שם משתמש
סיסמא
נושאים במדור
רגולציה
 
לוח אירועים
ראשי
»
רגולציה
 
ההתקשרות עם היועץ הבכיר לניהול סיכונים היא לביצוע סקר חיתום ביטוח לצורך קביעת תכולת הביטוחים במכרז החדש
בית המשפט אישר מהותית עתירה של הרשות להתנהלות פיננסית שביקשה לבדוק את אי הוודאות החוזית הקיימת בניסוח של פוליסות ביטוח ובהתאם לכך את תקפותן של תביעות רבות בפוליסות הכוללות הפרעה בפעילות עסקית
כל עצמאי שחייב בהפקדה והפקיד במשך שנתיים, בהתאם לתנאים שבחוק ובתנאי שסגר את תיק העוסק או שהעסק שלו היה סגור במגבלות הקורונה לחודש לפחות, יוכל למשוך כסף בפטור ממס עד כשליש מהחיסכון
תלונה שהועברה לרשם העמותות הובילה לבדיקה, במסגרתה נדרשה לשכת סוכני הביטוח להעביר פרוטוקולי ישיבות הוועד המנהל והאספה הכללית | לשכת סוכני הביטוח: החומרים הועברו, צר לנו שהאופוזיציה שמה מקלות בגלגלים
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת התכנסה לדיון דחוף בנושא, בו הוחלט על הוראת שעה מקלה, אשר תהיה תקפה גם לגבי עצמאים שלא סגרו את העסק | ברקת: מתחייב להוציא חוזר שישמור על הזכויות הביטוחיות
הדחייה, עליה פורסם לראשונה בעדיף, הביאה להארכת שיווק המוצר במתכונתו הנוכחית עד ל-1 במאי | הראל וכלל ביטוח אישרו לעדיף כי כבר הגישו לפיקוח פוליסות חדשות לאישור | במגדל יערכו דיון לפני קבלת החלטות
התקנות הוגשו לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על ידי שר האוצר ישראל כץ
החיסון ייכלל בחוק לגבי המתחסנים בין ה-20 בדצמבר 2020 ל-21 בדצמבר 2022 | על פי ההוראות החדשות לא רק רופאים רשאים לחסן אלא כל איש צוות רפואי שרשאי לכך על פי משרד הבריאות
האם אדם שביטל מיוזמתו ובעקבות התפרצות נגיף הקורונה חופשת שייט שהייתה מתוכננת לו ולמשפחתו לחודש מרץ 2020 זכאי להחזר דמי ביטול שנגבו ממנו מחברת הנסיעות? זו השאלה שהונחה בפני בית המשפט
נגד דקלה נטען שהיא מפרה את הוראות הדין בכך שהיא מפצלת את הפעולות היומיומיות (ADL) לפעולות משנה ומעניקה ניקוד לפי מבחן כמותי בניגוד להגדרת "מקרה ביטוח סיעודי" הקבועה בחוזרי המפקח על הביטוח
חברת ביטוח לא הגישה כתב הגנה והתביעה נמחקה | שופטת המחוזי ציינה כי בית המשפט אינו משמש גננת של הצדדים
באמצעות עורכי הדין חיים קליר וצ'רלי סביון מבקשים שאול וארנה אלוביץ' וכן בנו של שאול אור אלוביץ' לקבל את הכיסוי מתוך פוליסת אחריות נושאי משרה ודירקטורים, כדי להתמודד עם כתבי האישום בתיק 4000 ובפרשת בזק
לעדיף נודע כי גורמים בשוק כבר עודכנו שהרפורמה שנועדה לחולל מהפכה במוצר תיכנס לתוקפה ב-1 במאי ולא בתחילת פברואר כמתוכנן | השוק טרם העמיד מגוון פוליסות חדשות בהתאם לדרישות רשות שוק ההון
עוד הודיעו ברשות שוק ההון כי בעקבות תגובות מהשוק וכדי למצות את הדיונים נדחו לשנה הבאה גם הוראות להעברת מידע מבעל רישיון למעסיק ולגוף מוסדי לאופן חלוקת כספים בין קופות גמל
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011