שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
כלל ביטוח ופיננסים קיבלה היתר מיוחד להחזקת אמצעי שליטה בבנקים וסולקים עד 7.5%
ההיתר המיוחד ניתן על ידי בנק ישראל, כאשר התקרה הקיימת עומדת על 5%
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013