שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
נפתח הסכר?
ביטוח מפני הפרה של חוק פלילי הינו פסול מהיסוד | טוב יעשה המפקח אם יהיה קשוב לביקורת הציבורית כנגד ההיתר הניתן לחברות הביטוח לשווק פוליסות הכוללת כיסוי להוצאות הגנה משפטית במקרה של הטרדה מינית
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013