שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
נדל"ן
השותפות, בשליטת אשת הביטוח דנה סנדר וסוכן הביטוח לביא כהן, מרחיבה את פעילותה במימון חוץ בנקאי | הריבית - 12.1%
17/04/2019
כתב: אלעזר לוין
רכשו בפברואר 1,300 דירות, לעומת 1.070 בינואר | 100 דירות נרכשו על ידי תושבי חוץ לעומת 85 דירות בינואר
16/04/2019
כתב: אלעזר לוין
פיננסיים
מנהל ההשקעות הראשי של העמיתים בכלל, על היפוך המגמה בתשואות של הפוליסות המשתתפות ברווחים | הוא מסביר מה הוביל את כלל למקום הראשון בתשואות המצטברות מתחילת השנה ולא פוסל את האפשרות שגם 2019 תהיה תנודתית
18/04/2019
כתב: מערכת עדיף
אייל אלחיאני. טריא היא היחידה בה הנתונים פועלים לטובת הציבור, זו חלופה לכרטיס האשראי | עופר כרמל, מנכ"ל CREDITPLACE: בנק ישראל הבין שחוסר מידע מעכב את התפתחות השוק | שישה גופים הצטרפו למאגר ביוזמתם
18/04/2019
כתב: מערכת עדיף
אשראי
אייל אלחיאני. טריא היא היחידה בה הנתונים פועלים לטובת הציבור, זו חלופה לכרטיס האשראי | עופר כרמל, מנכ"ל CREDITPLACE: בנק ישראל הבין שחוסר מידע מעכב את התפתחות השוק | שישה גופים הצטרפו למאגר ביוזמתם
18/04/2019
כתב: מערכת עדיף
בדוח הוועדה לבחינת התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי היא קוראת לשנות מהיסוד את סמכויות הרגולטורים ולתת להם 'שיניים' לאכיפה | "הבנקים 'מנצלים' את הלקונות וחוסר הבהירות בהוראות ניהול בנקאי תקין"
16/04/2019
כתב: מערכת עדיף
תכנון פיננסי
70 מיליון שקלים כבר הועברו | התשואה הצפויה: כ-5% נטו | הפניקס החליטה להיכנס לתחום לאחר שהתברר לה, שהתשואה במסלול זה גבוהה בהרבה מהתשואה שניתן להשיג כיום בשוק אגרות החוב
15/04/2019
כתב: אלעזר לוין
דוברי יציג את האבולוציה של התעשייה העולמית, מתודת העבודה של המתכנן ההוליסטי, המיומנויות שנדרשות מהמתכנן, הקוד האתי ותחזית לעתיד התעשייה
14/04/2019
כתב: מערכת עדיף
ביטוח פנסיוני
בחודש ספטמבר תסתיים כהונתם של חברי הוועדה הנוכחיים, ויו"ר הוועדה, השופט (בדימוס) יוסף אלון, פרסם קריאה לציבור להגיש את מועמדותו | ברקע: הקיצוץ בקצבאות הנובע מאי העלאת גיל הפרישה
18/04/2019
כתב: מערכת עדיף
מתווה לפתרון סוגיית מנגנון החזר העמלות הוצג בפני המועצה הארצית, במה שהפך לדיון סוער לאחר שהועלתה ונדחתה הצעה להגביל את סמכויות נשיא הלשכה בניהול המו"מ | תקציב לשכת סוכני הביטוח אושר פה אחד
17/04/2019
כתב: מערכת עדיף
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013