרישים בשיעור ההפקדה שנקבע – 18.33% בביטוח מנהלים. עם זאת, בפועל שיעורי ההפקדה המסתכמים בשיעור זה מחייבים תמיד חלק פיצויים בשיעור של 8.33%. אם יבצע המעביד שינוי בשיעור רכיבי ההפקדה, רכיב הפיצויים יפחת ויעמוד על 6.83% בלבד. פטור סעיף 14 חל כל עוד עומד המעביד בכל הוראות האישור הכללי או ההסכם הקיבוצי בו פורטו שיעורי ההפרשה, לרבות שיעורי ההפקדה שיש לפרט בהסכם עם העובד את חלוקתם. אם יקטין את חלק הפיצויים, יפר את התחייבויותיו כפי שנקבעו בהסכם עם העובד, והפרת דרישות האישור הכללי מבטלת את הפטור לפי סעיף 14. על פי תרחיש זה, הסכום שהעובד יוכל לפדות כפיצויי פיטורים קטֵן במידה ניכרת, וכך מורע מצבו. יש לציין כי אין לאפשר הסדר הפוטר את המעביד מהשלמת פיצויים על פי האישור הכללי כאשר רכיב הפיצויים עומד על שיעור של 6%. זהו תקדים לא ראוי, וצפוי לביטול על ידי בית הדין לעבודה. זאת, גם בהשוואה להפרשות בקרן פנסיה של 17.5%, כאשר העובד זכאי להשלמת 28% מהפיצויים.

לעומת זאת, למעבידים שלא חל עליהם סעיף 14 נגרם נזק כתוצאה משינוי שיעורי ההפרשה והפחתת חלק הפיצויים. אמנם גם לפני השינוי לא חל לגביהם פטור מהשלמת פיצויים, אך צבירת הסכום שבא על חשבון פיצויי פיטורים פחתה במידה ניכרת, ועומדת על 6% במקום 8.33%. המשמעות היא שהמעביד יאלץ לשלם כהשלמת פיצויים סכום גבוה בצורה ניכרת בהשוואה למה שהיה מחויב לולא שינה את שיעורי ההפרשה.

יובהר כי אמנם האישור הכללי מעניק פטור למעביד מהשלמת פיצויים אם יפריש בביטוח מנהלים 18.33% בתוספת פרמיה לצורך כיסוי פיצוי חודשי בשיעור של 75% מהשכר במקרה של אובדן כושר עבודה, מבלי שבאישור הכללי מפורטים רכיבי ההפקדה. עם זאת, האישור הכללי מחייב שבהסכם שייחתם על פיו יפורטו השיעורים. מאחר שעודכנו השיעורים וההסכם בין העובד למעביד, יש לחתום על הסכם חדש לצורך החלת הפטור למעביד. האם יסכים לכך העובד, כאשר ידוע לו שללא ההסכם הוא יזכה בתשלום נוסף של פיצויים, כלומר 1.5%?

אציין כי האישור הכללי לפי סעיף 14 מחייב שינויים שיאפשרו לו לעמוד בדרישות החדשות ובתנאים שהשתנו מאז פורסם השינוי האחרון שלו. במשרד הכלכלה נערכים לבצע את השינויים הדרושים.
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
1. פשוט- הסדר מיטיב נפרד לפיצויים ולתגמולים
8.33 זה יותר מ- 6 ו- 6 זה יותר מ- 5 !!!, 9/2/2014
בלי בלבולי שכל - מיטיב כפי שכל ילד בכתה ג מבין ולא כפי שעוד מבינים !!!
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011