שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
דוחות וביצועים
 
לוח אירועים
ראשי
»
דוחות וביצועים
 
התשואה מתחילת השנה עומדת על כ-10.7% | בנטרול הקרנות הכספיות (כולל הדולריות) שהשיגו 1.1%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות, מאז ראשית השנה, מגיעה ל-12.4%
עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות בנובמבר | מתחילת השנה הושגה תשואה ממוצעת של כ-11.2%
היקף פרמיות ברוטו עמד על כ-84 מיליוני שקלים וסך הנכסים על 184 מיליון שקלים
בתשעת החודשים הראשונים שך 2019 עומד ההפרשה על כ-1.5 מיליארד שקלים וההפסד בפרק זמן זה הינו 373 מיליון שקלים | מנגד, השיגה החברה תשואות מצויינות בהשקעות בתיקי הנוסטרו והעמיתים
בעקבות הגידול בהתחייבויות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים רווח כולל של 131 מיליון שקלים | ההפרשות ברבעון השלישי שהסתכמו ב-860 מיליון הובילו להפסד כולל של 222 מיליון
מספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-209% ליותר מ-138 אלף בתום הרבעון, לעומת כ-45 אלף ברבעון המקביל ב-2018 | המנכ"ל רמי דרור: לאור ההשקעות הגבוהות ומיצוב פעילות החברה, אנו מתחילים לראות תוצאות
ברבעון ה-3 נרשם הפסד של כ-3.3 מיליון שקלים בעקבות הפרשה של כ-48.3 מיליון לאחר מס, בשל השינוי בעקום הריבית, בעיקר במוצר הסיעודי | ב-9 החודשים הראשונים הופרשו כ-72.3 מיליון שקלים (לאחר מס) בשל השפעת הרי
התוצאות הושפעו מהותית מהירידה בעקום הריבית ובפרמיית אי הנזילות במשק, במיוחד ברבעון השלישי שבו נרשם גידול של כ-510 מיליון שקלים בהתחייבויות, שבגינו נרשם ברבעון רווח כולל של 26 מיליון שקלים
התוצאות הושפעו מירידת עקום הריבית חסרת הסיכון שהגדילה את העתודות האקטואריות בענפי ביטוח חיים וכללי בסכום של כ-22 מיליון ו-8 מיליון שקלים בהתאמה
הסביבה התחרותית השפיעה על התוצאות | הרווח הכולל ב-9 החודשים הראשונים הסתכם בכ-165.7 מיליון שקלים, לעומת כ-171.7 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-4%
הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי הסתכמו ב-19.5 מיליון שקלים | המנכ"לית אתי אלישקוב: אנו מעריכים כי החברה תעבור לרווחיות תפעולית מלאה כבר בשנת 2020
הקבוצה סיימה את תשעת החודשים הראשונים ברווח כולל לאחר מס של 451 מיליון שקלים, אך את הרבעון עם הפסד של 235 מיליון שקלים | התשואה על ההון עמדה על 10%
הביאה להפסד של 90 מיליון ברבעון השלישי, והעמידה את הרווח על 352 מיליון ב-9 החודשים הראשונים | התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ-12.5% | גידול של 12% בנכסים הפיננסיים שעמדו על 210 מיליארד שקלים
החברה חצתה את רף ה-100 מיליארד שקלים בהיקף הנכסים המנוהלים ומדווחת על גידול של כ-122% ברבעון השלישי במספר העמיתים בפנסיה ביחס לרבעון המקביל אשתקד | מחלקת דיבידנד בסך 16 מיליון שקלים
רשמה תשואה של 1.79% במסלול עד גיל 50 ו-1.55% במסלול גילאי 50-60 | אחריה כלל ביטוח עם 1.77% (מסלול עד גיל 50) ו-1.54% (מסלול 50-60)
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011