שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
נדל"ן
בחברה מציינים כי למגדל תיק הנדל"ן בישראל הגדול ביותר מבין חברות הביטוח הישראליות, בהיקף של כ-11 מיליארד שקלים | התיק הניב תשואה של 10.5% בשנת 2019
06/04/2020
כתב: מערכת עדיף
בסקירה שבועית שפרסמה החטיבה לשוקי הון בבנק לאומי נכתב כי באג"ח הקונצרני מומלץ לאסוף חברות איכותיות בדירוגים גבוהים
29/03/2020
כתב: מערכת עדיף
פיננסיים
הוועדה פרסמה את הדוח התקופתי השני, המצביע על התקדמות משמעותית בהסרת חסמים לתחרות | "צעדים רבים הושלמו וצעדים נוספים נמצאים גם כעת בהליכי עבודה אינטנסיביים", הבטיחו בוועדה
07/04/2020
כתב: מערכת עדיף
רשות ניירות ערך פרסמה מדריך מקוצר למנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות
07/04/2020
כתב: מערכת עדיף
אשראי
הוועדה פרסמה את הדוח התקופתי השני, המצביע על התקדמות משמעותית בהסרת חסמים לתחרות | "צעדים רבים הושלמו וצעדים נוספים נמצאים גם כעת בהליכי עבודה אינטנסיביים", הבטיחו בוועדה
07/04/2020
כתב: מערכת עדיף
רשות שוק ההון פרסמה נייר התייעצות לגיבוש "מתווה דגל" לאספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב הקורונה | "משבר נזילות, שיאפיין גופים לווים רבים בישראל עשוי להביא ל'מעגל הדבקה' אשר יביא להחרפה ולפגיעה במשק"
07/04/2020
כתב: מערכת עדיף
תכנון פיננסי
בעתות משבר תהליך הפרישה הופך למורכב יותר. מה אפשר לעשות כדי לעבור את תקופת הביניים בלי למשוך פנסיה? ומהו המענה המקצועי המיטבי למי שהגיע לגיל פרישה ומחליט לפרוש בתקופה המורכבת?
26/03/2020
כתב: אייל רחוביצקי
משבר הקורונה דורש התמודדות עם מציאות מורכבת ותהיות בנוגע לאופן ניהול הכספים ודרכי הפעולה | המתכנן הפיננסי ויטלי פלוטינסקי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מסביר כיצד להכין את הלקוחות
26/03/2020
כתב: דן דוברי
ביטוח פנסיוני
רשות שוק ההון פרסמה טיוטה המציעה לאפשר לגופים ארכה של 30 ימים, כלומר עד ל-30 ביוני 2020 | "מדגישים כי אנו עדיין מייחסים חשיבות לפרסום הדוחות במועדם הרגיל, ומעודדים גופים שלא לדחות את מועדי ההגשה"
07/04/2020
כתב: מערכת עדיף
ההפרש שנוצר בשל משבר הקורונה יוחזר ללא ריבית במשך 5 חודשים | הנהלת החברה ערכה שיחת וידאו עם כ-400 סוכנים, במסגרתה סיפר המנכ"ל רן עוז על פעילות מגדל והסוכנים עודכנו על הקדמת העמלות
07/04/2020
כתב: מערכת עדיף
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013