שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
פורסם מכרז לבחירת חברה מנהלת לקרנות פנסיה, גמל והשתלמות לעובדי אוניברסיטת ת"א
באוניברסיטה מועסקים כ 7,800 עובדים בשכר פנסיוני ממוצע של כ-8,000 שקלים
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013