שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
טיוטת חוזר: המוסדיים יוכלו להשקיע עד 5 מיליון שקלים בהלוואות הניתנות בשת"פ עם גופים נותני אשראי מפוקחים
ברשות שוק ההון מסבירים כי השוואת התקרה לזו המותרת בשיתופי פעולה עם הבנקים נובעת לאור הפיכתם של מרבית הגופים שעוסקים במתן אשראי לגופים מפוקחים על ידה
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013