video
שם
שם
הכנס השנתי ה-9 בענף הביטוח הכללי
הכנס ה-9 בענף הביטוח הכללי | מגמות ופסיקה 2015 | תקציר הכנס
סיכונים סביבתיים בסביבה משתנה | רב שיח | מגמות ופסיקה 2015
תפקיד הסוכן לאחר קבלת מקרה הביטוח | ד"ר קובי קפלנסקי | מגמות ופסיקה 2015
דברי פתיחה | עופר נוריאל | מגמות ופסיקה 2015
איומי סייבר: מסיכון וירטואלי לממשי | עו"ד ריטה בעל-טכסא | מגמות ופסיקה 2015
ביטוחי תמ"א – קשיים בכיסוי לסיכון בהתעוררות | עו"ד ארז קדם | מגמות ופסיקה 2015
תביעות שיבוב - מבוטח מול מזיק | שפרה סנקביץ | מגמות ופסיקה 2015
ממפרט ביטוח לתביעת ביטוח: כיצד פועלת שרשרת המזון בניהול התביעה? | רב שיח | מגמות ופסיקה 2015
הונאות בתביעות ביטוח: הגדרה, נזקים והשפעות על יחסי מבטח-מבוטח | עו"ד סיגל שלימוף | מגמות ופסיקה 2015
נפרדים ממוטי קינן, המנכ"ל היוצא של לשכת סוכני הביטוח | מגמות ופסיקה 2015
בחירות 2015 והשפעתן על ענף הביטוח | אריה אברמוביץ | מגמות ופסיקה 2015
רכב מקושר - טכנולוגיות ושירותים ללקוח ולעולם הביטוח על בסיס מערכת האיתור | שחר שרצקי | מגמות ופסיקה 2015
הסוכן הדיגיטלי – השפעת הטכנולוגיה ומגמות צרכניות על ההתנהלות מול הלקוח | סלעית גרניט | מגמות ופסיקה 2015
מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר - מהי השפעת מדדי השירות על התעשייה? | רב שיח | מגמות ופסיקה 2015
חוזר החידושים ככלי מכירתי | טלי בר-לבציון | מגמות ופסיקה 2015
העלאת כלל נימוקי הדחייה במכתב הראשוני | עו"ד ג'ון גבע | מגמות ופסיקה 2015
הלכת סלוצקי – גלגולי הפסיקה ומשמעותה | עו"ד תמי גרינברג | מגמות ופסיקה 2015
לא על המיגון לבדו | רב שיח | מגמות ופסיקה 2015
1
פרויקטים מיוחדים
ועידת עדיף ה-17 בסימן "חדשנות מובילה לצמיחה"
כנס מעסיקים 2016 - נערכים למפץ הפנסיוני
הכנס השנתי ה-10 בענף הביטוח הכללי
נערכים למהפכה בשיטת הדיווח - כנס לקוחות דוידוף 2015
ועידת עדיף ה-15
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים
טלטלה בענף: מבטלים את המקדמים המובטחים
הכנס השנתי ה-12 בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד
הוועידה לחיזוק הידע המקצועי -9
כנס המעסיקים ה-5 של עדיף בתחום הפנסיה והעבודה
ועידת עדיף ה-2 למוסדות פיננסים - זירת האשראי בישראל
הכנס השנתי ה-9 בענף הביטוח הכללי
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011