שבועון עדיף
עמוד הבית
דפי עדיף
לוח אירועים
 
כלל ביטוח מדווחת על ירידה של 5% ביחס כושר הפירעון ל-96%
הירידה באה לאחר שקלול של השפעה של טיוטת עדכון לוחות התמותה וההשפעה של פסיקת בית המשפט העליון שהותיר על 3% את ריבית ההיוון בשל נזק גוף בנזיקין
הצפיה בתוכן זה אפשרית למנוים בלבד
מייל:
סיסמא:
כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת 2013