שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
נדל"ן
מדובר בסכום הגיוס המקסימלי האפשרי בסבב הגיוס הזה, שלדברי בית ההשקעות היו בו ביקושי יתר גבוהים | הקרן מאפשרת למשקיעים בישראל גישה לתחום מימון פרויקטים של התחדשות עירונית באזורי ביקוש
04/08/2019
כתב: מערכת עדיף
מקימה מערך ליווי פיננסי והנפקת פוליסות מכר לרוכשי דירות בשיתוף פעולה עם בנקים וקרנות מימון | בראש המערך יעמוד יאיר קפלן, סמנכ"ל בכיר ומנהל ההשקעות הראשי של החברה
25/07/2019
כתב: מערכת עדיף
פיננסיים
דן דוברי מסביר על חשיבות המהלך המתוכנן להקמת מועצה למקצועות הנאמנות בישראל
19/08/2019
כתב: דן דוברי
חברת הביטוח עדכנה את הבורסה על מועד תחילת הכהונה של עוז | עד אז ימשיך יוסי בן ברוך כמ"מ המנכ"ל
14/08/2019
כתב: מערכת עדיף
אשראי
חברת הביטוח עדכנה את הבורסה על מועד תחילת הכהונה של עוז | עד אז ימשיך יוסי בן ברוך כמ"מ המנכ"ל
14/08/2019
כתב: מערכת עדיף
הרווח הנקי גדל בכ-72.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-8.4 מיליון שקלים | ההכנסות הסתכמו בכ-20.3 מיליון, גידול של כ-50% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018
14/08/2019
כתב: מערכת עדיף
תכנון פיננסי
דן דוברי מסביר על חשיבות המהלך המתוכנן להקמת מועצה למקצועות הנאמנות בישראל
19/08/2019
כתב: דן דוברי
נייר עמדה של הרשות לניירות ערך מגביל את מספר הלקוחות הלא כשירים של קרנות הגידור ל־50 בשנה | האם מדובר באפליה של הציבור הלא כשיר בגישה לקרנות גידור?
04/08/2019
כתב: דן דוברי
ביטוח פנסיוני
השיגה 0.98% במסלול עד גיל 50 ו-0.92% במסלול לגילאי 50-60 | מתחילת השנה רשמה החברה תשואה של 10.87% במסלול עד גיל 50 ו-9.27% ב-50-60
19/08/2019
כתב: מערכת עדיף
נוימן הודיע לרוזנפלד על רצונו לעזוב את התפקיד ובוועד המנהל צפויה להעלות כבר מחרתיים הצעה למנות את חבר הוועדה אייל פז כמחליפו | רוזנפלד: מודה לנוימן, ימשיך לשמש כיועץ | סגן יו"ר הוועדה התפטר לפני חודש
18/08/2019
כתב: מערכת עדיף
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013