שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
לראשונה בענף: מכרז הסדר פנסיוני המפריד בין סליקה לתפעול
בעוד באוצר נבחנת הפרדה בין התפעול להפצה בשל חשש לניגוד עניינים, בחרה החברה הממשלתית נת"ע לשלם מכיסה את שירותי הסליקה ולאסור קבלת תגמול מהיצרן
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013